Hoppa till innehåll

Anti-flygplan tankar Marksman

 Pansarbrigaden – traditioner, samarbete och slagkraft!

Pansarbrigaden är expert på mekaniserade och motoriserade stridsavdelningar, luftvärn samt elektronisk krigföring i Egentliga Tavastland. Även den berömda Värnpliktsmusikkårens musiker utbildas vid Pansarbrigaden.

Pansarbrigaden finns i Parolannummi och Riihimäki. Brigaden är ett modernt truppförband, som utbildar arméns slagkraftigaste stridsavdelningar. Pansarbrigaden utbildar även huvuddelen av huvudstadsområdets trupper inom luftförsvaret samt specialtrupper inom elektronisk krigföring. Pansarbrigaden har en mångsidig pansarmateriel och omfattande övningsområden. I utbildningen utnyttjar Pansarbrigaden virtuell stridsfältsutbildning och hör till eliten inom simulatorutbildning.

Arrow 24 stärker kunnandet hos alliansens mekaniserade trupper

Pansarbrigaden
Pressmeddelande 16.4.2024 11.00

Stridsövning Sapeli 23 i Västra Nyland och Satakunta

Björneborgs brigad Försvarsmaktens logistikverk Gardesjägarregementet Ledningssystemavdelningen Markstridsskolan Nylands brigad Pansarbrigaden
Pressmeddelande 16.11.2023 15.01

Hammer 23 utvecklar kunnandet hos de mekaniserade trupperna i Niinisalo

Armén Pansarbrigaden
Pressmeddelande 19.10.2023 13.09

Arméns övning för mekaniserade trupper Arrow 23 börjar i Niinisalo

Pansarbrigaden
Pressmeddelande 19.4.2023 16.30

Hammer 22 testade mekaniserade truppers prestationsförmåga

Pansarbrigaden
Pressmeddelande 11.11.2022 9.05

Arméns mekaniserade övning Hammer 22 inleds i Niinisalo

Pansarbrigaden
Pressmeddelande 18.10.2022 11.30

Arméns övning för mekaniserade trupper Arrow 22 arrangeras i Niinisalo

Björneborgs brigad Karelska brigaden Markstridsskolan Pansarbrigaden
Pressmeddelande 14.4.2022 11.07

Den riksomfattande luftförsvarsövningen 1/21 i Lochteå

Jägarbrigaden Karelska brigaden Pansarbrigaden
Pressmeddelande 3.5.2021 11.11

Övningen Pirkanmaa 19 syns i Tammerforstrakten

Pansarbrigaden
Pressmeddelande 18.2.2019 12.00
´