Ylennykset ja huomionosoitukset

Jääkäriprikaati 4.6.2018 7.55
Tiedote

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän ylennykset, sotilasansiomitalit, kunniamerkit ja virka-ansiomerkit Jääkäriprikaatissa.

Tasavallan presidentti on ylentänyt Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta 2018

everstiksi:
everstiluutnantti Jari Heikki OSMONEN (Jääkäriprikaati)

majuriksi:
kapteeni Antti Juhani PIPINEN (Jääkäriprikaati)

yliluutnantiksi reservissä:
luutnantti Toni Petteri YLIANTTILA (Jääkäriprikaati)

---

Lapin aluetoimiston päällikön ylentämät henkilöt reservissä 4. kesäkuuta 2018

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Astrén Maria Sofia Kittilä
Erkkilä Jouko Antero Ranua
Heikkilä Keijo Juhani Rovaniemi
Keränen Jyri Jukka Olavi Kemi
Mikkonen Esa Pekka Simo

Sotilasarvoon: VÄÄPELI

Ikonen Jani Ilmari Kittilä
Syväniemi Hannu Kaarlo Juhani Rovaniemi
Temisevä Olli Tapani Inari

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Alasuutari Hannu-Pekka Uolevi Rovaniemi
Jaakola Kalle Andrej Jalmari Ranua
Juntti Pekka Johannes Ulkomaat
Kajava Lauri-Pekka Kemi
Kannala Markus Olavi Tornio
Nurmi Tommi Juhani Rovaniemi
Pallari Juho-Matti Miikkael Rovaniemi
Ronkainen Jarno Olavi Rovaniemi
Vaarala Arttu Aarne Juhani Salla

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Heikkilä Jarkko Juhani Raahe
Heikkilä Olli Ilmari Rovaniemi
Henttunen Heikki Olavi Rovaniemi
Kaartinen Ville-Verneri Johannes Rovaniemi
Kallatsa Niko Juuso Matias Sodankylä
Keisanen Pauli Tapio Rovaniemi
Kokkonen Jyri Matti Fredrik Rovaniemi
Konola Tomi Valtteri Tornio
Korkiasaari Niina Marketta Rovaniemi
Kuitunen Johannes Pello
Kulju Mika Olavi Kristian Tornio
Kultima Joni Antero Rovaniemi
Laine Neea Ira Erika Rovaniemi
Lassila Antti Henrikki Rovaniemi
Montonen Tapio Tapani Rovaniemi
Mölläri Marianna Kristiina Rovaniemi
Nykyri Juha Petteri Rovaniemi
Oja Niko Joonas Rovaniemi
Orjala Ville Kalevi Utsjoki
Pitkänen Jyrki Ilpo Ilari Rovaniemi
Pokka Roope Sebastian Kemi
Rantaniemi Ville Olavi Hermanni Rovaniemi
Ruokamo Markus Antti Rovaniemi
Rytilahti Ville Johannes Mikael Rovaniemi
Sara Teemu Tapani Kolari
Siivola Jukka Mikael Rovaniemi
Suonnansalo Niko Kalle Posio
Tuokko Sami Johannes Rovaniemi
Velakoski Arto Matti Johannes Rovaniemi
Ylitervo Aleksi Johannes Kemi

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Kartimo Antti Petteri Rovaniemi
Pakisjärvi Janne Antero Pello
Ruotsala Teemu Juhani Rovaniemi

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Arola Tomi Julius Simo
Aska Jarmo Tapio Rovaniemi
Autti Ville-Vesteri Rovaniemi
Häyhä Jere Valtteri Rovaniemi
Kaartinen Toni Niklas Mikael Tornio
Karttunen Johan Erik Ranua
Kelahaara Jokke Petteri Rovaniemi
Kinnunen Mika Johannes Kemi
Koivumaa Aleksi Johannes Rovaniemi
Korpela Teemu Eemeli Oulu
Kylén Lasse Antero Tornio
Mertala Risto Johannes Rovaniemi
Petäjäjärvi Henri Mikael Ranua
Piuva Miika Kristian Alexander Rovaniemi
Rantamaa Joni Tapani Tornio
Regina Henry Juhani Tornio
Röyttä Anssi Matias Keminmaa
Sainmaa Teemu Antero Kemi
Saukko Eino Juhani Tervola
Tuutijärvi Vesa Juhani Salla
Törmänen Mikko Oskari Rovaniemi
Vertomaa Teemu Tapio Kemijärvi

Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI
Alatorvinen Joonas Ilmari Inari
Javarus Toni Tuomo Juhani Rovaniemi
Korva Markku Johannes Rovaniemi
Kupulisoja Janne Matti Aleksi Rovaniemi
Laatikainen Markus Viljami Posio

---

Jääkäriprikaatin komentajan antamat aliupseerien palvelusarvot ja ylennykset reservissä:

