Everstiluutnantti Tommi Sikanen lupaa kuunnella neuvoja myös kokeneemmilta rukkilaisilta
Reserviupseerikurssilla eivät uudistuneet pelkästään koulutusmenetelmät - uusi kurssinjohtaja uskoo jatkuvaan positiiviseen kehittämiseen

Maasotakoulu 13.1.2020 15.06
Tiedote
Kuvassa uusi ja vanha kurssinjohtaja

Reserviupseerikoulu ja sen ehkä tunnetuin ja vaikuttavin kokonaisuus, sotilasjohtajien kouluttamisesta tunnettu Maavoimien reserviupseerikurssi, koki vuodenvaihteessa mittavia uudistuksia. Koulutus 2020 -uudistuksen myötä kurssin koulutusta ravisteltiin kokonaisvaltaisesti, mutta myöskin ylin johto vaihtui.

Haminassa on haisteltu vuodenvaihteessa uusia tuulia niin varusmiesten koulutuksen, kuin koulun johtoportaan osalta. Paitsi että Reserviupseerikoulun johtaja vaihtui, myös reserviupseerikurssi sai uuden johtajan. Uusi kurssinjohtaja, everstiluutnantti Tommi Sikanen näkee tällaisen kertamuutoksen mahdollisuutena, vaikka paljon hiljaista tietoa häviääkin. Hän aikookin olla aktiivisesti kuulolla, kun kokeneemmilla rukkilaisilla on neuvoja annettavanaan.

-  Kyllähän uudessa tehtävässä aina ensimmäisen puoli vuotta on enemmän tai vähemmän kaaoksen hallintaa. Jokainen asia mikä pöydälle tulee, on uusi. Mutta toistaiseksi en ole hävittänyt itseäni tai varusteitani, tuumaa uusi kurssinjohtaja Sikanen.

Sikanen peri manttelinsa Maavoimien koulutuspäälliköksi siirtyneeltä everstiluutnantti Timo Hänniseltä, joka ehti johtaa kursseja noin kaksi vuotta. Hänninen oli reserviupseerikurssin johtajana avainhenkilönä suunnittelemassa ja toteuttamassa nyt kokeiluvaiheeseen päässyttä reserviupseerikurssin Koulutus 2020 -ohjelmaa. Sikanen jatkaa Hännisen aloittamaa urakkaa, eikä entinen kurssinjohtaja näe johtajan vaihtumista kesken muutoksen ongelmana, päinvastoin.

- Siinä että ihmiset vaihtuvat on myös etunsa. Jokainen edistää vähän eri asioita, ja opetuksen kokonaisvaltaisen kehittämisen kannalta johtajan vaihto on myös hyvä asia. Koulutus2020 -ohjelman jalkauttaminen jatkuu vielä pitkään ja sen näkökulmasta on hyväkin, että tulee uusi johtaja uusin ajatuksin. Näen opetuksen ajassa elämisen ehtona jatkuvan parantamisen periaatteen, Hänninen pohtii.

Uuden ajan johtajia kouluttamassa

Niin Sikanen kuin Hänninenkin näkevät, että tämän päivän reservin johtajien koulutus on dynaamista, koko ajan kehittyvää ja ajassaan elävää koulutusta, jossa oppimisen modernisointi näkyy erityisesti digitalisaation tarjoamina mahdollisuuksina.  Hännisen mukaan koulutuksen keskeinen periaate, tekemällä oppiminen, ei kuitenkaan muutu. Samoilla linjoilla on myös uusi kurssinjohtaja.

- Modernit konfliktit ovat osoittaneet johtajakoulutuksemme perusrakenteen olevan oikeilla urilla. Johtajakoulutuksen keskellä emme saa kuitenkaan unohtaa tai luistaa sotilaan perustaitojen opettamisessa ja vaatimisessa. Johtajien on myös ymmärrettävä roolinsa sotilaallisen kurin ja järjestyksen ylläpidossa sekä turvallisen palvelusympäristön luomisessa, korostaa Sikanen.

- Sodankuva on muuttunut ja tulee muuttumaan myös jatkossa. Hybridisodankäynti ei tule jäämään sodankäynnin viimeiseksi ismiksi. Vaikka tulevaisuuden sota on moniulotteinen kokonaisuus, tulevat taistelukentän niin sanotut perinteiset menetelmät säilymään modernien veljiensä kybervaikuttamisen, informaatiovaikuttamisen ja hybridivaikuttamisen rinnalla. Suomena meidän on oltava valmiita edellisen kaltaiseen moderniin sodankäyntiin, yllätykseen ja kokonaisvaltaiseen ajatteluun – tämä on hyvä muistaa myös päivittäisessä koulutuksessa, muistuttaa Hänninen.

