Panssari-RUK 255 alkoi Panssarikoulussa

Maasotakoulu 25.11.2019 10.55
Tiedote
Kuvassa 57 upseerioppilasta istuu auditoriossa.
Melkein 60 varusmiestä aloitti Panssarikoulussa panssarireserviupseerikurssin perjantaina 22.11.2019.

Maasotakouluun kuuluvassa Panssarikoulussa alkoi panssarireserviupseerikurssi numero 255 eli PSRUK255 perjantaina 22. marraskuuta 2019.

PSRUK255:llä Hattulan Parolannummella aloitti yhteensä 57 upseerioppilasta, jotka ovat varusmiehiä eri joukko-osastoista. Heistä koulutetaan 14 viikon aikana joukkueenjohtajia, tulenjohtajia ja erillisjoukkueen johtajia mekanisoitujen joukkojen iskukykyisimpiin joukkoihin.

Kurssi alkoi muun muassa varusteiden jaolla: panssarirukkilaiset saivat tavallisten varusteiden lisäksi varusteita, joita tarvitaan panssarivaunujen kanssa toimimisessa.

Panssarireserviupseerikurssi numero 255 päättyy 28. helmikuuta 2020. Sen jälkeen upseerioppilaista tulee upseerikokeilaita ja he siirtyvät kouluttamaan nuorempia varusmiehiä omiin joukko-osastoihinsa ennen kotiutumistaan.

Panssarikoulu kuuluu Maasotakouluun ja on ainoa Maasotakouluun kuuluva aselajikoulu, jossa koulutetaan varusmiehiä. Muita aselajikouluja Maasotakoulussa ovat Jalkaväkikoulu, Pioneerikoulu, Tykistökoulu ja Viestikoulu. Maasotakouluun kuuluu myös Haminassa sijaitseva Reserviupseerikoulu (RUK), jossa koulutetaan varusmiehiä ja reserviupseereita.