Hoppa till innehåll
Armén

Samverkansövning med Norges väpnade styrkor

Armén arrangerar en samverkansövning med Norges väpnade styrkor i Lappland under tiden 14 – 24 juni. Övningsverksamheten äger rum både på Finlands och Norges sida av gränsen.
14.6.2021 | 9.33
Uttis jägarregemente

Specialtrupper utvecklar sina verksamhetsmetoder under samverkansövning

Uttis jägarregemente arrangerar en bilateral samverkansövning med Förenta staternas specialtrupper under tiden 14 – 20 juni. I övningen ingår helikopterverksamhet.
9.6.2021 | 8.26
Arméns projekt för hjulgående pansarfordon framskrider i samarbete med Lettland
Armén

Arméns projekt för hjulgående pansarfordon framskrider i samarbete med Lettland

Produktutvecklingen av det hjulgående pansarfordon som ska förbättra Arméns rörlighet har framskridit enligt tidtabellen i samarbete med Lettland och Patria och ett gemensamt ramavtal förbereds som bäst. De första fordonen kan beställas då produktutvecklingen har avslutats, eventuellt ännu under detta år.
26.5.2021 | 14.51
Gardesjägarregementet deltar i Försvarsmaktens huvudkrigsövning
Gardesjägarregementet

Gardesjägarregementet deltar i Försvarsmaktens huvudkrigsövning

Stadsjägarna som utbildats i Sandhamn visar prov på sin stridsberedskap i övningen Ritva 21, som leds av Marinstaben och som Gardesjägarregementet deltar i den 27 maj–2 juni 2021. Försvarsmaktens huvudkrigsövning år 2021 är indelad i tre delövningar, och regementet deltar i den sydligaste av dem.
21.5.2021 | 14.19
3.5.2021
Den riksomfattande luftförsvarsövningen 1/21 i Lochteå
Jägarbrigaden Karelska brigaden Pansarbrigaden
25.2.2021
Individerna bildar en fungerande krigstida trupp
Armén Kajanalands brigad