Kainuun prikaati palkitsi henkilöstöä vuosipäivänä

Kainuun prikaati 5.4.2019 14.00
Tiedote

Kainuun prikaati palkitsi henkilöstöä vuosipäivänään 5. huhtikuuta varuskunnassa.

Kainuun prikaati viettää vuosipäiväänsä 5.4. Päivämäärä juontaa juurensa prikaatin perinteiden alkuun, 30-vuotisen sodan  voittoisiin ratkaisutaisteluihin samalla päivämäärällä vuonna 1632 Lech-virralla Etelä-Saksassa.

Vuosipäivänä palkitaan perinteisesti henkilöstöä. Juhlapäivän paraatikatselmuksessa meillä oli ilo palkita lukuisia henkilöitä seuraavasti:

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on antanut valtion virka-ansiomerkin seuraaville henkilöille

 • everstiluutnantti Juha Tapani Manninen
 • kapteeni Timo Jukka Aho
 • kapteeni Pertti Olavi Paakkola
 • kapteeni Juha-Pekka Adam Sievänen
 • kapteeni Ari Jarmo Kuvaja
 • taloussihteeri Päivi Hannele Hautala

Jalkaväen tarkastaja on myöntänyt Jalkaväen tarkastajan soljen Jalkaväen ansioristiin tunnustuksena ansioista jalkaväen hyväksi seuraaville henkilöille:

 • everstiluutnantti Jarmo Matias Keskinen
 • everstiluutnantti Tomi Olavi Pekurinen

Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö on myöntänyt huollon ansioristin numero 572 kapteeni Kari Töllille.

14. Divisioonan perinneyhdistys on myöntänyt Kainuun prikaatin komentajan esityksestä Raappanan päällikkö- ja jääkäripuukon ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta maanpuolustustahdon- ja hengen kehittämiseksi kapteeni Mika Räisäselle.

Mika on erittäin ammattitaitoinen asevelvollisuusalan asiantuntija jonka erikoisalaa on kertausharjoitusten järjestelyt käskyttämisestä harjoituksen käytännön toteutukseen ja jälkitoimiin.

Mika on toiminut alalla pitkään ja hänen osaamisensa on myös reserviläisten tiedossa. Näin ollen reserviläisten hyvät osallistumisprosentit vapaaehtoisiin harjoituksiin sekä vapaaehtoisista harjoituksista ja kertausharjoituksista saatu hyvä palaute voidaan katsoa osittain Mikan ammattitaidon ansioksi. Mika on myös osallistunut asevelvollisuusalan toimintojen kehittämiseen aktiivisesti.

Kainuun prikaatin komentaja on myöntänyt komentajan puukon seuraaville henkilöille:

majuri Riku-Matti Rautiainen

Majuri Riku-Matti Rautiainen palveli pitkään Kainuun tykistörykmentin eri tehtävissä viimeisimpänä yksikön päällikkönä. Rautiainen on ammattitaitoinen ja arvostettu upseeri. Hän on omalla toiminnallaan nostanut aselajiylpeyttä ja maanpuolustushenkeä, niin varusmiesten kuin kantahenkilökunnan piirissä. Rautiaisen johtamistyyli on persoonallisen taitava. Hän saa vaikeatkin asiat tuntumaan helpommilta tilanteeseen sopivan huumorin avulla. Työyhteisöön hän luo hyvää yhteishenkeä ja saa kaikki sen jäsenet toimimaan yhteisen edun mukaisesti. Hänen johtamansa joukot ovat saavuttaneet erinomaisia tuloksia. Rautiainen tuo usein esille aselajinsa tärkeyttä taistelukentällä. Hän on myös ollut lukuisissa yhteyksissä mukana kehittämässä aselajitaktiikkaa.

kapteeni Heikki Lähteenmäki

Kapteeni Heikki Lähteenmäki toimii prikaatin esikunnan koulutusosaston suunnittelusektorilla ja on toiminut JOJÄ-osastoupseerina ja osastoesiupseerina vuodesta 2015 alkaen. Hänet tunnetaan henkilönä, joka hoitaa kaikki hänelle osoitetut työtehtävät tunnollisesti ja ammattitaitoisesti.

