Hoppa till innehåll
Armén övar försvar av Nyland i slutet av maj
Gardesjägarregementet

Armén övar försvar av Nyland i slutet av maj

Gardesjägarregementet leder övningen Sapeli 1/24 i södra Finland under tiden 24 – 31.5.2024. I övningen deltar ca 4900 soldater och ca 900 fordon. Bland fordonen finns det också stridsvagnar och pansarskyttebandvagnar.
13.5.2024 | 10.45
Arméns internationella övningsverksamhet syns i vårtrafiken i Lappland
Armén

Arméns internationella övningsverksamhet syns i vårtrafiken i Lappland

Stridsövningen Northern Forest 24 som leds av Kajanalands brigad och artilleriets regionala skjutövning som föregår stridsövningen för med sig inhemska och internationella övningstrupper med materiel till Rovajärvi-området 14.5.-15.6.2024. Övningsstyrkans helhetsstyrka uppgår som mest till nästan 7000 personer varav 4500 är finländare. De utländska trupperna som deltar kommer från Förenta staterna och Norge.
8.5.2024 | 14.39
Armén övar med nästan 20 000 soldater under våren
Armén

Armén övar med nästan 20 000 soldater under våren

Arméns övningsverksamhet från slutet av april till början av juni täcker nästan hela Finlands område. Armén övar i stora trupphelheter och utvecklar förmågan till bi- och multilaterala samoperationer tillsammans med allierade.
16.4.2024 | 9.00
Arrow 24 stärker kunnandet hos alliansens mekaniserade trupper
Pansarbrigaden

Arrow 24 stärker kunnandet hos alliansens mekaniserade trupper

Pansarbrigaden leder Arméns övning för mekaniserade trupper Arrow 24 på Pohjankangas skjut- och övningsområde i Niinisalo 26.4 – 14.5.2024.I övningen deltar ca 2600 personer, av vilka största delen är beväringar och ungefär 300 personer ingår i internationella trupper.
16.4.2024 | 11.00
13.5.2024
Armén övar försvar av Nyland i slutet av maj
Gardesjägarregementet
16.11.2023
Stridsövning Sapeli 23 i Västra Nyland och Satakunta
Björneborgs brigad Försvarsmaktens logistikverk Gardesjägarregementet Ledningssystemavdelningen Markstridsskolan Nylands brigad Pansarbrigaden
7.9.2023
Reccex 23 övningen slutar på fredagen
Björneborgs brigad
´