Hyppää sisältöön

Paikallispuolustusharjoitukset

Puolustusvoimat harjoittelee paikallispuolustuksen tehtäviä eri puolilla Suomea 3.–11.9.2021. Harjoituksiin osallistuu Puolustusvoimien lisäksi useita eri viranomaisia. Harjoittelulla vahvistetaan paikallispuolustuksen valmiutta vastata turvallisuustilanteen äkillisiin muutoksiin ja kehitetään viranomaisten yhteistyötä häiriötilanteissa. 

Paikallispuolustusharjoituksia järjestetään yhteensä viisi ympäri Suomen. Harjoituksiin osallistuu noin 5 500 henkilöä. Harjoituksissa on mukana Puolustusvoimien henkilökuntaa, reserviläisiä, varusmiehiä sekä eri viranomaisten ja järjestöjen edustajia. 

Paikallispuolustusharjoitukset näkyvät asutuskeskuksissa, ja niissä liikkuu runsaasti sotilasajoneuvoja. Osaan harjoituksista liittyy myös lentotoimintaa. Harjoitusjoukot käyttävät sivullisille vaarattomia, mutta melua aiheuttavia paukkupatruunoita.

Reserviläinen - vain terveenä harjoitukseen!

Paikallispuolustusharjoituksissa noudatetaan valtioneuvoston ja THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) antamia suosituksia käsi- ja yskimishygienian sekä suojaetäisyyksien suhteen. Harjoitusten toteuttamisessa huomioidaan lisäksi Puolustusvoimien koronavirusepidemian mukaiset valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset rajoitteet. Mikäli olet saanut käskyn osallistua paikallispuolustusharjoitukseen ja tunnet olevasi sairas, ota pikaisesti yhteys omaan aluetoimistoosi. Älä tule sairaana harjoitukseen. Mikäli saavut harjoitukseen julkisilla kulkuneuvoilla, noudatathan THL:n maskisuositusta.

Suojavarusteita kuten kertakäyttö- ja kangasmaskeja käytetään tarvittaessa esimerkiksi yhteiskuljetusten aikana. Oman yksikön sisällä suojavarusteita käytetään tarvittaessa. Puolustusvoimat on varannut maskeja kertausharjoitukseen tai vapaaehtoiseen harjoitukseen osallistuville reserviläisille. Reserviläiset eivät ole tekemisissä varusmiesosastojen kanssa. Tarvittaessa myös reserviläiset jaetaan useampaan osastoon.

Harjoituksen järjestävä joukko-osasto ohjeistaa harjoitukseen saapuvia reserviläisiä tarkemmin suojautumistoimista.

Paikallispuolustusharjoitukset pähkinänkuoressa

 • Paikallispuolustusharjoituksia järjestetään Maavoimissa kahdesti vuodessa (keväällä ja syksyllä) koko Suomen alueella.
 • Paikallisjoukoissa toimii oman alueensa hyvin tuntevia reserviläisiä. Paikallisjoukkojen tehtäviä ovat mm.
  • Joukkojen perustaminen
  • Alueiden valvonta ja tärkeiden kohteiden suojaus
  • Erilaiset taistelutehtävät kuten erikoisjoukkojen vastainen toiminta
  • Muiden joukkojen tukeminen ja huolto paikallisesti
  • Muiden viranomaisten tukeminen
 • Harjoitusten tavoitteita ovat mm.
  • Tilannekuvan jakaminen eri viranomaisten välillä ja yhteisen tilannekuvan muodostaminen,
  • Johtaminen, tiedonvaihto ja yhteistoiminta eri viranomaisten välillä,
  • Toiminta moniviranomaistilanteissa, niiden käytännön johtaminen, tiedonvaihto ja raportointi,
  • Henkilöstön harjaannuttaminen sekä varusmiesten ja reserviläisten kouluttaminen paikallispuolustustehtäviin,
 • Valmiuden ja puolustuskyvyn luominen ja harjoittelu paikallistasolla

