Hyppää sisältöön

Paikallispuolustusharjoitukset

Maavoimien paikallispuolustusharjoitukset järjestetään 5.-9. syyskuuta 2016 Etelä-Suomessa, Kaakkois-Suomessa ja Lapissa.

Paikallispuolustusharjoitusten tavoitteena on kehittää varusmiesten, reserviläisten ja henkilökunnan osaamista paikallisjoukkojen eri tehtävissä, kuten paikallisissa valvonta- ja suojaustehtävissä sekä viranomaisyhteistyössä. Harjoituksia järjestetään kolme, ja niihin osallistuu yhteensä noin 2500 henkilöä, joista varusmiehiä on noin 1250 ja reserviläisiä 1050.

Kaartin jääkärirykmentin johtama paikallispuolustusharjoitus Kehä 16 järjestetään pääkaupunkiseudulla, Hämeenlinnassa ja Raaseporissa. Siihen osallistuu joukkoja puolustusvoimista yhteensä noin 900 henkilöä. Osana Kehä 16 -harjoitusta järjestetään 5. syyskuuta viranomaisten yhteistoimintaharjoitus, johon osallistuu henkilöstöä myös Helsingin poliisista, Helsingin pelastuslaitokselta, Helsingin satamasta, Tullista, Helsingin kaupungilta ja Rajavartiolaitoksesta.

Kaakkois-Suomessa järjestettävän, Maasotakoulun johtaman Paikallispuolustus Itä 2 -harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 1100 henkilöä. Puolustusvoimien varusmiesjoukkojen lisäksi harjoitukseen osallistuu reserviläisiä Pohjois-Kymen ja Etelä-Karjalan maakuntakomppanioista.

Jääkäriprikaatin johtama Paikallispuolustus Pohjoinen 2 -harjoitus järjestetään Lapissa Rovajärven alueella. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 570 henkilöä. Puolustusvoimien joukkojen ja Kainuun maakuntakomppanian reserviläisten lisäksi harjoitukseen osallistuu poliisin, Lapin rajavartioston, Lapin aluehallintoviraston, Lapin ELY-keskuksen ja Lapin pelastuslaitoksen henkilöstöä.

Paikallisjoukkojen toiminta on valtakunnallisesti kattavaa. Joukkoihin sijoitetaan kyseisen toiminta-alueen hyvin tuntevia reserviläisiä, ja heitä koulutetaan kertausharjoituksissa, vapaaehtoisissa harjoituksissa ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla. Paikallisjoukkoihin kuuluvien maakuntakomppanioiden vapaaehtoisia reserviläisiä voidaan käyttää myös rauhan aikana muille viranomaisille annettavaan virka-apuun.

Puolustusvoimain komentaja tarkasti Kehä 16 -harjoituksen
Kaartin jääkärirykmentti

Puolustusvoimain komentaja tarkasti Kehä 16 -harjoituksen

Puolustusvoimain komentaja kenraali Jarmo Lindberg tarkasti Kehä 16 -harjoituksen.
8.9.2016 | 16.41
Paikallispuolustusta ja viranomaisyhteistyötä
Jääkäriprikaati

Paikallispuolustusta ja viranomaisyhteistyötä

Puolustusvoimien uudistuessa otettiin maavoimissa käyttöön uusi joukkorakenne, uudistettu taistelutapa ja osana sitä paikallispuolustuskonsepti. Vaikka paikallispuolustus on ollut osa alueellista puolustusjärjestelmää jo 1970-luvulta saakka, ovat uudistetut paikallisjoukot osoitus tämän osakokonaisuuden tarpeellisuudesta ja ajanmukaisuudesta.
8.9.2016 | 6.40
Reservin osaaminen näkyy paikallishuoltokomppaniassa
Maasotakoulu

Reservin osaaminen näkyy paikallishuoltokomppaniassa

Maasotakoulu johtaa Paikallispuolustus Itä 2 -harjoituksen 5.-9.9.2016 Kaakkois-Suomessa.
6.9.2016 | 17.55
Viranomaiset kehittivät vaativien tilanteiden yhteistoimintaa
Kaartin jääkärirykmentti

Viranomaiset kehittivät vaativien tilanteiden yhteistoimintaa

Viranomaisten yhteistoimintaa kehittävä harjoitus järjestettiin Helsingin Eteläsatamassa 5.9. Harjoitukseen osallistuivat Helsingin poliisi, Suomenlahden merivartiosto, Helsingin kaupunki, Helsingin pelastuslaitos, Helsingin satama ja Tulli.
6.9.2016 | 21.28
´