Työyhteisössä Heikkiä pidetään tunnollisena, oma-aloitteisena, ammattitaitoisena ja muut huomioivana työtoverina, joka kehittää itseään ja auttaa tarvittaessa muita.

yliluutnantti Jari Pylkkänen

Yliluutnantti Jari Pylkkänen toimii Kainuun jääkäripataljoonan työpaikkaohjaajana. Vuoden 2018 haasteellisessa henkilöstötilanteessa hän on henkilöstön rekrytoinnin pedantilla valmistelullaan sekä henkilöstön täydennyskoulutuksella edesauttanut tilanteen muodostumista paremmaksi. Yliluutnantti Pylkkäsen ammattitaitoa tehtävässään ei arvosteta ainoastaan omassa joukkoyksikössään vaan koko prikaatissa. Hänen pyyteettömällä työllään on ollut vaikutusta kaikkien yksiköiden henkilöstön osaamisen parantamiseen sekä laajentamiseen. Sodan ajan tehtävässään hän on erittäin ammattitaitoinen ja nauttii suurta luottamusta myös reserviläisten keskuudessa. Työpaikkaohjaamisen ja rekrytoinnin valmistelun lisäksi hän on osallistunut aktiivisesti Maavoimalliseen taistelijan hankkeen tuottaman osaamisen ja tulevaisuuden materiaalin kehittämiseen.

yliluutnantti Jussi Kyrö

Yliluutnantti Jussi Kyrö on työskennellyt Materiaalikeskuksessa useita vuosia. Ensin taisteluvälinevarastolla kevyiden aseiden parissa ja nyt viimeiset kaksi vuotta Kyrö on toiminut elektroniikkavaraston päällikkönä. Kyrö on johtanut omaa varastoaan erittäin esimerkillisesti "edestä". Hän on palvelualttiilla asenteella saanut hyvää palautetta ulkopuolisilta toimijoilta esimerkiksi aluetoimistoilta. Lisäksi hän on kehittänyt varaston yhteishenkeä ja työmotivaatiota, niin että TIP-kyselyn tulos on selkeässä nousu suunnassa. Yliluutnantti Jussi Kyrö on esimerkillinen varastopäällikkö.

yliluutnantti Eijä Ijäs

Yliluutnantti Ijäs on toiminut kaikissa tehtävissään innokkaasti. Ijäs on aina valmis auttamaan muita ja ideoi uusia käytännöllisempiä toimintamalleja asioiden hoitamiseksi. Lisäksi Ijäs toimii monille hyvänä henkisenä tukena työarjen pyörityksessä.

yliluutnantti Jarmo Kolu

Jarmo on erityisesti kutsunta-alan ammattilainen. Hän toteuttaa kutsuntojen valmisteluihin ja järjestämiseen liittyvät tehtävät erittäin ammattitaitoisesti mukaan lukien yhteydenpidon ja valmistelut kuntien, seurakuntien, veteraanien ja muiden viranomaisten kanssa. Järjestelyjen ja valmistelujen ansiosta kutsuntatilaisuudet ovat toteutuneet erittäin sujuvasti sekä kutsuntojen jälkityöt, eli asevelvollisten tietojen syöttö järjestelmiin sekä muut jälkityöt tulevat aina hoidettua ajallaan ja oikein. Hän on aina valmis auttamaan muita.

Vuoden prikaatilaisina palkitaan Vuohenki Säätiön ja Kajaanin Kiehisten lahjoittamilla stipendillä:

kapteeni Timo Järvelä

Kapteeni Timo Järvelä aloitti 2. jääkärikomppanian päällikkönä 1.1.2018 tilanteessa jossa kahden yksikön henkilöstö ja koulutus yhdistettiin. Joukon uudelleen organisointi, toiminnan johtaminen ja hengen luominen on vaatinut Järvelältä tavanomaista enemmän työpanoksen antamisessa, johon hän on heittäytynyt täydellä teholla. Vuoden 2018 aikana Järvelä on omalla esimerkillään ja alaistaan huolehtimalla saanut aikaan erinomaisia tuloksia niin työilmapiirin kuin yksikön koulutuksen laadusta. Järvelä on erittäin yhteistyökykyinen eikä ainoastaan oman joukkoyksikön, vaan koko prikaatin sisällä. Kiteytettynä: Kapteeni Timo Järvelä on sotilas.

