Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen Ilmapuolustusharjoitus

Maavoimien johtama valtakunnallinen Ilmapuolustusharjoitus 1/2016 järjestetään 16.–26.5.2016 Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella. Harjoitukseen osallistuu joukkoja Maavoimien kaikista ilmatorjuntakoulutusta antavista joukko-osastoista, Ilmavoimista ja Merivoimista.

Ilmapuolustusharjoitus on ilmatorjunnan varusmiesten ja reserviläisten tärkein ampumakoulutus- ja taisteluharjoitus. Harjoituksen päätavoitteena on kehittää asevelvollisten sekä henkilökunnan osaamista ilmatorjunnan eri tehtävissä sekä harjoitella puolustushaarojen ilmapuolustuksellista yhteistoimintaa. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 1600 henkilöä.

Ilmapuolustusharjoitus on kaksivaiheinen. Harjoituksen ampumavaiheessa 16.–20.5. ammutaan kovapanosammunnat ilmatorjunnan ohjusjärjestelmillä sekä ammusaseilla. Taisteluvaiheessa 21.–26.5. pääpaino on ilmatorjuntayksiköiden ja niiden osien taistelun ja tulenkäytön johtamisen harjoittelussa yhteistoiminnassa muiden ilmapuolustukseen osallistuvien joukkojen kanssa. Taisteluvaiheen aikana ei ammuta kovilla panoksilla.

Harjoituksen johtaa ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Ari Grönroos. Johto-organisaation harjoitukseen muodostaa Ilmasotakoulu ja tukiorganisaation Panssariprikaati.

 

IPH 1/2016 Valtakunnallinen Ilmapuolustusharjoitus

Julkaissut Maavoimat  29. helmikuuta 2016
Ilmapuolustusharjoitus 1/16 - Harjoitus tekee mestarin!
Panssariprikaati

Ilmapuolustusharjoitus 1/16 - Harjoitus tekee mestarin!

Vuosittain Lohtajalla kahdesti järjestettävä Valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus on ilmatorjunta-aselajin tärkein harjoitustapahtuma.
19.5.2016 | 12.56
´