Uudenmaan kutsunnoissa 10 000 asevelvollista

Kaartin jääkärirykmentti 24.8.2016 9.52
Tiedote

Tämän vuoden kutsunnat koskevat pääosin vuonna 1998 syntynyttä ikäluokkaa – yhteensä noin 30 400 henkilöä. Heistä noin kolmasosa osallistuu kutsuntoihin Uudenmaan alueella, jossa järjestetään yhteensä 84 kutsuntatilaisuutta, 25:llä paikkakunnalla. Uudenmaan kutsunnat päättyvät 15. joulukuuta.

Asevelvollisuuslain mukaiset kutsunnat aloitettiin Uudenmaan alueella tiistaina 16. elokuuta. Kutsunnanalaisia ovat kaikki miespuoliset Suomen kansalaiset, jotka täyttävät tänä vuonna 18 vuotta. Kutsunnanalaisia ovat myös ne 19–29-vuotiaat, jotka eivät ole aikaisemmin kutsuntavelvollisuuttaan hoitaneet tai jotka on määrätty aikaisempien vuosien kutsunnoilla uudelleen tarkastettavaksi.
 
Kutsunnoissa määritetään kutsunnanalaisen palveluskelpoisuus ja päätetään palveluksesta. Palvelus on mahdollista aloittaa kutsuntoja seuraavan kolmen vuoden eli vuosien 2017, 2018 ja 2019 tammikuun tai heinäkuun saapumiseriin.
Palvelusajan pituus ja tehtävä, johon asevelvollinen koulutetaan, päätetään joukko-osastoissa peruskoulutuskauden päättyessä kahdeksan viikkoa varusmiespalveluksen alkamisesta, ei kutsunnoissa.
Kutsunnanalainen pääsee esittämään kutsunnoissa omat palveluksen aloittamisaika- ja paikkatoiveensa kutsuntalautakunnalle henkilökohtaisesti, mikä takaa sen, että jokaisen toivomukset voidaan ottaa huomioon mahdollisimman hyvin.
 
Varusmiespalveluksen voi suorittaa myös erikoisjoukoissa tai -aloilla. Erikoistehtäviin ei määrätä suoraan kutsunnoista vaan jokaisen on hakeuduttava niihin itse. Lisätietoa hakeutumisesta, pääsyvaatimuksista ja -kokeista annetaan kutsunnoissa sekä puolustusvoimien verkkosivuilla osoitteessa varusmies.fi.
 
Uudenmaan aluetoimiston kutsuntakuulutus on nähtävissä puolustusvoimien verkkosivuilla osoitteessa: varusmies.fi/kutsunnat/kutsuntatilaisuudet.