kapteeni Petri Komulainen

Kapteeni Petri Komulaisen rauhallisuus, vankka ammattitaito ja laaja näkemys oikeudelliselta alalta ovat merkittävä tuki prikaatin johdolle. Komulainen pystyy kokemuksensa ja osaamisensa perusteella antamaan selkeää, perusteltua ja asiantuntevaa ohjausta haastavissakin oikeudellisen alan asioissa niin perus- ja joukkoyksiköille, kuin myös prikaatin johdolle ja muille yhteistyöosapuolille. Ajoittain epäkiitollisesta tehtävästä huolimatta Komulainen säilyttää työssään kiitettävän asenteen ja positiivisuuden.

varastonhoitaja Tarmo Hämäläinen

Varastonhoitaja Tarmo Hämäläinen on ammattitaidoiltaan yksi materiaalikeskuksen kärkiosaajista vaatetuspuolella ja SAP-osaajana. Hän on materiaalikeskuksen hiljainen kouluttaja juurikin materiaali-SAP asioissa. Hämäläisen vastuualueena ovat vaatetusmateriaalin varastointi ja päivittäispalvelut. Tarmo on osallistunut varusvaihtojen, varustamis- ja kotiuttamistapahtumien kehittämiseen, josta on tullut erittäin toimiva kokonaisuus, mikä näkyy materiaalikeskuksen palautekyselyjen ja varusmiesten kotiuttamiskyselyjen tuloksessa. Hämäläinen on vastannut talousvarastolla tukijoukkueen kouluttamisesta, josta on valmistunut erittäin ammattitaitoinen ja hyvä henkinen varastojoukkue. Hänen järjestelmällisyyden ja suunnitelmallisuuden ansiosta varastohenkilöstö joutuu harvoin alttiiksi kiireelle tai stressille. Hän osaa ennakoida muutoksia hyvin pitkälle ja kykenee puuttumaan ajoissa ongelmatilanteisiin. Hän on taitava tehtävien ja vastuiden jakaja.

toimistosihteeri Anitta Huttunen

Anitta Huttusella on vankka kokemus asevelvollisuusasioiden hoitamisesta. Anitta laittaa itsensä likoon 100-prosenttisesti päivittäin ja hän on aina valmis pyyteettömästi auttamaan muita tarvittaessa. Hän on erittäin iloinen ja positiivinen ihminen, ja hän luo työyhteisössään kannustavaa ja hyvää työilmapiiriä.

Kainuun prikaatin komentaja on myöntänyt Kainuu-ristin seuraaville henkilöille.

 • eversti Mika Kalervo Rytkönen
 • insinöörikomentajakapteeni Sami Korhonen
 • luutnantti Petteri Mikael Kumpulainen
 • luutnantti Niko Petteri Lappalainen
 • luutnantti Jussi Tuomas Laukkanen
 • luutnantti Heikki Viljam Määttä
 • luutnantti Timo Johannes Nuutinen
 • luutnantti Niko Ari Kristian Pyykkö
 • luutnantti Ville Aleksanteri Savela
 • luutnantti Tiina Susanna Syväniemi
 • ylikersantti Tiia Riina Anneli Kontkanen
 • kersantti Vesa Jukka Ilari Junkkari
 • kersantti Marko Tapani Korhonen
 • liikunnanohjaaja Jouni Kristian Kasurinen
 • liikenneopettaja Jani Markus Seppänen
 • sotilaskotisisar Leena Sinikka Luhtala
 • sotilaskotisisar Vieno Määränen
 • sotilaskotisisar Hilkka Mirjam Saharinen

Kainuun prikaatin komentajan esityksestä on maanpuolustusmitalitoimikunta myöntänyt maanpuolustusmitalin seuraaville henkilöille:

Maanpuolustusmitali kultaisella soljella

 • yliluutnantti Petri Ruotsalainen
 • yliluutnantti Jari Salakari
 • vääpeli Pasi Kärki

