Maavoimat kouluttaa Yhdysvaltain armeijan sotilaita Jääkäriprikaatissa

Maavoimien esikunta 11.1.2016 8.34
Tiedote

Jääkäriprikaati järjestää talvisodankäynnin peruskurssin 12.–22.1.2016 Sodankylässä. Kurssille osallistuu puolustusvoimien henkilöstön lisäksi 15 Yhdysvaltain armeijan sotilasta muun muassa Yhdysvaltain Merijalkaväestä. Yhdysvaltalaisia sotilaita osallistuu kurssille nyt kolmatta kertaa.

Talvisodankäynnin peruskurssi kehittää sotilaiden ammattitaitoa talviolosuhteissa vaadittavan taistelutekniikan käytössä ja toimintakyvyn ylläpidossa. Lisäksi kurssi kehittää sotilaiden henkilökohtaisia selviytymistaitoja. Kurssin ensimmäisessä vaiheessa osallistujille koulutetaan talvisodankäynnin perusteet sekä toimintakyvyn säilyttämiseen liittyvät selviytymistaidot. Toisessa vaiheessa testataan sotilaiden osaaminen koulutetuissa kokonaisuuksissa sovelletussa harjoituksessa.

Talvisodankäynninperuskurssi on jatkoa maavoimien toimeenpanemalle kahdenväliselle koulutusyhteistyölle Yhdysvaltain Merijalkaväen kanssa. Koulutusyhteistyö toteutetaan molemminpuolisena mahdollisuutena lähettää kouluttajia oppilaiksi toisen maan kansallisille kursseille, joista saadut kokemukset siirretään kotimaan koulutukseen. Maavoimien tavoitteena kahdenvälisessä yhteistyössä on edistää kansallisen puolustuksen suorituskykyjen kehittämistä.