Hyppää sisältöön

Kuopion Neulalahden pitkäaikainen raivaustyö päätökseen

Kainuun prikaati
29.10.2020 15.30
Pieni metallinen vetosytytin etusormen ja peukalon välissä.

Alueraivaustyö Kuopion Neulalahden rakentamishankkeeseen liittyen on saatu päätökseen ja hanke dokumentteineen luovutettiin kaupungille.

Kuopiossa Neulamäen alueella toimineet Puolustusvoimien varikko ja Valtion ammuslataamo hävittivät molemmat upottamalla toimintansa aikana tarpeettomaksi käynyttä räjähdemateriaalia Neulalahteen. Räjähteiden hävittäminen upottamalla oli pitkään hyväksytty menetelmä ja sen käytöstä luovuttiin vasta tultaessa 1990-luvulle.

Vuonna 1995 Neulalahden alueelle käynnistettiin kartoitus räjähteiden osalta silloisen varikon resursseilla. Aluetta kartoitettiin ja räjähteitä nostettiin vuoteen 1998 saakka.

 
 

2011 Kuopion kaupungin käynnistämän kaavoitustyön seurauksena silloinen Itä-Suomen sotilaslääni aloitti Savi- ja Neulalahden paikantamisen 2012 ja räjähteiden nostotyön 2013. Vuonna 2015 toteutetun puolustusvoimauudistuksen seurauksena Kainuun prikaati otti vastaan raivaamisvastuun Pohjois-Savossa.

Työtä toteutettiin vuoden 2020 maaliskuuhun saakka. Raivaamistyö keskitettiin yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa alueen maankäytön ja rakentamisen kannalta oleellisimmille alueille.

 

34 henkilötyövuotta kolmen vuosikymmenen aikana

Varsinaista räjähteiden nostotyötä on nyt toteutettu 1990- ja 2000-luvuilla yhteensä kymmenen vuoden ajan. Työn aikana Neulalahden alueelta on poistettu noin 600 000 räjähdettä sekä yli 15 000 kiloa pyromateriaalia. Nostettuja räjähdetyyppejä ovat olleet yksittäiset nallit, sytyttimet, räjäyttimet ja patruunat mutta myös erilaiset miinat, kranaatit, ammukset, raketit ja lentopommit. Kooltaan pienimmät tuotteet on tilastoitu arviona keskipainon mukaan määriteltynä, suuremmat tuotteet on laskettu yksitellen.

2000-luvun aikana raivaamistyöhön on käytetty 34 henkilötyövuotta, työn kokonaiskustannukset ovat olleet noin neljä miljoonaa euroa.

Savilahden alueelta ei ole löydetty, eikä nostettu räjähteitä. Neulalahden alueella on nyt saavutettu alueen maankäytön raivaamiselle asettamat tavoitteet.

Kainuun prikaati kiittää Kuopion kaupunkia, Itä-Suomen poliisilaitosta, Pohjois-Savon pelastuslaitosta ja Pohjois-Savon ELY-keskusta saamastaan tuesta työn toteuttamisen aikana.

 
 

Maavoimat vastaa maa-alueiden raivaamisesta

Maavoimat vastaa sotilasräjähteiden raivaamisesta maa-alueella ja sisävesistöissä. Kainuun prikaati vastaa raivaamisesta neljän maakunnan alueella; Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Sotilasräjähteiden raivaaminen on Puolustusvoimien lakisääteinen tehtävä.

Työtä toteutetaan sekä lyhytkestoisena päivystysluonteisena virka-apuraivaamisena että pitkäkestoisena alueraivaamisena.

Kohteet alueraivaamistyöhön määritetään vuosittain Maavoimien toimintasuunnitelmassa. Raivattavat kohteet valitaan ympäröivän yhteiskunnan tarpeiden, turvallisuuden sekä alueiden käytön ja kehittämisen perusteella.

Kohteet, joilla on vaikutusta kansalaisten turvallisuuteen, raivataan ensimmäisinä.

Alueet, joita kaavoitetaan asumis- ja virkistyskäyttöön tai liikenneväylien kehittämiseksi, toteutetaan muiden viranomaisten, kaupunkien ja kuntien tarpeiden mukaisesti.