Suomen ja Ruotsin maavoimien yhteistyö syvenee suunnitellusti - työkokouksessa pohdittiin tulevia suuntaviivoja

Maavoimien esikunta 8.11.2019 14.25
Uutinen
kuva, jossa suomalainen ja ruotsalainen yhteysupseeri keskustelevat

Suomen ja Ruotsin maavoimien edustajat tapasivat Tukholmassa 5.–6.11.2019. Työkokouksessa käsiteltiin ja valmisteltiin laajasti Suomen ja Ruotsin maavoimien yhteistyötä (FISE) sekä arvioitiin aiemmin päätettyjen tavoitteiden toteutumista.

– Kokous oli onnistunut, ja siinä saatiin vietyä tehtyä useita yhteistyön osa-alueita koskevia suunnitelmia eteenpäin sekä parannettua merkittävästi tilannekuvaa yhteistyön etenemisestä. Monet tavoitteet oli saavutettu mutta monet osa-alueet vaativat edelleen työn jatkamista, toteaa kokouksessa Suomen delegaatiota johtanut eversti Jukka Nurmi Maavoimien esikunnasta.

Ruotsi on Suomen maavoimien tärkein kahdenvälinen kumppani, jonka kanssa yhteistyö on laajaa.

– Yhteistyömme on nykyisin varsin luonnollista ja osa jokapäiväistä toimintaa. Taustan yhteistyölle antavat yhteinen historia ja samankaltainen asema Pohjois-Euroopassa sotilasliittoon kuulumattomina valtioina.

Yhteensopivuuden luominen yhtenä tavoitteena

Suomen ja Ruotsin maavoimien yhteistyö konkretisoituu molempia hyödyttävässä harjoitustoiminnassa. Maavoimien yhteisissä harjoituksissa on keskitytty mm. yhteensopivuuden luomiseen. Kokouksessa jatkettiin suunnittelua Suomen ja Ruotsin maavoimien yhteensopivuuden kehittämiseksi. Myös yhteysupseerien käytöstä harjoitustoiminnasta ja tulevien vuosien harjoitustoiminnasta keskusteltiin.

kuva, jossa suomalaisia ja ruotsalaisia sotilaita talvella ulkona

– Yhteensopivuutta kehitetään eri aselajien ja toimialojen välillä kuten johtamisessa ja logistiikassa. Hyvä esimerkki toimivasta aselajien välisestä yhteistyöstä on tykistön yhteistyö, jonka parhaana ilmentymänä ovat olleet vuorovuosina Suomessa ja Ruotsissa järjestetyt yhteispohjoismaiset tykistöharjoitukset, Nurmi antaa esimerkin.

Tulevissa harjoituksissa jatketaan yhteistyön kehittämistä

– Tulevissa harjoituksissa jatkamme sitä hyvää yhteistyötä, jonka aloitimme Northern Wind 19 -harjoituksessa. Yhteisissä harjoituksissa kykenemme harjoittelemaan yhteistoimintaa suuremmilla joukoilla kuten pataljoonilla. Suurten harjoitusten lisäksi suomalaisten ja ruotsalaisten joukko-osastojen välillä on vuosittain runsaasti yhteisiä pienempiä harjoituksia.

– Esimerkiksi Kainuun prikaati on kutsunut ruotsalaiset osallistumaan kaikkiin prikaatin merkittävimpiin harjoituksiin. Kokonaisuutena yhteisestä harjoitustoiminnasta voidaan todeta, että se on normaalia toimintaa ja yhteisiä harjoituksia on lähes kuukausittain, Nurmi kuvailee.

Yhteydenpito Suomen ja Ruotsin maavoimien välillä on tiivistä. Tapaamisia on kaksi vuosittain. Edellisen kerran maavoimien edustajat tapasivat Mikkelissä helmikuussa 2019.

– Kokouksessa todettiin, että on perusteltua jatkaa Maavoimien välisiä keskusteluja kaksi kertaa vuodessa. Seuraavan kerran tapaamme Mikkelissä keväällä 2020, eversti Nurmi mainitsee.

Tällä viikolla järjestettyyn kokoukseen osallistui eri toimialojen asiantuntijoita Suomesta ja Ruotsista. Tilaisuutta isännöi Ruotsin maavoimien suunnittelupäällikkö, eversti Stefan Nacksten. Suomen delegaatiota johti eversti Jukka Nurmi.