Hyppää sisältöön

EUTM Mali -operaation ajankohtaiskatsaus

Maavoimat
Julkaisuajankohta 12.8.2022 13.33
Uutinen
EUTM Mali koulutusoperaation hihamerkki.

EUTM Mali -koulutusoperaation perustamisen lähitaustat käynnistyivät tammikuussa 2012, kun tuaregi-kapinallisten sekä heihin liittyneiden taistelijoiden voimakas hyökkäys johti nopeasti Malin pohjoisten maakuntien Timbuktun, Kidalin ja Gaon menetyksiin.

Maakuntien nopea menetys johti Malin silloisen presidentin Amandou Tourén syrjäyttämiseen ja sotilasvallankaappaukseen. Kansainvälisenä vastatoimena tammikuussa 2013 käynnistynyt ranskalaisten johtama operaatio Serval (myöhemmin operaatio Barkhane) saavutti nopeaa menestystä. Ranskan ja Malin joukot valtasivat yhdessä nopeasti takaisin pohjoiset maakunnat. Heinäkuussa YK:n alainen MINUSMA (United Nations Integrated Stabilization Mission in Mali) perustettiin korvaamaan aikaisempi panafrikkalainen operaatio. Malissa palattiin takaisin demokratian tielle elokuussa 2013, kun uudeksi presidentiksi valittiin Ibrahim Keïta. Keväällä 2015 allekirjoitettiin rauhansopimus hallituksen ja pohjoisen ryhmittymien välillä.

Huolimatta kansainvälisen yhteisön suurista panostuksista ei Malin turvallisuustilannetta ole saatu rauhansopimuksenkaan jälkeen rauhoitettua. Viimeisen yhdeksän vuoden aikana Malin turvallisuustilanne on heikentynyt, etenkin maan keskiosissa. Maata on jäänyt vaivaamaan jihadistien väkivaltaisuudet, yhteisöjen väliset jännitteet sekä kaikenlainen rikollisuus liittyen ihmiskauppaan ja salakuljetukseen. Malia vaivaa myös heikko yhteiskunnallinen kehitys, ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat sekä alueellisesti epätasa-arvoisesti jakautuvat kehitystoimet.

EU:n koulutusoperaatio Malissa (EUTM Mali) perustettiin pian sen jälkeen, kun separatististen ja jihadististen aseellisten ryhmien miehitys oli päättynyt maan pohjoisosissa vuonna 2013. Ensimmäisessä mandaatissa operaation toimeksianto rajoittui Malin eteläisiin osiin. Mandaatissa päätavoitteeksi asetettiin Malin asevoimien (Forces Armées Maliennes, FAMA) sotilaallisen toimintakyvyn palauttamisen tukeminen koulutus- ja neuvonantotoiminnalla. Ajan saatossa EUTM Malin mandaattia on laajennettu koskemaan koko Malin aluetta.

Malin asevoimien peruskoulutusta.

Vaikka turvallisuustilanne ei ole Malissa edistynyt toivotulla tavalla, ei voida kuitenkaan kiistää, etteikö Malin asevoimien tilanne olisi kehittynyt huomattavasti sen kymmenen vuotta aikaisemmasta tilanteesta. Asevoimien suorituskykyjen kehittymisen tukemisessa on EUTM Malilla ollut huomionarvoinen rooli.

Tarkkojen tilastotietojen puuttuessa arvioidaan EUTM Malin kouluttaneen noin 15 000 sotilasta olemassaolonsa aikana, mikä on yli puolet Malin asevoimien vahvuudesta. Malin asevoimien suorituskykyä on kuitenkin heikentänyt sen käytössä oleva varsin vaatimaton sotamateriaali, sekä heikko infrastruktuuri. Malin asevoimien oma kyky joukkojensa kouluttamiseen ennen niiden taistelutehtäviin lähettämistä on myös ollut heikko. Jo tästä näkökulmasta EU:n koulutusoperaatiolle on ollut selkeä tarve. Materiaalin osalta Euroopan unioni ei ole ennen vuotta 2021 voinut tukea Malin asevoimia niiden toivomalla tavalla, sillä EU:n rahoitusmekanismit eivät ole sitä ole mahdollistaneet. Heikko varustelutaso on johtanut Malin hankkimaan sotavarusteita sieltä mistä se on ollut mahdollista.

Epävakaa tilanne vahingoittaa maan kansainvälisiä suhteita

Synkät pilvet palasivat Malin ylle elokuussa 2020 tapahtuneen sotilasvallankaappauksen jälkeen. Yhdeksän kuukautta myöhemmin tapahtui seuraava sotilasvallankaappaus. Vallankaappausten myötä Malin kansainväliset suhteet ovat heikentyneet. Väliaikaishallinto ei ole osoittanut aktiivisuutta järjestää demokraattisia vaaleja aiemmin lupaamassaan aikataulussa, josta johtuen Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö ECOWAS asetti Malille voimakkaita talouspakotteita tammikuussa 2022. Malin suhteet Ranskan kanssa kariutuivat helmikuussa 2022 johtaen operaatio Barkhanen asteittaiseen uudelleenorganisoitumiseen Malin naapurimaahan Nigeriin. Ranskan päätöstä edelsi hyvin voimakas informaatiovaikuttaminen kohdistuen voimakkaasti ranskalaisten joukkojen maassa oloon.

Venäjällä on pitkät perinteet sotilasyhteistyöstä Malissa. Toimintaan on liittynyt upseeriston koulutusta Venäjällä, sotilaallista neuvonantoa sekä materiaalista tukea. Ensimmäiset havainnot Venäjän hallintoon läheisesti liittyvän palkka-armeijayrityksen Wagnerin läsnäolosta Malissa tehtiin syksyllä 2021. Tämä kehityskulku on johtanut EU:n ulkosuhdehallinnon päätelmiin Malin asevoimille suunnatun koulutustoiminnan keskeyttämisestä, jonka keskeisimpänä toiminnallisuutena on ollut Malin joukkojen predeployment -koulutus ennen niiden taistelutehtäviin lähettämistä. Koulutusoperaatio on tämän sijaan jatkanut koulutustoimintaansa ja neuvonantoa muilla toimialoilla.

Käynnistynyt kierre Malin ulkosuhteiden heikentymisessä johtanee entistä heikompaan turvallisuustilanteeseen maassa. EU:n koulutusoperaation osalta toiminnan eri osa-alueita tultaneen arvioimaan lähitulevaisuudessa.

´