Uutiset

Tekniikan reserviläiset yhteyksien luojina
Panssariprikaati

Tekniikan reserviläiset yhteyksien luojina

Paikallisjoukkojen reserviläisiin kuuluu eri alojen asiantuntijoita, jotka tuovat siviiliosaamisensa puolustusvoimien käyttöön myös paikallisella tasolla. Tekniikan alan reserviläisten varassa lepää paljon, sillä he luovat sen alustan, jonka päällä puolustusvoimien moninaiset tietojärjestelmät pyörivät. 
10.9.2021 | 7.57
Paikallisturvallisuus kehittyy yhteistyöllä
Porin prikaati

Paikallisturvallisuus kehittyy yhteistyöllä

Rauma 21 -paikallispuolustusharjoituksen painopisteenä on viranomaisten välinen yhteistyö hybridiuhkatilanteissa, joissa yhteiskunnan toimintaan pyritään vaikuttamaan laaja-alaisesti.
9.9.2021 | 16.13
Hybridivaikuttamista Kotkan satama-alueella
Maasotakoulu

Hybridivaikuttamista Kotkan satama-alueella

Viranomaisten välinen tiedonvaihto ja johtamisvastuu ovat keskeisiä tekijöitä epäselvissä onnettomuustilanteissa. Puolustusvoimat harjoittelee yhteistyötä osana Etelä-Kymi 21 -paikallispuolustusharjoitusta.
7.9.2021 | 20.51
Komentaja tarkasti Rauma 21 -harjoituksen
Porin prikaati

Komentaja tarkasti Rauma 21 -harjoituksen

Puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen tarkasti paikallispuolustusharjoituksen Raumalla. Harjoituksen alkuvaiheen painopisteenä on viranomaisten välinen yhteistyö tilanteissa, joissa yhteiskuntaan pyritään vaikuttamaan laaja-alaisesti.
7.9.2021 | 19.15
Valmiutta rakennetaan Pohjois-Suomessa
Jääkäriprikaati Kainuun prikaati

Valmiutta rakennetaan Pohjois-Suomessa

Kuluvan vuoden Maavoimien valmiusrakentaminen huipentuu Pohjois-Suomen paikallispuolustusharjoitukseen liittyvään Valmiusrakentaminen 21 -harjoitukseen.
7.9.2021 | 15.35
Paikallispataljoonan viestintä on osa esikuntaa
Maasotakoulu

Paikallispataljoonan viestintä on osa esikuntaa

Koko Suomen kattava paikallispuolustus toteutetaan paikallisjoukkojen voimin. Näiden joukkojen kokoonpanot vaihtelevat tehtävien ja alueiden erityispiirteiden mukaisesti.
6.9.2021 | 21.20
Takaisin aseisiin
Maasotakoulu

Takaisin aseisiin

Etelä-Kymenlaakson paikallispataljoonan reserviläisten kertausharjoitus alkoi nopealla varustamisella Haminassa. 
7.9.2021 | 13.13
Valmiudellista viranomaisyhteistyötä
Kaakkois-Suomen rajavartiosto Kaartin jääkärirykmentti Karjalan prikaati Maasotakoulu Panssariprikaati Porin prikaati Rajavartiolaitos Rannikkoprikaati

Valmiudellista viranomaisyhteistyötä

Puolustusvoimien, Poliisin ja Rajavartiolaitoksen vaativien tilanteiden viranomaisharjoitus Kotkassa ja Haminassa toi oppia kaikille osallistujille omasta ja muiden toiminnasta, niin maalla, merellä kuin ilmassakin.
6.9.2021 | 17.33
Paikallispuolustusharjoitus käynnistynyt Raumalla
Porin prikaati

Paikallispuolustusharjoitus käynnistynyt Raumalla

Maanantain 6.9. iltapäivän aikana Rauma 21 -paikallispuolustusharjoituksen joukot siirtyvät Rauman alueelle. Aseistettuja sotilaita näkyy erityisesti Rauman sataman ja Seminaarimäen alueella sekä Nummevahen eteläpuolella.
6.9.2021 | 16.16
Viestintä on tärkeä osa paikallispuolustusta
Maavoimat Porin prikaati

