Ketään ei jätetä yksin

Maavoimat 17.10.2019 7.30 | Julkaistu suomeksi 17.10.2019 klo 9.22
Uutinen
Kuva, jossa varusmiehiä istuu nuotion ääressä hämärässä.

Varusmiespalvelus voi olla nuoren ensimmäinen suuri elämänmuutos. Matka palvelukseen alkaa kutsunnoista, joissa määritetään palveluskelpoisuus, päätetään palveluspaikka ja -aika sekä kuullaan nuoren omat palvelusta koskevat toiveet. Kutsunnat sekä varusmies- ja siviilipalvelus ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä tilaisuuksia kohdata nuoria ja ehkäistä syrjäytymistä.

Puolustusvoimat tavoittaa kutsunnoissa ison osan suomalaisnuorista – myös ne, jotka eivät jostakin syystä suorita varusmies- tai siviilipalvelusta. Joroisten kunnan nuorisotyöntekijän Saara Mughal-Tiitisen mukaan näillä kohtaamisilla on tärkeä rooli nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä.

Kuva, jossa on Joroisten kunnan nuorisotyöntekijää Saara Mughal-Tiitinen.

– Kutsuntatilaisuus on ainutlaatuinen mahdollisuus koko ikäluokan nuorten miesten tapaamiseen. Kutsunnoissa etsivä nuorisotyö ja muutkin toimijat tarjoavat nuorille tukea ja apua. Ennen kutsuntoja kutsunnanalaiset käyvät myös kattavissa terveystarkastuksissa, hän luonnehtii.

Kutsunnoissa etsivä nuorisotyö ja muutkin toimijat tarjoavat nuorille tukea ja apua.

Opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoima Aikalisä-toiminta on kaikille kutsuntaikäisille nuorille miehille sekä varusmies- ja siviilipalvelusikäisille miehille ja naisille tarkoitettu tukipalvelu. Siinä nuori saa oman nimetyn ohjaajan, tukea elämäntilanteensa selvittelyyn, apua parhaiden ratkaisujen löytämiseen sekä tietoa ja ohjausta erilaisiin palveluihin.

– Kutsunnat ovat tärkeä osa Aikalisä-toimintaa. Pääsemme siellä konkreettisesti tapaamaan kutsunnanalaisia nuoria. Nuoren ei tarvitse itse lähteä pohtimaan, mistä apua löytyisi, vaan tuomme sen nuoren helposti saataville, kuvailee Mughal-Tiitinen.

Varusmiespalvelus luo sosiaalista pääomaa

Varusmiespalveluksessa asevelvolliset saavat laadukkaan sotilaskoulutuksen. Lisäksi nuoret oppivat arjen selviytymis- ja johtamistaitoja ja hankkivat osaamista myös työelämää varten. Palveluksessa on mahdollista kehittää fyysistä kuntoaan. Monelle omasta inttituvasta rakentuu yhteisö, jossa luodut ihmissuhteet kestävät läpi elämän.

Kuva, jossa varusmiehiä on auton ympärillä tarkastelemassa karttaa.

Kaikki asevelvolliset aloittavat varusmiespalveluksensa samalta viivalta. Jokaisella varusmiehellä on mahdollisuus menestyä taustastaan riippumatta. Varusmiespalveluksessa nuorten saamat onnistumisen kokemukset ehkäisevät syrjäytymistä. Intti helpottaa myös maahanmuuttajien kotoutumista osaksi suomalaiseen yhteiskuntaan.

Varusmiespalveluksessa ja siviilipalveluksessa on mahdollista oppia paljon uusia ja hyödyllisiä taitoja.

– Varusmiespalveluksessa ja siviilipalveluksessa on mahdollista oppia paljon uusia ja hyödyllisiä taitoja. Osalle palvelus mahdollistaa jopa ammatin. Uskoisin myös, että palveluksen suorittaminen tiiviissä yhteisössä vahvistaa monen nuoren sosiaalisia taitoja. Armeija-aika ja siviilipalvelus antavat monelle nuorelle eväitä ammatinvalintaan. Joku lähtee tavoittelemaan johtajakoulutuksen innostamana sen alan opintoja, tai kuljetuspuolella ollut nuori ajokortin saatuaan innostuu logistiikka-alan opinnoista, luonnehtii Saara Mughal-Tiitinen.

