Maasotakoulun alokkaiden sotilasvala- ja sotilasvakuutuspäivä Haminasssa

Maasotakoulu 7.2.2019 14.41
Tiedote
Alokas antamassa sotilasvalaa Kotkassa kesällä 2018.
Alokas antaa sotilasvalan ja hänestä tulee sen jälkeen Maasotakoulussa jääkäri.

Maasotakoulun saapumiserä 1/19 alokkaat ja heidän läheisensä viettävät sotilasvala- ja sotilasvakuutuspäivää Haminassa sunnuntaina 17.2.2019.

Päivä alkaa seppeleenlaskulla Myllykylän sankarihaudoilla kello 08.30 ja Johanneksen kirkon sankarihaudoilla kello 09.00.

Sotilasvala annetaan kello 10.00 Reserviupseerikoulun päärakennuksen kentällä (os. Kadettikoulunkatu 6, Hamina). Sotilasvalan jälkeen on ohimarssi reittiä Raatihuone - Kadettikoulunkatu. Sotilasvalan ja ohimarssin ottaa vastaan Maasotakoulun johtaja eversti Kari Pietiläinen. Tilaisuuden komentaa Reserviupseerikoulun johtaja eversti Jouko Rauhala. Valatilaisuudessa ja ohimarssissa musiikista vastaa Rakuunasoittokunta. Yleisö voi seurata valatilaisuutta ja ohimarssia.

Sotilasvalan tai -vakuutuksen antamisen jälkeen Maasotakoulun alokkaasta tulee jääkäri.

Maasotakoulun saapumiserä 1/19 aloitti asepalveluksen 7.1.2019 Haminassa. Noin 300 alokasta sijoitettiin joko Jääkärikomppaniaan tai Kuljetuskomppaniaan. Peruskoulutuskauden tavoitteena on sotilaan perustutkinnon suorittaminen ja koulutusvalintojen tekeminen. Joukkokoulutuskaudella varusmiehet koulutetaan toimimaan joukkotuotannon mukaisissa sodanajan tehtävissä. Noin kolmasosa varusmiehistä saa johtajakoulutuksen aliupseerikoulussa ja reserviupseerikurssilla. Varusmieskoulutuksen päämääränä on tuottaa reserviin suorituskykyisiä joukkoja ja erikoishenkilöstöä sekä varmistaa yksilön ja joukon tarvitsema osaaminen sekä toimintakyky poikkeusoloissa.