Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus 2/21

Valtakunnallinen Ilmapuolustusharjoitus 2/2021 järjestetään Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella 16.–25.11.2021 kaksivaiheisena. Ampumavaihe toteutetaan 16.–20.11. ja ilmaoperaatioiden torjuntavaihe 21.–25.11.

Harjoituksen tavoitteena on harjaannuttaa ja parantaa varusmiesten ja henkilökunnan osaamista sekä kykyä toimia monipuolisissa ja haastavissa poikkeusolojen ilmapuolustustehtävissä.

Harjoitukseen osallistuu joukkoja Maa- ja Ilmavoimista. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 1100 henkilöä, joista noin 50 on reserviläisiä. Harjoituksen johtaa ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Mikko Mäntynen.

Uutiset

Yli tuhat ilmapuolustajaa sai harjoitusta ilmauhkaan vastaamiseen Lohtajalla

Yli tuhat ilmapuolustajaa sai harjoitusta ilmauhkaan vastaamiseen Lohtajalla

Harjoitukseen osallistui noin 1100 taistelijaa, joista reserviläisiä oli viitisenkymmentä, varusmiehiä noin 700 sekä noin 350 palkattuun henkilöstöön kuuluvaa. Harjoitusjoukkojen paluumarssi kotivaruskuntiin on meneillään.
 

25.11.2021 | 16.28
Ilmaoperaatioiden torjuntavaihe käynnistyi
Ilmasotakoulu Ilmavoimat Maavoimat

Ilmaoperaatioiden torjuntavaihe käynnistyi

Ilmapuolustusharjoituksen 2/21 siirryttyä ampumavaiheesta ilmaoperaatioiden torjuntavaiheeseen, muuttui harjoituksen painopiste ilmatorjuntajärjestelmillä toteutettavista kovapanosammunnoista joukkojen taistelutoimintaan nykyaikaisen taistelukentän olosuhteissa. 

23.11.2021 | 22.00
Ammusilmatorjunnan tulivoimaa
Ilmasotakoulu Maavoimat Panssariprikaati

Ammusilmatorjunnan tulivoimaa

Valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus (IPH) Lohtajalla on ilmatorjuntajoukoille aina odotettu koulutuksen huipentuma.  Harjoituksessa päästään ampumaan kovapanosammuntoja ja toteuttamaan taistelu- ja torjuntaharjoituksia todenmukaisissa ja haastavissa maalitilanteissa yhdessä kaikkien ilmapuolustukseen osallistuvien joukkojen kanssa. 
19.11.2021 | 20.39
Osaamista ja suorituskykyä ilmapuolustusharjoituksen ohjusammunnoissa
Ilmasotakoulu Karjalan prikaati Maavoimat

Osaamista ja suorituskykyä ilmapuolustusharjoituksen ohjusammunnoissa

Karjalan prikaatin ilmatorjuntajoukot toteuttivat ilmatorjuntaohjus 05M -järjestelmän ammunnat Lohtajan ilmapuolustusharjoituksessa. Päivän aikana ammuttiin onnistuneesti kaksi ohjusta. Ammunnoissa saatiin arvokkaita kokemuksia ohjusjärjestelmän operatiivisesta käytettävyydestä. Ampujiksi valituille varusmiehille ammunta oli varusmiespalveluksen loppuhuipennus.
18.11.2021 | 16.49
Ammuntoja ohjus- ja ammusilmatorjuntajärjestelmillä
Ilmasotakoulu Jääkäriprikaati Maavoimat

Ammuntoja ohjus- ja ammusilmatorjuntajärjestelmillä

Valtakunnallisen ilmapuolustusharjoituksen ampumavaiheessa 17.–20.11.2021 ammutaan erilaisilla ohjus- ja ammusilmatorjuntajärjestelmillä. Ammunnat toteutetaan Lohtajan harjoitusalueella neljältä eri tuliasema-alueelta. Ohjusjärjestelmillä ammutaan myös simuloituja ohjusammuntoja. Ampuvat joukot ovat Karjalan prikaatin, Panssariprikaatin ja Ilmasotakoulun varusmiehiä, henkilökuntaa ja reserviläisiä. 
16.11.2021 | 21.11
Arvoisat ilmapuolustajat!
Ilmasotakoulu Jääkäriprikaati Maavoimat

Arvoisat ilmapuolustajat!

Olemme jälleen kokoontumassa Lohtajalle ilmapuolustuksen kokonaisuuden testaamiseen ja harjoitteluun. Kaksi kertaa vuodessa järjestettävä ilmapuolustusharjoitus on ilmatorjuntajoukkojen osaamisen rakentamisen kulmakivi. Harjoitus tarjoaa alustan ilmapuolustajien harjoittelulle omissa toimintaympäristöissään ja mahdollistaa myös eri toimijoiden yhteistoiminnan.
15.11.2021 | 6.57
Valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus 2/2021
Ilmasotakoulu Jääkäriprikaati

Valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus 2/2021

Valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus 2/2021 järjestetään 16.–25.11.2021 Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella.
2.11.2021 | 8.23

Harjoitusviestinnän yhteystiedot

16.-19.11.2021 
Taina Pirinen 
puh. 0299 452 346
[email protected] 

20.-25.11.2021
Laura Kaipainen
puh. 0299 250 221
[email protected] 

 

´