Hoppa till innehåll

Två gamla kanoner och en finsk flagga

Kajanalands brigad

Kajanalands brigad upprätthåller den nationella försvarsberedskapen i sitt område och ger högklassig träning för beväringar och reservister. Kajanalands brigad ansvarig för en tredjedel av Finland.

Kajanalands brigad är en av Finlands största militära enheter enligt antalet beväringar. De viktigaste delarna av brigaden finns i Kajana, cirka tre kilometer söder om Kajana centrum.

Kajanalands brigad inkluderar regionalbyråer som handhar värnpliktsärenden. Regionalbyråerna finns i Uleåborg, Kuopio och Joensuu. Brigadens område omfattar Norra Karelen, Norra Savolax, Kajanaland och Norra Österbotten.

Kajanalands brigad ansvarig för markstridsplaneringen och dess genomförande i sitt område. I brigaden utbildas regionala trupper och olika armé- och gränsbevakningsförband. Brigaden är ansvarig för försvarsarbetet i sitt område, bistår myndigheterna och värnpliktsutbildningen i sitt område. Brigadens speciella funktion är att vara ansvarig för idrottsskolans vintersportgrenar (i samarbete med Idrottsskolan ). Många av dem som genomgått utbildningen har nått internationella framgångar på högsta nivå. Brigaden har med andra ord producerat idrottare på världsnivå.

Kajanalands brigad målsättning är att vara en avancerad och önskad tjänstgöringstrupförband för värnpliktiga.

  • Beväringar 4 000
  • Anställda 550
  • Handräckningsuppgifter om året 90

Beväring omkom till följd av skjutolycka

Kajanalands brigad
Pressmeddelande 3.11.2022 12.26

Övningen Ekenäs 21 visar pionjärvapenslagets spärrnings- och röjningsförmåga

Armén Björneborgs brigad Gardesjägarregementet Kajanalands brigad Karelska brigaden Markstridsskolan Nylands brigad
Pressmeddelande 27.8.2021 12.00

Individerna bildar en fungerande krigstida trupp

Armén Kajanalands brigad
25.2.2021 15.45

Kajanalands brigad leder FISE-stabsövning

Kajanalands brigad
Pressmeddelande 13.8.2018 15.21

Simulatorassisterade system effektiviserar stridsutbildningen

Kajanalands brigad
Pressmeddelande 16.10.2017 10.55

Stridsvagnsutbildning ges nu på en bredare front

Kajanalands brigad
Pressmeddelande 12.5.2017 11.16

Försvarets ledningssystem i frontlinjen av utvecklingen

Kajanalands brigad
Pressmeddelande 10.4.2017 10.11
´