Utbildaren innehar en central roll för hur beväringarnas motivation byggs upp
Markstridsskolan

Utbildaren innehar en central roll för hur beväringarnas motivation byggs upp

Hur påverkar utbildningskulturen beväringarnas inre motivation? Den här frågan undersöker kapten Vesa Lassila i sin pro gradu-avhandling.
16.12.2019 | 6.00
Aurora 17 – Det är nödvändigt att öva tillsammans
Armén

Aurora 17 – Det är nödvändigt att öva tillsammans

Målsättningen med övningen Aurora 17, som ordnades i Sverige, har för Finlands del varit att förbättra de deltagande truppernas beredskap, prestationsförmåga och samarbetsförmåga. Den finländska trupp som deltog i övningen vid Gotland kommer att återvända hem under veckoslutet.
23.9.2017 | 10.04
Kommendören för armén hälsar beväringar som hemförlovas
Armén

Kommendören för armén hälsar beväringar som hemförlovas

Över 7 500 beväringar hemförlovas från armén på torsdag den 15 juni. Nu är det dags att tacka för tjänstgöringarna.
14.6.2017 | 9.23
En övningsorder eller kallelse kräver alltid åtgärder
Armén

En övningsorder eller kallelse kräver alltid åtgärder

Ett brev från försvarsmakten som gäller en repetitionsövning eller en frivillig övning kräver alltid åtgärder av reservisten. Försvarsmaktens regionalbyråer hjälper och betjänar reservisterna i problemsituationer.
6.4.2018 | 9.59
20.11.2019
Huvudkrigsövningen Kaakko 19 i Nyland
Gardesjägarregementet
26.8.2019
Gardesjägarregementet övar i Huvudstadsregionen
Gardesjägarregementet