Maavoimien uudet alokkaat palvelukseen

Maavoimat 4.1.2016 9.27
Tiedote

Maavoimissa varusmiespalveluksensa aloittaa maanantaina 4. tammikuuta 2016 yhteensä noin 10 000 uutta alokasta. Näistä noin 240 on vapaaehtoisen asepalveluksen suorittavaa naista.

Maavoimien joukko-osastoista suurimman määrän uusia alokkaita vastaanottavat Karjalan prikaati, Porin prikaati sekä Kainuun prikaati, joissa jokaisessa palveluksensa aloittaa yli 2000 varusmiestä.

Varusmiespalvelus alkaa 1/16 saapumiserän varusmiehillä kahdeksan viikkoa kestävällä peruskoulutuskaudella, jonka aikana uudet varusmiehet oppivat sotilaan perustaidot. Peruskoulutuskauden päättyessä tehdään lopulliset valinnat miehistötehtäviin ja johtajakoulutukseen sekä päätetään varusmiesten tulevat koulutushaarat. Palvelusaika on tehtävistä riippuen joko 165, 255 tai 347 vuorokautta.