Viestintä on tärkeä osa paikallispuolustusta

Tämän päivän konfliktit eivät ole enää samankaltaisia kuin Suomen edelliset sodat vuosikymmeniä sitten. Nykyään taisteluita käydään yhä enemmän muualla kuin taisteluhaudoissa.
4.9.2021 | 17.47
Kotkan ja Haminan alueilla - maalla, ilmassa ja merellä
Karjalan prikaati

Kotkan ja Haminan alueilla - maalla, ilmassa ja merellä

Etelä-Kymi 21 -harjoituksen päämääränä on kehittää paikallispuolustuksen suorituskykyä sekä viranomaisten välistä yhteistoimintakykyä nopeassa tilannekehityksessä. Harjoitukseen osallistuu 2000 sotilasta ja viranomaista, joista 500 on palkattua henkilökuntaa ja viranomaisia, reserviläisiä noin 800 ja varusmiehiä noin 700 taistelijaa. Harjoituksen johtaa Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, eversti Petri Olli.
5.9.2021 | 7.57
Paikallispuolustusharjoitus Kehä 21 pääkaupunkiseudulla - Yhteistoimintaa pääkaupunkiseudun puolustamiseksi
Kaartin jääkärirykmentti

Paikallispuolustusharjoitus Kehä 21 pääkaupunkiseudulla - Yhteistoimintaa pääkaupunkiseudun puolustamiseksi

Kaartin jääkärirykmentin johtama Kehä 21 -paikallispuolustusharjoitus järjestetään 5.-10.9.2021 pääkaupunkiseudulla ja Itä-Uudellamaalla. Harjoitusjoukkojen vahvuus on noin 500 henkilöä koostuen varusmiehistä, reserviläisistä ja henkilökunnasta. Harjoituksen johtaa Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentaja, eversti Vesa Laitonen.
27.8.2021 | 13.30
Etelä-Kymenlaakson reserviläiset tuntevat taistelumaastonsa
Maasotakoulu

Etelä-Kymenlaakson reserviläiset tuntevat taistelumaastonsa

Paikallispataljoona nostaa valmiutta Kymi 21 -harjoituksessa. Lisäksi harjoitellaan monipuolisesti yhteistyötä eri viranomaisten kesken.
5.9.2021 | 13.37
Etelä-Kymi 21 -paikallispuolustusharjoitus kouluttaa yhteistoimintaan
Karjalan prikaati

Etelä-Kymi 21 -paikallispuolustusharjoitus kouluttaa yhteistoimintaan

Karjalan prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Etelä-Kymi 21 järjestetään Haminan ja Kotkan alueella 4.-9.9.2021. Harjoituksen painopisteenä on harjoituttaa Puolustusvoimien paikallisjoukkojen tehtäviä sekä Kymenlaakson eri viranomaisten välistä yhteistoimintaa.
26.8.2021 | 16.47

Seuraa harjoituksia!

#paikallispuolustus
#paikallispuolustajat
#paikallisturvallisuus

 Facebook.com/maavoimat
 Twitter.com/maavoimat
 Instagram.com/maavoimat

Harjoitusviestinnän yhteystiedot

Pohjoinen 2/2021
Satu Hujanen (Kainuu)
puh. 0299 451 113,
[email protected]

Taina Pirinen (Lappi)
puh. 0299 452 346
[email protected] 

Kehä 2021
Lotta Laaksonen 
puh. 0299 421 233 
[email protected]

Rauma 2021
Sampo Collander
puh. 0299 443 304 
[email protected]

Kanta-Häme 2021
Kirsi Lehto
puh. 0299 442 414
[email protected]

Etelä-Kymi 2021
Päivi Visuri
puh. 0299 431 107
[email protected]

Paikallispuolustusharjoitukset 3. - 11.9.2021:

Harjoituksen nimi

Harjoitusalueet

Joukkoja

Johtava joukko-osasto

Pohjoinen 2/2021  Kainuu, Lappi Noin 1 400 hlöä Jääkäriprikaati

Kehä 

Pääkaupunkiseutu

Noin 500 hlöä

Kaartin jääkärirykmentti

Rauma

Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa

Noin 900 hlöä

Porin prikaati

Kanta-Häme

Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi 

Noin 570 hlöä

Panssariprikaati

Etelä-Kymi 

Kymenlaakso

Noin 2 200 hlöä

Karjalan prikaati

´