RUK255 valitsi nimekseen "Loisto"

Maasotakoulu 22.11.2019 10.24
Tiedote

"Pimeimmänkin talven keskellä valon loiste näyttää tietä. Lähti loiste sitten auringosta, hangesta tai taivaan tähdistä, se antaa suunnan kurssin läpi suunnistavalle upseerioppilaalle." Näin oppilaskunta perusteli nimivalintaansa.

Reserviupseerikurssi 255 on valinnut nimekseen "Loisto". Nimen hyväksyi Reserviupseerikurssin johtaja ja Reserviupseerikoulun johtajan sijainen everstiluutnantti Timo Hänninen. Oppilaskunnan hallitus perusteli nimiehdotusta seuraavasti:

"Pimeimmänkin talven keskellä valon loiste näyttää tietä. Lähti loiste sitten auringosta, hangesta tai taivaan tähdistä, se antaa suunnan kurssin läpi suunnistavalle upseerioppilaalle. Samoin jokainen reserviupseeri on joukkueensa, jaoksensa tai johtueensa edellä kulkeva, joukkojaan johdattava suunnannäyttäjä. Yksittäiset valonsäteet eivät näy pilkkopimeässäkään, mutta yhdessä niistä muodostuu kirkas loisto. Niin kuin hanki loistaa auringon valoa, loistaa reserviupseeri niitä arvoja, joihin tiivistyy suomalaisuus."

Reserviupseerikoulu ja koko Maasotakoulu toivottaa RUK255 Loistolle hyvää ja jopa loistavaa kurssia!