Hyppää sisältöön

Hae erikoisjoukkoreserviin

Utin jääkärirykmentti rekrytoi varusmiespalveluksen suorittaneita naisia erikoisjoukkojen reservin tehtäviin. Haku tukee erikoisjoukkojen suorituskyvyn kehittämistä sekä puolustushallinnon Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman tavoitteita. Hakuaika päätyy sunnuntaina 21. helmikuuta 2021.

Puolustusvoimien tehtävien mukaisesti erikoisjoukkoja käytetään Suomen sotilaalliseen puolustamiseen ja muiden viranomaisten tukemiseen. Lisäksi erikoisjoukot osallistuvat tarvittaessa kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja kansainvälisen avun antamiseen. 

Puolustushallinnon Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman tavoitteiden mukaisesti naisten osuutta pyritään lisäämään muun muassa sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä, joissa naisia tarvitaan esimerkiksi yhteydenpidossa paikallisväestöön. Naissotilaiden läsnäololla on todettu olevan myös muita myönteisiä vaikutuksia.

Erikoisjoukkojen reservin tehtäviin voivat hakeutua vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneet naiset. Varusmiespalvelus tulee olla kokonaan suoritettu valinta- ja koulutustilaisuuteen mennessä.

Mitä tarjoamme?

Reserviläisillä on tärkeä osuus ammattisotilaisiin perustuvan erikoisjoukkosuorituskyvyn täydentämisessä. Henkilöstön kouluttaminen erikoisjoukkoreserviin kuuluu Utin jääkärirykmentin tehtäviin. Operatiivinen tarve naisten määrän lisäämiselle erikoisjoukoissa on kuitenkin tunnistettu ja hakumenettelyn tavoitteena on täydentää Utin jääkärirykmentin reservin kokoonpanoa.

Tarjoamme mahdollisuuden hyödyntää ja kehittää siivili- tai sotilastehtävissä hankittua osaamista osana erikoisjoukkojen reserviä. 

Erikoisjoukkoreservin tehtäviin valittavat osallistuvat säännölliseen kertausharjoituskoulutukseen. Koulutukseen osallistuneilla on mahdollisuus hakeutua myös kansainvälisiin sotilaallisen kriisinhallintatehtäviin sekä Utin jääkärirykmentin määräaikaisiin tai vakinaisiin työtehtäviin.

Lue tiedote: Utin jääkärirykmentti hakee naisia erikoisjoukkoreserviin

Pääsyvaatimukset 

 • naisten vapaaehtoinen asepalvelus suoritettu kokonaan valinta- ja koulutustilaisuuteen mennessä
 • nuhteettomuus, elämäntavoiltaan sopiva (huomioidaan mahdollinen rikosrekisteri ja muut rangaistukset)
 • ajokortti (B)
 • hyvä terveys ja hyvät psyykkiset edellytykset
 • hyvä fyysinen kunto (lihasvoima- ja kestävyyskunto)
 • Suomen kansalaisuus.

Eduksi katsotaan

 • aiempi koulutus ja kokemus
 • ryhmätyökyky, hyvät sosiaaliset taidot ja vuorovaikutustaidot
 • hyvä paineensieto- ja harkintakyky
 • hyvä motivaatio ja asenne
 • hallitsee sotilaan perustaidot
 • varusmiespalveluksen aikana suoritettu johtajakoulutus (AUK, RUK)
 • kielitaito
 • kokemus kansainvälisistä tehtävistä.

Valinta- ja koulutustilaisuus huhtikuussa

Hakemusten perusteella tehdään esivalinta, jonka perusteella osa hakeneista kutsutaan 8. – 11. huhtikuuta järjestettävään valinta- ja koulutustilaisuuteen. Koulutus- ja valintatilaisuudessa tullaan toteuttamaan sotilaallisia perusharjoitteita sekä testejä, joilla arvioidaan hakijoiden soveltuvuutta erikoisjoukkoreservin tehtäviin. 

Tilaisuuden sisältöä ei tiedoteta osallistujille etukäteen. Tilaisuuteen suositellaan valmistautumaan harjoittelemalla laskuvarjojääkärikurssin valintakokeeseen kuuluvia fyysisiä testejä sekä marssikuntoa. 

Valintatilaisuus järjestetään puolustusvoimien vapaaehtoisena harjoituksena, johon lähetetään kutsut maaliskuun alussa.

Hakemus

Naisten haku erikoisjoukkoreserviin avautuu helmikuun alussa. 

 1. Täytä selvitys terveydentilasta (sama kyselylomake kuin laskuvarjojääkäriksi hakeutuvilla):  Kyselylomake Utin jääkärirykmenttiin laskuvarjojääkäriksi hakeutuvalle
 2. Terveyskyselylomakkeeseen ei tarvitse laittaa käsin kirjoitettua allekirjoitusta.
 3. Tallenna lomake itsellesi käyttäen tallennusnimenä omaa etu- ja sukunimeäsi (esim. MaijaSuominen).
 4. Täytä hakemus erikoisjoukkoreserviin ja liitä siihen tallentamasi selvitys terveydentilasta.
 5. Lähetä hakemus liitteineen viimeistään sunnuntaina 21.2.2021.

Lähetämme maaliskuun alussa sähköpostitse tiedon valinta- ja koulutustilaisuuteen kutsuttaville sekä niille, joita ei tällä kertaa tilaisuuteen kutsuta.

Lisätietoja hakijoille