Kutsunnat hyvässä vauhdissa Uudellamaalla – ja uuttakin kokeillaan

Kaartin jääkärirykmentti 29.10.2019 16.04
Uutinen

Uudenmaan aluetoimiston tämän vuoden kutsuntaurakka alkaa olla hyvässä vaiheessa. Tänään kutsunnat käynnistyivät Helsingissä ja kestävät neljä viikkoa. Kutsuntakierros päättyy tällä kertaa Järvenpäähän, jolloin paikkakuntia on takana 24. Viimeinen mahdollisuus kutsuntavelvoitteen hoitamiseen tämän vuoden osalta on joulukuun puolivälissä (13.12.) Helsingin Kontulassa.

Kutsunnat Uudellamaalla kiinnostavat myös valtakunnallista mediaa, sillä viime syksynä YLE Uutiset ja tänä syksynä MTV Uutiset olivat paikalla Espoon kutsunnoissa – ja hyvä niin, sillä tuote on kunnossa ja sitä kelpaakin esitellä. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että lepäisimme tyytyväisinä laakereillamme, vaan tälläkin hetkellä alueellamme on käynnissä kutsuntojen toimeenpanoa sujuvoittavia kokeiluja, joihin on saatu Maavoimien esikunnan ja Pääesikunnan lupa sekä kuntien ja kaupunkien johdon suostumus. Innovatiiviselle ajattelulle on myös selkeä tilauksensa, sillä volyymihaasteet ovat Uudellamaalla aivan omaa luokkaansa. Kehittämistoimet mahdollistavat työkuorman paremman haltuunoton ja edistävät samalla näin henkilöstön työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

Uudenmaan aluetoimiston joka syksyisissä kutsunnoissa kohdataan lähes 10 000 uusmaalaista nuorta (melkein 1/3 miespuolisesta ikäluokasta). Vuonna 2018 kävimme 25 paikkakunnalla pitäen 86 kutsuntatilaisuutta 67 kutsuntapäivän aikana toimeenpannen niissä 202 kutsuntalautakuntaa. Jatkossa vuosittaisten kutsuntatilaisuuksien ja paikkakuntien määrä hivenen vähenee, sillä vuosina 2019-2020 kokeillaan kutsuntojen yhdistämistä ja vuorottelua Keski-Uudellamaalla (Tuusula, Kerava ja Järvenpää) sekä Inkoo-Siuntio ja Pornainen-Askola -alueilla. Lisäksi kutsuntalautakuntien kutsuntapaikkakohtaista määrää lisäämällä ja rytmitystä muuttamalla on mahdollista tehostaa merkittävästi kutsuntojen toimeenpanoa. Tämän edellytyksenä on muutamilla paikkakunnilla toimivimpien tilojen kohdentaminen käyttöömme.

Kutsuntojen rytmityksen muuttamisen kokeilun aloitimme Mäntsälässä, jossa puolet kutsunnanalaisista aloitti aamusta ja toinen puoli vasta puolilta päivin. Odotusaika yksittäisen nuoren osalta ei muodostunut kohtuuttoman pitkäksi, ja kutsuntojen toimeenpano samalla tehostui, kun tässä kokeilussa kutsuntojen valmistelijat ja kutsuntalautakunnat tekivät yhden pidemmän päivän aiempina vuosina tehtyjen kahden lyhyemmän päivän asemesta.

Kokeilun tulosten perusteella valmistelemme yhdessä kuntien ja kaupunkien kanssa esityksen Maavoimien esikunnalle kutsuntojen toimeenpanon kehittämisestä vuodesta 2021 eteenpäin. Todettakoon kuitenkin selvyyden vuoksi, että kehittämisen lähtökohtana pidetään edelleen kiinni siitä, että Puolustusvoimat menee jatkossakin asevelvollisen luo hänen kotikuntaansa tai vähintään naapurikuntaan.