Ihannetilanteessa nuorella on suunnitelmia armeijan jälkeiselle ajalle. Koska näin ei aina ole, onkin hyvä, että palvelusaikana voi käyttää varuskunnan sosiaalikuraattorin palveluita.

Kuva, jossa kaksi henkilöä istuu vastakkain ja keskustelee.

Puolustusvoimilla on myös nuorisolain mukainen ilmoitusvelvollisuus silloin, kun nuori keskeyttää varusmiespalveluksen.

– Puolustusvoimilla on myös nuorisolain mukainen ilmoitusvelvollisuus silloin, kun nuori keskeyttää varusmiespalveluksen. Tällöin tulee ilmoitus kotipaikkakunnan etsivälle nuorisotyöntekijälle. Näin Puolustusvoimat omalta osaltaan huolehtii siitä, että heiltä lähtevä nuori ei jää tyhjän päälle kotiin palatessaan. Kotiinpaluuta tulee muutoinkin valmistella jo armeija-aikana. Olisi hyvä, jos nuoret saisivat tukea jo varuskunnassa jatkosuunnitelmansa pohtimiseen, sanoo Mughal-Tiitinen.

Monella kutsuntojen ja palveluksen aloituksen välinen aika on puolesta vuodesta jopa pariin vuoteen.

– On järkevää käyttää tuo aika hyödyksi, joko hakeutumalla opintoihin tai hyödyntämällä muita nuorten palveluita kuten työkokeilua. Tämä on myös hyvä aika laittaa asiat omassa elämässä reilaan siten, että palveluksen aikana ei tarvitse murehtia käytännön asioista, vinkkaa Mughal-Tiitinen.

Ongelmiin pitäisi puuttua ennaltaehkäisevästi

Mughal-Tiitisen mukaan syrjäytyneiden nuorten määrää on hankala mitata tarkasti. On esitetty monenlaisia arvioita siitä, kuinka paljon Suomessa on syrjäytyneitä nuoria.

Hyvinvointi Suomessa on entistä kahtia jakautuneempaa. Se näkyy myös nuorten tilanteissa.

– Viime vuonna etsivä nuorisotyö tavoitti 19 762 nuorta koko Suomessa. Tästä voidaan vetää joitain johtopäätöksiä apua tarvitsevien nuorten määrästä. Hyvinvointi Suomessa on entistä kahtia jakautuneempaa. Se näkyy myös nuorten tilanteissa. Työttömyys, kouluttamattomuus ja köyhyys lisäävät riskiä syrjäytyä niin aikuisten kuin nuortenkin kohdalla.

– Pulmiin ja ongelmiin pureutuminen aikaisessa vaiheessa on keskeistä syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä. Tällä tavalla pystymme pysäyttämään lumipalloefektin. On tärkeää, että nuoren arjen asiat sujuvat ja ettei nuori jää ilman apua, toteaa Mughal-Tiitinen.

Tietoa etsivästä nuorisotyöstä

  • Tehtävänä on tavoittaa ja auttaa alle 29-vuotiaita nuoria sellaisen palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Tavoitteena on vähentää syrjäytymistä ja edistää nuoren hyvinvointia.
  • Auttaa kaikkia nuoria, jotka kokevat tarvitsevansa apua mm. tulevaisuuden suunnittelussa, koulutuksen ja työhön hakeutumisessa, elämänhallinnassa, talous- ja raha asioissa, sekä etuuksien hakemisessa.
  • Etsivä nuorisotyö ei ole viranomaistyötä, mutta se toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa nuoren niin toivoessa. Etsivä nuorisotyö on aina nuorelle vapaaehtoista.