Suuren Sarviniemen alueen virkistyskäyttö mahdollista

Maasotakoulu 10.11.2016 13.08
Tiedote

Maasotakoulu on yhteistyössä Etelä-Karjalan liiton, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ja Taipalsaaren kunnan kanssa kartoittanut yleisön mielipidettä Taipalsaarella sijaitsevan Sarviniemen alueen käytöstä. Etelä-Karjalan liiton ja Taipalsaaren kunnan kotisivuilla oli viime kesän ajan auki kysely, jossa kartoitettiin mielipiteitä Sarviniemen alueen kehittämiseksi. Sarviniemikyselyyn vastasi yhteensä 165 henkeä, joista suurin osa oli retkeilijöitä (60) ja veneilijöitä (44). Ideoita alueen käytöstä tuli laidasta laitaan. Suurin osa vastaajista toivoi alueen säilyvän luonnontilassa mahdollistaen alueen virkistyskäytön.

Puolustusvoimat on päättänyt, ettei se ei tule käyttämään Sarviniemen alueella sijaitsevaa Suuren Sarviniemen aluetta harjoituksissaan. Alue on Metsähallituksen omistuksessa ja mahdollista vuokrata virkistysaluekäyttöön. Alueella sijaitsee jo nyt Taipalsaaren kunnan omistama venelaituri. Puolustusvoimat säilyttää julkisen tieyhteyden hallinnoimansa Sarviniemen alueen läpi Suureen Sarviniemeen.

Lisäksi Puolustusvoimat on päättänyt purkaa hallinnoimallaan Sarviniemen alueella Pienessä Sarviniemessä sijaitsevat huonokuntoiset laiturit. Myös Sarviniemen alueella sijaitsevat rakennukset on todettu huonokuntoisiksi ja niiden turvallista purkamista kartoitetaan. Rakennusten mahdollisen purkamisen jälkeen  Puolustusvoimat käyttää aluetta ajoittain harjoituksissaan. Harjoituksista tiedotetaan erikseen alueen ilmoitustauluilla. Muulloin kuin harjoitusten aikana Puolustusvoimien hallinnoimalla Sarviniemen alueella saa liikkua ja esimerkiksi marjastaa muttei yöpyä.

Sarviniemen alueelle johtavien teiden varsilla sijaitsevat puolustusvoimien aluemerkinnät säilyvät ennallaan. Niiden tehtävänä on kertoa, mikä on puolustusvoimien hallinnoimaa aluetta, jossa voi liikkua harjoitusjoukkoja ja jossa sotilaspoliiseilla on toimivalta.

Puolustusvoimat jatkaa Sarviniemen alueen kehittämistyötä yhteistyössä Etelä-Karjalan liiton, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ja Taipalsaaren kunnan kanssa.

Lappeenranta