Yhteistyössä uusia avauksia

Nuoria auditoriossa kutsuntatilaisuudessa kuuntelemassa nykynuoret ja asevelvollisuus esitystä

Uutena avauksena käynnistyi aloitteestamme syksyllä 2018 sotatieteiden maisterikurssin opiskelijoiden (15 sotilaspedagogiikan syventäjää) kouluttaminen asevelvollisuusalan tehtäviin mukaan lukien toiminta kutsuntalautakunnan puheenjohtajan ja sihteerin tehtävissä. Tähän kokeiluun oltiin niin tyytyväisiä, että sitä jatkettiin pilotointina yhteistyössä Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa elo-syyskuussa 2019 nyt 14 sotilaspedagogiikan syventäjän kanssa. Tämä on hyvä esimerkki sellaisesta kehittämisestä, josta molemmat osapuolet hyötyvät; aluetoimisto saa vahvennusta kutsuntalautakuntiin ja maisteriopiskelijat saavat työelämään valmentavaa koulutusta sopivassa vaiheessa virkauraansa – kurssin jälkeen osa heistä on vastaanottamassa perusyksiköissä varapäällikkönä tai päällikkönä itse "syynaamiaan" nuorukaisia.

Toisena aivan uutena avauksena olimme vaikuttamassa Safe with Espoo -kokonaisturvallisuustapahtuman järjestämiseen sopivasti lomittain Espoon kutsuntojen kanssa. Tässä tapahtumassa kohderyhmänä olivat erityisesti nuoret naiset niin yläkouluissa, lukioissa kuin ammattioppilaitoksissakin. Tähänkin kokeiluun oltiin niin tyytyväisiä, että valmisteluja vuodelle 2020 ollaan jo käynnistämässä. Tämä täydentää hyvin Maavoimien vetovastuulla olevaa, puolustusvoimallista Intti tutuksi -hanketta, jossa kohderyhmänä on ensisijaisesti yläkoulujen 9. luokkalaiset. Uudenmaan aluetoimisto vastaa hankkeen koordinoinnista Uudellamaalla, jossa yläkouluja on yli 170.

Elokuussa 2019 järjestimme ensimmäistä kertaa kuntakentän sosiaali- ja nuorisotyöntekijöille sekä kutsuntalautakuntiin nimetyille kokouksen, jossa tavoitteena oli jakaa niitä hyviä käytänteitä, joilla pystytään tukemaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja joilla mahdollistetaan kaikille nuorille sujuva valmistautuminen varusmiespalvelukseen tai naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Tilaisuus toimi samalla eräänlaisena avauksena syksyn 2019 kutsunnoille.

Sähköistä asiointia kehitetään

Viimeisimpänä kehittämiskohteena nostan tässä yhteydessä esille sähköisen asioinnin kehittämisen mahdollisuudet aluetoimistojen tehtäväkentässä osana Koulutus 2020 -ohjelmaa. Sähköistä asiointia kehitetään siten, että asevelvolliset voivat olla yhteydessä eri päätelaitteilla omaan aluetoimistoonsa. Tämä tarkoittaa sitä, että reserviläiset voivat jatkossa täydentää omat tietonsa ja ilmoittaa halukkuutensa Puolustusvoimien koulutukseen ja tehtäviin. Tämä mahdollistaa henkilön halukkuuden ja osaamisen integroinnin poikkeusolojen tarpeisiin.

Keskeisenä kehittämiskohteena ainakin Uudenmaan aluetoimiston näkökulmasta on pidettävä myös niin sanottujen eräsiirtohakemusten sekä reservin kertausharjoitusten ja Puolustusvoimien vapaaehtoisten harjoitusten osallistumisilmoituksien saamista aidosti sähköisen asioinnin piiriin, kuten tällä hetkellä esimerkiksi erikoisjoukkohaku ja alokaskysely ennen varusmiespalveluksen aloittamista ovat. Kun sähköiseen asiointiin saadaan liitettyä lisäksi kutsuntavuoden keväällä nuorille lähetettävä kutsuntakirje tulevaa joukko-osasto-, aselaji-, koulutushaara- ja palvelustehtävävalintaa tukevalla sovelluksella, niin ollaan otettu jo aika iso askel eteenpäin.

Asevelvollista tukee myös kehitettävät info-palvelut, jotka mahdollistavat mm. muistutusviestit esimerkiksi lähestyvään palveluksen aloittamiseen tai kertausharjoitukseen liittyen, jolloin esimerkiksi merkittävät muutokset terveydentilassa tai elämäntilanteessa välittyvät toivottavasti ennakolta nykyistä merkittävästi paremmin asevelvollisen, muiden viranomaisten ja Puolustusvoimien välillä.

 

Kirjoittaja: Uudenmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Vesa Sundqvist