Perusteellinen perehdytys, hyvä henki tulla

Tommi Sikasen tavoitteena omalle kurssinjohtajakaudelleen on tehtyjen muutoksien maaliin vieminen ja kurssin tilanteen vakauttaminen, joiden lisäksi hän aikoo olla kurssin kanssa maastossa mahdollisimman paljon. Hän tietää, että Koulutus 2020:n mukanaan tuomat muutokset eivät ole vielä valmiit.

- Eivätkä muutokset välttämättä koskaan tulekaan täysin valmiiksi. Itse pitkäaikaisena sotakoulun opettajana uskon kuitenkin vahvasti jatkuvaan positiiviseen kehittämiseen. Parasta Koulutus 2020:ssa suhteessa Reserviupseerikurssiin on se, että se on tuonut laaja-alaisuutta sisältöön ja positiivisella tavalla pakottanut meidät ajattelemaan tekemistämme eri näkökulmista.

Ennen kurssinjohtajuuden vaihtumista Hänninen ja Sikanen tekivät yhdessä perusteellisen perehdytyssuunnitelman, jonka he veivät läpi. Entinen kurssinjohtaja ei kuitenkaan halunnut sitoa seuraajaansa tiukasti niihin toimintatapamalleihin, joita itse oli hyödyntänyt.

- Halusin tukea sitä, että Tommin persoona ja osaaminen näkyy hänen tavassaan johtaa, Hänninen kertoo.

Entinen kurssinjohtajan mielestä yksi parhaista asioista uuden työntekijän kannalta on se, että niin Reserviupseerikoulussa kuin Maasotakoulussa kokonaisuutena on hyvä henki uuden työntekijän vastaanottamisessa työyhteisöön.

- Uudessa tehtävässä on tietysti tärkeää tutustua paitsi resursseihin, myös ihmisiin ja vallitsevaan kulttuuriin. Omalla kurssinjohtajakaudellani parasta oli nimenomaan ihmiset – ympärillä olleet upseerioppilaat ja palkattu henkilöstö muodostivat yhdessä työyhteisön, jossa viihdyin erinomaisesti, kiittelee Hänninen.

Reserviupseerikoulun eväillä eteenpäin

Timo Hänninen siirtyi siis vuodenvaihteessa uusiin tehtäviin Maavoimien esikuntaan Mikkeliin. Siellä häntä ovat vastassa uudet haasteet Maavoimien koulutuspäällikön saappaissa, joissa tehtäväkenttä laajenee koko Maavoimien antamaan koulutukseen. Hännisen on saanut kurssinjohtaja-ajaltaan mielestään hyvät eväät uutta työtään ajatellen.

- Tässä kokonaisuudessa reserviupseerikurssilla on tärkeä merkitys. Näen asian siten, että reserviupseerikurssilla saadut arvokkaat opit toivottavasti leviävät hyödynnettäväksi kaikessa Maavoimien koulutuksessa.

Haminassa Koulutus 2020 -ohjelman mukaisia kursseja luotsaa tästä eteenpäin imatralaislähtöinen perheenisä, joka harrastaa aktiivisesti liikuntaa muun muassa ikämiesjalkapalloa pelaillen. Tavallaan ympyrä, jos ei nyt sulkeudu, niin saa ainakin vahvan lenkin.

- Sotilasurani on tavallaan alkanut RUK:ssa, koska oman kurssini jälkeen olin kouluttajakokelaana ja sen jälkeen kahden kurssin verran sopimussotilaana Pioneerikomppaniassa.

Sikanen lähettää terveiset vielä nykyisille ja tuleville upseerioppilaille, ja muistuttaa, että reserviupseerikurssi on kansallinen instituutio ja syystä.

- Kurssille pääsy varusmiespalvelusta suorittaessa on ehdottomasti tavoittelemisen arvoinen asia. Aina ei kurssilla ole kivaa, mutta se mitä taskun pohjalle jää on ainutkertaista elämässä. Tämän voi todistaa jokainen, joka kurssin on suorittanut aiempina vuosikymmeninä.

- Tule innokkaana, ole skarppina ja lähde osaavana, tsemppaa kurssinjohtaja lopuksi.