Hoppa till innehåll
Temat för vårens lokalförsvarsövning Kehä 24 i Östra Nyland - Myndighetssamarbete i störningssituationer
Gardesjägarregementet

Temat för vårens lokalförsvarsövning Kehä 24 i Östra Nyland - Myndighetssamarbete i störningssituationer

Den första lokalförsvarsövningen för i år Kehä 24, som leds av Gardesjägarregementet, arrangeras under tiden 3 – 8.3.2024 i Östra Nyland. Övningstruppernas styrka uppgår till ca 1000 personer och består av beväringar, reservister och personal. Övningen leds av biträdande kommendören för Gardesjägarregementet, överste Vesa Laitonen.
15.2.2024 | 16.37
Armén uppvisar sitt arktiska kunnande på Natos övning i norr
Armén

Armén uppvisar sitt arktiska kunnande på Natos övning i norr

Försvarsmakten deltar i övningen Nordic Response 24 som leds av Norge. Övningen kommer att hållas i norra delarna av Finland, Norge och Sverige 4–15 Mars 2024. Nordic Response 24 är Arméns och samtidigt Försvarsmaktens mest omfattande engagemang i en internationell övning utomlands i historien. Arméns övningsstyrka är cirka 2500 personer, varav 350 är personal, 1060 är beväringar och 1120 reservister.
22.2.2024 | 18.40
I lokalförsvarsövningen fokuseras Finlands övergripande säkerhet
Armén

I lokalförsvarsövningen fokuseras Finlands övergripande säkerhet

Armén organiserar vårens lokalförsvarsövningar 1-8 mars. I övningarna deltar beväringar, reservister, personal vid Försvarsmakten samt ett betydande antal representanter från andra myndigheter.
15.2.2024 | 16.06
Sveriges arméchef besökte Jägarbrigaden
Armén

Sveriges arméchef besökte Jägarbrigaden

Samarbetet mellan den finska och den svenska armén förde arméchefen, generalmajor Jonny Lindfors på ett arbetsbesök till Jägarbrigaden under tiden 8 – 9.2.2024. Som värd för besöket fungerade kommendören för Finlands armé, generallöjtnant Pasi Välimäki.
9.2.2024 | 17.22
16.11.2023
Stridsövning Sapeli 23 i Västra Nyland och Satakunta
Björneborgs brigad Försvarsmaktens logistikverk Gardesjägarregementet Ledningssystemavdelningen Markstridsskolan Nylands brigad Pansarbrigaden
7.9.2023
Reccex 23 övningen slutar på fredagen
Björneborgs brigad
28.8.2023
Gemensam övning - gemensamt mål
Björneborgs brigad
´