Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus 1/21

Kaksivaiheinen harjoitus toteutetaan Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella 17.-27.5.2021.

Ensimmäisellä viikolla (18.-22.5.) on ammuntavaihe, jolloin Maavoimien ilmatorjunnan koulutusta antavat joukko-osastot ja muut puolustushaarat suorittavat kovapanosammuntoja. Toisella viikolla (23.-27.5.) on taisteluharjoitusvaihe, jonka aikana harjoitusjoukoille muun muassa simuloidaan monipuolisia ja haastavia ilmataistelutilanteita. 

Harjoituksen tavoitteena on harjaannuttaa Puolustusvoimien ilmatorjunnan joukkoja operoimaan yhdessä osana ilmapuolustuksen kokonaisuutta. 

Harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimien henkilöstöä ja varusmiehiä maa-, meri- ja ilmavoimista yhteensä noin 1 650. Reserviläisiä harjoitukseen osallistuu noin 100. Harjoituksen johtaa ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Mikko Mäntynen.

Suorituskykyisenä seuraaviin tehtäviin
Ilmasotakoulu Jääkäriprikaati Karjalan lennosto Karjalan prikaati Lapin lennosto Panssariprikaati Rannikkolaivasto Satakunnan lennosto

Suorituskykyisenä seuraaviin tehtäviin

Lohtajan ilmapuolustusharjoitus 1/21 on päättymässä. Suomen ilmapuolustuskykyä on kehitetty kolmen puolustushaaran joukko-osastojen voimin haastavassa ja monipuolisessa yhteisessä harjoitusympäristössä. Jo harjoituksen suunnittelu todensi kyvykkyyden toimia yhdessä joustavasti tilanteen muutoksiin vastaten.
27.5.2021 | 19.02
Armeijakunnan ilmatorjunta tuottaa tappioita
Jääkäriprikaati Karjalan prikaati Panssariprikaati

Armeijakunnan ilmatorjunta tuottaa tappioita

Lohtajan valtakunnallisessa ilmapuolustusharjoituksessa kehitetään Karjalan prikaatin ilmatorjuntajoukkojen suorituskykyä osana armeijakunnan taistelua. Harjoituksen keskeisenä teemana on harjoitella armeijakunnan joukkoja vastaan kohdistuvien ilmaoperaatioiden torjuntaa. Lisäksi harjoitellaan ilmatilannekuvan muodostamista ja taistelun johtamista vaativissa elektronisen sodankäynnin olosuhteissa. Katso video.
26.5.2021 | 16.06
Kiinteäsiipiset ilmatorjuntaa vastassa
Ilmasotakoulu Ilmavoimat Ilmavoimien esikunta Jääkäriprikaati Karjalan lennosto Karjalan prikaati Lapin lennosto Panssariprikaati Rannikkolaivasto Satakunnan lennosto

Kiinteäsiipiset ilmatorjuntaa vastassa

Taisteluvaiheen lentotoiminnalla pyritään palvelemaan ilmatorjuntajoukkojen ja johtoportaiden koulutusta sekä osaamisen kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevien resurssien ja reunaehtojen puitteissa.
26.5.2021 | 15.50
Merellistä voimaa ilmapuolustuksen osana
Karjalan prikaati Rannikkolaivasto

Merellistä voimaa ilmapuolustuksen osana

Rannikkolaivasto osallistuu valtakunnalliseen ilmapuolustusharjoitukseen laivastotaisteluosastolla, johon tänä vuonna kuuluu johtoporras, sekä kaksi peruskorjattua Hamina-luokan ohjusvenettä. Harjoitus on suunniteltu ja toteuteutetaan yhdessä muiden puolustushaarojen kanssa.
25.5.2021 | 20.24
Analyysitoiminta Ilmapuolustusharjoituksessa
Jääkäriprikaati Karjalan prikaati Panssariprikaati

Analyysitoiminta Ilmapuolustusharjoituksessa

Ilmapuolustusharjoituksessa koulutuksen tukena toteuttava analyysitoiminta perustuu ilmatorjunnan taisteluanalyysiprosessiin. Taisteluanalyysiprosessin tavoitteena on ilmatorjuntayksikön suorituskyvyn todentaminen, analysointi sekä taistelukyvyn kehittäminen.Taisteluanalyysin perustana on suorituskykyperustaisen ajattelu, jossa tavoitteena on oman joukon suorituskyvyn tunnistaminen ja kehittäminen vastaamaan entistä paremmin vallitsevaan uhkaan sekä annettuun tehtävään ja suorituskykyvaatimuksiin. Taisteluanalyysiprosessi kuuluu osaksi joukon tilanteen seurantaa ja analysointia. Prosessi tukee näin ilmatorjuntajoukon johtajan toimintaa.
25.5.2021 | 19.57
Ilmapuolustusharjoitukset osana kadettien koulutusta

Ilmapuolustusharjoitukset osana kadettien koulutusta

Lohtajan harjoitusalue on ilmatorjuntakoulutetulle Puolustusvoimien henkilöstölle kuin toinen koti. Vähintään kaksi kertaa vuodessa Ilmapuolustusharjoitus kokoaa taistelijat tutuille dyyneille. Ilmatorjuntakadetit tutustuvat tulevaan kakkoskotiinsa pian opintosuuntakohtaisten opintojen käynnistyttyä syksyllä ja palaavat vielä uudelleen kevään Ilmapuolustusharjoitukseen valmistumisensa kynnyksellä.
24.5.2021 | 16.30
Kovapanosammuntavaihe Lohtajalla ohi
Ilmasotakoulu Jääkäriprikaati Karjalan lennosto Karjalan prikaati Panssariprikaati Rannikkolaivasto Satakunnan lennosto