Maanpuolustusmitali hopeisella soljella

 • yliluutnantti Antti Kumpulainen
 • yliluutnantti Mika Moilanen
 • yliluutnantti Jari Pylkkänen
 • yliluutnantti Mikko Vatanen

Kainuun prikaatin komentaja on palkinnut ansioituneita reserviläisiä Kainuun prikaatin historiateoksella:

majuri Forsberg Markus

Reservin majuri Markus Forsberg on toiminut vuodesta 2007 lähtien aktiivisesti Pohjois-Savon maakuntakomppaniassa ensin joukkueenjohtajana, varapäällikkönä ja marraskuusta 2015 lukien komppanian päällikkönä. Forsberg on sitoutunut komppanian suorituskyvyn kehittämiseen kiitettävästi ja hän on omalla aktiivisella panoksellaan saanut myös alijohtajat kehittämään osaamistaan maakuntakomppanialle järjestetyissä tapahtumissa.

Johtamisotteeltaan Forsberg on ammattitaitoinen syväjohtaja, joka osaa ottaa alaiset, vertaiset ja esimiehet huomioon ja täten nauttii heidän vankkaa luottamustaan maakuntakomppanian päällikkönä. Henkisten johtamistaitojensa lisäksi Forsberg omaa hyvän fyysisen kunnon. Hän on myös tällä saralla ollut yksikkönsä kärkiosaajia ja kannustanut joukkoaan pitämään kunnosta huolta sekä osallistunut myös itse aktiivisesti maakuntakomppanian fyysisen kunnon testeihin.

kapteeni Kokko Heikki Tenho Juhani

Reservin kapteeni Heikki Kokko on osaava, aktiivinen ja arvostettu sotilas, joka yli vuosikymmenen ajan on toiminut ansiokkaasti vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja reserviläiskoulutuksen parissa Savo-Karjalassa.

Kokko on toiminut johtajana ja kouluttajana monissa eri harjoituksissa ja kymmenillä eri kursseilla ollen täten erittäin merkittävällä panoksella parantamassa koulutukseen osallistuneiden reserviläisten sotilaallisia valmiuksia. Osaamisensa ja asenteensa vuoksi Heikki Kokko on valittu Savo-Karjalan maanpuolustuspiirin Joensuun koulutuspaikan sotilaskoulutusosaston johtajaksi.

Heikki Kokko on johtanut MPK:n sissikoulutuksen koulutusohjelman laatimisen ja toimii johtajana tämän koulutusohjelman edellyttämän kouluttajapoolin luomisessa. Sissikoulutuksen ohessa kapteeni Kokon vahvuusalueisiin kuuluu taisteluensiavun kouluttaminen.

Heikki Kokolla on Puolustusvoimien perusammuntojen johtajan pätevyys sekä Puolustusvoimien ensiapuhenkilön pätevyys, ja hän on toiminut vastuutehtävissä useissa eri Puolustusvoimien harjoituksissa ja kilpailuissa useiden vuosien ajalla.

yliluutnantti Juvani Jussi Matias

Yliluutnantti Juvani on omassa SA-tehtävässään toiminut aina esimerkillisellä tavalla ja pyrkinyt omalla toiminnallaan parantamaan joukkonsa suorituskykyä. Hän on oma-aloitteinen ja pystyy henkilökohtaisella panoksellaan luomaan joukkonsa hyvän hengen ja siten tukemaan päällikön johtamistoimintaa.

Sisäministeri on myöntänyt 21.3.2019 rajavartiolaitoksen ansiomitalin tunnustukseksi ansiokkaasta työstä rajavartiolaitoksen hyväksi majuri Jari Lukkarille, Kainuun prikaati.

Yhteistoiminta Kainuun prikaatin ja Kajaanin sotilaskotiyhdistyksen välillä on ollut erinomaista ja tuloksellista. Sen vuoksi Kajaanin Sotilaskotiyhdistyksen johtokunnan anomuksesta on Sotilaskotiliitto myöntänyt sotilaskotiansioristin seuraaville henkilöille

 • prikaatikenraali Tuomo Repo
 • majuri Harri Tirronen
Joukko-osasto Kajaani