Hoppa till innehåll
Armén uppvisar sitt arktiska kunnande på Natos övning i norr
Armén

Armén uppvisar sitt arktiska kunnande på Natos övning i norr

Försvarsmakten deltar i övningen Nordic Response 24 som leds av Norge. Övningen kommer att hållas i norra delarna av Finland, Norge och Sverige 4–15 Mars 2024. Nordic Response 24 är Arméns och samtidigt Försvarsmaktens mest omfattande engagemang i en internationell övning utomlands i historien. Arméns övningsstyrka är cirka 2500 personer, varav 350 är personal, 1060 är beväringar och 1120 reservister.
22.2.2024 | 18.40
I lokalförsvarsövningen fokuseras Finlands övergripande säkerhet
Armén

I lokalförsvarsövningen fokuseras Finlands övergripande säkerhet

Armén organiserar vårens lokalförsvarsövningar 1-8 mars. I övningarna deltar beväringar, reservister, personal vid Försvarsmakten samt ett betydande antal representanter från andra myndigheter.
15.2.2024 | 16.06
Sveriges arméchef besökte Jägarbrigaden
Armén

Sveriges arméchef besökte Jägarbrigaden

Samarbetet mellan den finska och den svenska armén förde arméchefen, generalmajor Jonny Lindfors på ett arbetsbesök till Jägarbrigaden under tiden 8 – 9.2.2024. Som värd för besöket fungerade kommendören för Finlands armé, generallöjtnant Pasi Välimäki.
9.2.2024 | 17.22
1555 kvinnor sökte till frivillig militärtjänst
Armén

1555 kvinnor sökte till frivillig militärtjänst

Ansökningstiden för frivillig militärtjänst för kvinnor gick ut den 15 januari 2024. Antalet sökande är det tredje största i Försvarsmaktens historia.
23.1.2024 | 12.40
16.11.2023
Stridsövning Sapeli 23 i Västra Nyland och Satakunta
Björneborgs brigad Försvarsmaktens logistikverk Gardesjägarregementet Ledningssystemavdelningen Markstridsskolan Nylands brigad Pansarbrigaden
7.9.2023
Reccex 23 övningen slutar på fredagen
Björneborgs brigad
28.8.2023
Gemensam övning - gemensamt mål
Björneborgs brigad
´