Hoppa till innehåll
105-årsjubileet med anledning av jägarnas hemkomst
Björneborgs brigad

105-årsjubileet med anledning av jägarnas hemkomst

Försvarsmakten firar 105-årsjubileet med anledning av jägarnas hemkomst i Vasa 24–25.2.2023. På programmet står en jubileumsparad med paradmönstring, förbimarsch, materieluppvisning och en konsert. Jägarna, som under åren 1915–1918 hade fått militärutbildning i Tyskland, skapade för sin del grunden för uppkomsten av vår moderna försvarsmakt och bildade en betydande del av befälet under vinter- och fortsättningskriget samt Lapplandskriget. Efter utbildningen återvände jägarna till Vasa i februari 1918.
3.2.2023 | 14.46
1258 kvinnor sökte till frivillig militärtjänst
Armén

1258 kvinnor sökte till frivillig militärtjänst

Ansökningstiden för frivillig militärtjänst för kvinnor gick ut den 15 januari. Denna gång sökte 1258 kvinnor till tjänstgöringen.
23.1.2023 | 12.18
Beredskapsenheterna i södra Finland övar i Helsingfors och Nyland 23-27.1.2023
Gardesjägarregementet

Beredskapsenheterna i södra Finland övar i Helsingfors och Nyland 23-27.1.2023

Gardesjägarregementet leder en övning för beredskapsenheter i Helsingfors, Hangö och Raseborg 23-27.1.2023. Under övningen övar de beredskapsenheter som tog över beredskapsansvaret i december samverkan. Man koncentrerar sig på olika stridsmetoder, verksamhet mot specialtrupper och skyddande av objekt. I övningen deltar även reservister, bland dem finns kustjägare som deltar i en delövning som leds av Nylands brigad. Övningen utgör en del av den årliga övningsverksamheten i enlighet med utbildningsplanen.
20.1.2023 | 10.40
Uppbåden för år 2022 avslutas – över 74 procent av åldersklassen till tjänstgöring
Armén

Uppbåden för år 2022 avslutas – över 74 procent av åldersklassen till tjänstgöring

Uppbåden år 2022 avslutas den 15 december. Till tjänstgöring beordrades över 74 procent av männen i ålderklassen, sammanlagt 23 283 personer. Antalet ökade med cirka en procent från föregående år.
20.12.2022 | 12.43
3.11.2022
Beväring omkom till följd av skjutolycka
Kajanalands brigad
14.10.2022
Stadsjägare övar i Tusby och Lojo
Gardesjägarregementet
3.10.2022
Underofficerkursen övar i Lojo på 4.-6.10.2022
Gardesjägarregementet