Seuraaville aliupseereille annetaan vääpelin palvelusarvo:
- ylikersantti (res ltn) Tuomas Mikael POIKELA
- ylikersantti (res ltn) Riikka Emilia NYSTRÖM

Seuraavat aliupseerit ylennetään reservissä vääpelin sotilasarvoon ja heille annetaan vastaava palvelusarvo:
- ylikersantti (res ylik) Lassi-Pekka OLLIKAINEN
- ylikersantti (res ylik) Kai Eerik LEINONEN

Seuraava aliupseeri ylennetään reservissä ylikersantin sotilasarvoon ja hänelle annetaan vääpelin palvelusarvo:
- ylikersantti (res kers) Janne Juhani POIKELA

Seuraava aliupseeri ylennetään reservissä ylikersantin sotilasarvoon ja hänelle annetaan vastaava palvelusarvo:
- kersantti (res kers) Juho Elias PALATSI

Seuraavat aliupseerit ylennetään reservissä kersantin sotilasarvoon ja heille annetaan ylikersantin palvelusarvo:
- kersantti (res alik) Markus Kristian LINDELL
- kersantti (res alik) Petrus PORTAANKORVA

Seuraavat aliupseerit ylennetään reservissä ylikersantin sotilasarvoon:
- ylikersantti (res kers) Kristian Nikolai NIEMINEN
- ylikersantti (res kers) Juha-Matti KORVANEN

---

Sotilasansiomitalit

Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt puolustusvoimain lippujuhlan päivänä sotilasansiomitalin 244 henkilölle. Mitali myönnetään puolustusvoimien palveluksessa oleville tunnustuksen osoituksena erityisestä kunnostautumisesta palveluksessa, erityisestä neuvokkuudesta tai aloitteellisuudesta taikka pelottomasta toiminnasta vaaratilanteessa. Puolustusvoimiin kuulumattomalle henkilölle mitali voidaan myöntää puolustusvoimien hyväksi tehdystä erityisen ansiokkaasta työstä.

Toimistosihteeri Ulla Kaarina Backman, Jääkäriprikaati
Varastomies Keijo Heino Uolevi Kujanperä, Jääkäriprikaati
Majuri Harri Juhani Laiho, Jääkäriprikaati
Kapteeni Juha Eerik Massinen, Jääkäriprikaati
Suunnittelija Jouni Tapio Ojapelto, Jääkäriprikaati
Kapteeni Vesa Aatos Riipi, Jääkäriprikaati
Toimistosihteeri Eija Inkeri Strand, Jääkäriprikaati
Varastomestari Seppo Ilmari Tapio, Jääkäriprikaati

Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt sotilasansiomitalin 31.5.2018 vääpeli Mika Kullervo Aspegrenille neuvokkaasta ja pelottomasta toiminnasta, jolla hän pelasti jäihin vajonneen työkaverinsa hengen Valtakunnallisessa ilmapuolustusharjoituksessa Lohtajalla maaliskuussa 2018.

---

Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari, on päättänyt antaa 4.6.2018 ansioituneille jääkäriprikaatilaisille seuraavat kunniamerkit:

Suomen Leijonan komentajamerkki
Kaisanlahti, Jyrki Juhani, eversti, Oulu

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki
Mattila, Jarmo Antero, everstiluutnantti, Rovaniemi

Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki
Korvanen, Juha Ilmari, majuri, Sodankylä

Suomen Leijonan ritarimerkki
Huhtamella, Tauno Henry Mikael, kapteeni, Sodankylä
Kylmäoja, Vesa-Petteri, kapteeni, Rovaniemi

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein
Häätylä, Jorma Tapio, turvallisuussihteeri, Sodankylä
Koivunen, Jukka-Pekka, varastomestari, Rovaniemi
Kumpula, Sirkka-Liisa, varastonhoitaja, Sodankylä
Ojuva, Paavo Olavi, varastomestari, Sodankylä
Remsu, Arja Marita Hannele, taloussihteeri, Sodankylä

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali
Aspegren, Mika Kullervo, vääpeli, Sodankylä
Huhtamella, Toni Pentti Tapani, vääpeli, Rovaniemi
Vaaraniemi, Tuomo Aleksi, vääpeli, Sodankylä
Vihriälä, Antti Taneli, vääpeli, Sodankylä

Suomen Valkoisen Ruusun mitali
Haarala, Mika Johannes, ylikersantti, Sodankylä

---

Tasavallan presidentti on myöntänyt Valtion virka-ansiomerkin tunnustukseksi valtion hyväksi suoritetusta pitkäaikaisesta palveluksesta seuraaville Jääkäriprikaatilaisille:

Majuri evp Tero Juhani Marttinen
Kapteeni Petri Harri Oittinen
Kapteeni evp Antti Johannes Kumpu
Kapteeni evp Jouni Antero Puljujärvi
Yliluutnantti Kai Juhani Mertala

 

Aluetoimisto tai muu palvelupiste Joukko-osasto Paraatit ja juhlat