Kovapanosammuntavaihe Lohtajalla ohi

Ilmapuolustusharjoitus 1/2021 ampumavaiheen kovapanosammunnat ovat päättyneet onnistuneesti ja turvallisesti. Tällä kertaa sääolosuhteet haastoivat järjestelyorganisaatiota ja ampuvia joukkoja poikkeuksellisen paljon. Katso video ammunnoista.
23.5.2021 | 18.53
Helsingin ilmatorjuntarykmenttti Ilmapuolustusharjoituksessa - kevään tärkein harjoitus
Jääkäriprikaati Karjalan prikaati Panssariprikaati

Helsingin ilmatorjuntarykmenttti Ilmapuolustusharjoituksessa - kevään tärkein harjoitus

Valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus (IPH) Lohtajalla on ilmatorjuntajoukoille aina odotettu koulutuksen huipentuma. Harjoituksessa päästään ampumaan kovapanosammuntoja ja toteuttamaan taistelu- ja torjuntaharjoituksia todenmukaisissa ja haastavissa maalitilanteissa yhdessä kaikkien ilmapuolustukseen osallistuvien joukkojen kanssa.
21.5.2021 | 18.22
Verkkovierailu Ilmapuolustusharjoitukseen
Ilmasotakoulu Karjalan prikaati

Verkkovierailu Ilmapuolustusharjoitukseen

Tervetuloa lauantaina 22.5.2021 klo 12.00 verkkovierailulle Lohtajan kevään Ilmapuolustusharjoitukseen, joka alkoi 17.5. ja jatkuu 27.5.2021 asti.
21.5.2021 | 20.28
Ilmataisteluammunnat, ohjusilmatorjuntajärjestelmät ja laivatykistöammunnat
Jääkäriprikaati Karjalan prikaati Panssariprikaati

Ilmataisteluammunnat, ohjusilmatorjuntajärjestelmät ja laivatykistöammunnat

Ilmapuolustusharjoituksen 1/21 ampumavaiheen valmistelu sujui kitkattomasti hyviä vakiintuneita käytänteitä noudattamalla sekä osallistuvien tahojen ja harjoituksen järjestävän organisaation vuoropuhelua ylläpitämällä. Koronarajoitteista huolimatta kaikki puolustushaarat osallistuvat Ilmapuolustusharjoituksen 1/21 ampumavaiheeseen ja kaikkien osallistuvien joukkojen ammunnat kyetään toteuttamaan.
20.5.2021 | 18.35
Lentävää maalitoimintaa suorituskyvyn todentamiseen
Ilmasotakoulu Jääkäriprikaati Karjalan lennosto Karjalan prikaati Lapin lennosto Panssariprikaati Rannikkolaivasto Satakunnan lennosto

Lentävää maalitoimintaa suorituskyvyn todentamiseen

Ilmatorjunnan todetaan usein olevan ensimmäisenä taistelussa. Tarkalleen ottaen lähtölaukauksen tällekin ilmapuolustusharjoitukselle antoivat maalilennokkioperaattorit. Puolustusvoimien maalilennokkitoiminta organisoidaan Ilmasotakoulun Harjoitus- ja lentolaiteryhmän johdolla ja useiden joukko-osastojen lennokkiosaajien tukemana. Ilmamaalipalveluja tarjotaan maavoimien ilmatorjunnan lisäksi sekä ilmavoimien lento-osastoille että merivoimien alusosastoille.
19.5.2021 | 17.11
Ilmapuolustusharjoituksen johtajalta tervehdys
Ilmasotakoulu Jääkäriprikaati Karjalan lennosto Karjalan prikaati Panssariprikaati Rannikkolaivasto Satakunnan lennosto

Ilmapuolustusharjoituksen johtajalta tervehdys

Arvoisat ilmapuolustajat, tervetuloa Lohtajalle! Kaksi kertaa vuodessa järjestettävät Ilmapuolustusharjoitukset ovat ilmatorjuntajoukkojen tärkeimmät harjoitukset. Olemme vuosia määrätietoisesti kehittäneet ja muokanneet harjoitusta kaikkien puolustushaarojen yhteiseksi alustaksi. Harjoitus tarjoaa joukoille mahdollisuuden harjoitella omien operatiivisten toimintaympäristöjensä erityispiirteitä osana ilmapuolustuksen kokonaisuutta.
17.5.2021 | 12.57
Ilmapuolustajien kevät-Lohtaja toteuttamista vaille valmis
Ilmasotakoulu Ilmavoimat Jääkäriprikaati Karjalan lennosto Karjalan prikaati Maavoimat Merivoimat Panssariprikaati Satakunnan lennosto

Ilmapuolustajien kevät-Lohtaja toteuttamista vaille valmis

Ilmapuolustusharjoituksen 1/2021 aloittaminen lähestyy. Vuoden ensimmäinen ilmapuolustusharjoitus toteutetaan 17.-27.5.2021. Vaikka harjoitus sisältyy Maavoimien harjoitustoimintaan, on sen suunnittelu- ja valmisteluvastuu Ilmasotakoululla.
5.5.2021 | 16.32
Valtakunnallinen Ilmapuolustusharjoitus 1/21 Lohtajalla
Jääkäriprikaati Karjalan prikaati Panssariprikaati

Valtakunnallinen Ilmapuolustusharjoitus 1/21 Lohtajalla

Valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus 1/21 järjestetään 17.-27.5.2021 Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella. Harjoituksen johtaa ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Mikko Mäntynen. Harjoitukseen osallistuu joukkoja kaikista puolustushaaroista. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 1 650 henkilöä, joista noin 100 on reserviläisiä.
3.5.2021 | 11.11

Harjoitusviestinnän yhteystiedot

Päivi Visuri
puh. 0299 431 107
[email protected]

´