Maavoimien Paikallispuolustus Itä 2 -harjoitus Kaakkois-Suomessa 5.-9.9.2016

Maasotakoulu 29.8.2016 11.31
Tiedote

Maavoimien paikallispuolustusharjoitukset järjestetään 5.-9. syyskuuta 2016 Etelä-Suomessa, Kaakkois-Suomessa ja Lapissa. Harjoituksiin osallistuu yhteensä noin 2500 henkilöä, joista varusmiehiä on noin 1250 ja reserviläisiä 1050.

Kaakkois-Suomessa järjestettävän, Maasotakoulun johtaman Paikallispuolustus Itä 2 -harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 1100 henkilöä. Puolustusvoimien varusmiesjoukkoja harjoitukseen osallistuu Maasotakoulusta, Karjalan prikaatista, Ilmasotakoulusta, Utin jääkärirykmentistä ja Karjalan lennostosta. Varusmiesjoukkojen lisäksi harjoitukseen osallistuu reserviläisiä Etelä-Karjalan, Pohjois-Kymen ja Etelä-Savon maakuntakomppanioista. Harjoitusjoukkoja liikkuu Taipalsaaren ja Pahkajärven ampuma-alueiden lisäksi Lappeenrannan kaupungin, Vuohijärven, Selänpään ja Tyrrin alueilla.

Paikallispuolustusharjoitusten tavoitteena on kehittää varusmiesten, reserviläisten ja henkilökunnan osaamista paikallisjoukkojen eri tehtävissä, kuten paikallisissa valvonta- ja suojaustehtävissä sekä viranomaisyhteistyössä. Paikallisjoukkojen toiminta on valtakunnallisesti kattavaa. Joukkoihin sijoitetaan kyseisen toiminta-alueen hyvin tuntevia reserviläisiä, ja heitä koulutetaan kertausharjoituksissa, vapaaehtoisissa harjoituksissa ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla. Paikallisjoukkoihin kuuluvien maakuntakomppanioiden vapaaehtoisia reserviläisiä voidaan käyttää myös rauhan aikana muille viranomaisille annettavaan virka-apuun.

Harjoituksia voi seurata verkossa:
Facebook.com/maavoimat #PAPU216
Twitter.com/maavoimat @Maavoimat #PAPU216
Instagram.com/puolustusvoimat.fi Maavoimat.fi