Självständighetsdagens riksparad i Tammerfors
Armén

Självständighetsdagens riksparad i Tammerfors

Självständighetsdagens riksparad ordnas i år i Tammerfors. Paradmönstringen sker på Ratina stadion och förbimarschen på Tampereen valtatie. Publiken kan bekanta sig med Försvarsmaktens mångsidiga materielutställning i Ratinanniemi.
12.11.2019 | 10.23
Försvarsmaktens huvudkrigsövning fokuserar på Sydöstra Finlands försvar
Armén

Försvarsmaktens huvudkrigsövning fokuserar på Sydöstra Finlands försvar

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Kaakko 19 ordnas 27.11 - 4.12. 2019 i Sydöstra Finland. Målsättningen är att tillsammans med Gränsbevakningsväsendet öva användningen av Försvarsmaktens gemensamma prestationsförmågor samt beredskapen att reagera på situationer som uppkommer snabbt i Sydöstra Finland.
31.10.2019 | 14.57
Uppbåden inleds: bekanta dig med anvisningarna
Arméstaben

Uppbåden inleds: bekanta dig med anvisningarna

Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd enligt värnpliktslagen under tiden 15.8–13.12.2019. Regionalbyråerna ordnar sammanlagt 455 uppbådstillfällen på 248 orter. I uppbåden deltar i år sammanlagt cirka 35 000 värnpliktiga män. Uppbåd ordnas för alla värnpliktiga som fyller 18 år i år, d.v.s. de män som är födda 2001, och för dem som av någon anledning inte deltagit i uppbåd tidigare.
12.8.2019 | 12.05
Gardesjägarregementets beredskapsenhet och stadsjägare övar i Kvarn i Sverige
Gardesjägarregementet

Gardesjägarregementets beredskapsenhet och stadsjägare övar i Kvarn i Sverige

Övningen Kvarn 19 som leds av Gardesjägarregementet anordnas i Kvarn i Sverige under tiden 12- 20.10.2019. I övningen deltar totalt cirka 200 beväringar och anställda. Huvudmålsättningen med övningen är att utveckla beredskapen och prestationsförmågan hos Gardesjägarregementets beredskapsenhet och stadsjägarna i fråga om krävande stridsuppgifter i bebyggt område.
3.10.2019 | 15.49
26.8.2019
Gardesjägarregementet övar i Huvudstadsregionen
Gardesjägarregementet
18.2.2019
Gardesjägarregementet övar i Huvudstadsregionen
Gardesjägarregementet