Hyppää sisältöön

Suojelun osaamiskeskus - valmiutta ja valtakunnallista vaikuttavuutta

Porin prikaatin Suojelun osaamiskeskus (SOK) vastaa valtakunnallisen CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) valmiuden, palkatun henkilökunnan suojelu- ja pelastusalan täydennyskoulutuksen sekä CBRN viranomaisyhteistyön toteutuksesta.

SOK osallistuu suojelun tutkimus- ja kehittämistoimintaan Maavoimien ja Maasotakoulun ohjauksen mukaisesti ja on aktiivinen toimija kansallisissa CBRN asiantuntijatyöryhmissä. Kansainvälisesti osallistumme tiiviisti Suomi-Ruotsi eli FISE- ja pohjoismaiden NORDEFCO-yhteistyöhön (Nordic Defence Cooperation) sekä puolustusliitto Naton valmius-, harjoitus- ja koulutustoimintaan kumppanuusmaana.


Valmius

Suojelun osaamiskeskus ylläpitää kykyä tukea viranomaisia sekä kohottaa valmiutta CBRN uhkatilanteissa koko valtakunnan alueella. 

Valmius jakautuu normaalioloissa valtakunnallisen suojelutiedustelupartion sekä poikkeusoloissa Suojelun erikoisosaston (SEO) valmiuden ja osaamisen ylläpitoon. Valmiutta ylläpidetään säännöllisellä harjoitustoiminnalla osallistumalla muun muassa paikallispuolustusharjoituksiin ympäri Suomea, vuosittaisilla harjoituksilla Puolustusvoimien keskeisimpien yhteistoimintaosapuolten kanssa sekä SEO:n kertausharjoituksilla. Edellä mainittujen lisäksi valmiuteen kuuluvat tavanomainen ja tavanomaisesta poikkeava virka-apu CBRN-uhkatilanteissa sekä muiden viranomaisten tukeminen puolustusvoimien suojelun ja pelastamisen suorituskyvyillä. 

SOK toteuttaa CBRN lähialueseurantaa yhteistoiminnassa tiedustelualan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tunnistaa uhat ja kehittää omaa toimintaa paremmin niitä vastaaviksi.

 

Koulutus

Koulutustoiminta jakautuu palkatun henkilöstön perus- ja täydennyskoulutukseen sekä asevelvollisten koulutukseen. Vuosittain johdamme noin 15 suojelu- ja pelastusalan täydennyskoulutuskurssia palkatulle henkilöstölle. Myös muiden viranomaisten henkilöstöä voi hakeutua kursseille.

SOK tukee Suojelukomppanian suojelujoukkotuotantoa mm. johtamalla pelastusalan kurssit pelastusryhmiin koulutettaville. Pelastuskurssit toteutetaan Pelastusopiston vaatimusten mukaisesti ja kurssit hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistukset mukaan reserviin.


Tutkimus- ja kehitystoiminta

SOK osallistuu suojelualan tutkimus- ja kehittämistoimintaan Maavoimien ja Maasotakoulun ohjauksen mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kuuluvat hanke-, ohjesääntö- ja kehittämistyöt, asiantuntijalausunnot sekä kenttäkokeet. Lisäksi SOK vastaa valtakunnallisista suojelu- ja pelastusalan opetusaineistoista (muun muassa Koulutus 2020-kurssit) sekä perustaistelumenetelmistä.

 

Suojelun erikoisosasto (SEO)

Suojelun erikoisosasto koulutetaan Suomen kansainvälisellä valmiusjoukkokoulutuksella (SKVJ). 

Lyhenteet
KLAB = kenttälaboratorio
SIBCRA = Sampling and Identification of CBRN Agents
KHYG = kenttähygienia
RECCEX = Reconnaissance Exercise


Linkkejä ja uutisjuttuja

Lue lisää taisteluainekoulutusksesta Porin prikaatin artikkelista.

Lue Suojelun erikoisosaston kansainvälisiä Reccex -harjoituksia käsittelevät artikkelit: Reccex 17 ja Reccex 22. Varusmiespalvelusta SEO:ssa käsittelevä Ruotuväen uutinen.

Lue suojelutoimintaa koskeva Ylen uutinen kemiallisten aseiden tunnistamisesta ja uutinen kenttälaboratorion toiminnasta.

Lue Suojelun osaamiskeskuksen (SOK) järjestämästä valtakunnallisesti CBRN täydennyskoulutuksesta.

Pelastustoimintaa harjoitellaan usein Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella Porissa. Katso Puolustusvoimien Palkatun henkilökunnan yksikönjohtaja -kurssia esittelevä video.

´