karpr_hyokkays

Varusmiehenä meillä

Saapumiserän 1/17 Omaisten ilta 7.-8.1.2017

Saapumiserän 1/17 Sotilasvala- ja -vakuutuspäivä 3.2.2017

Kymen jääkäripataljoona

Kymen jääkäripataljoona (KYMJP) kouluttaa varusmiehiä jalkaväen eri tehtäviin, kuten panssarijääkäreiksi, jääkäreiksi, tiedustelijoiksi, tulenjohtomiehiksi, panssarintorjuntaohjusmiehiksi ja sissiradisteiksi.

Karjalan tykistörykmentti

Karjalan tykistörykmentti (KARTR) kouluttaa varusmiehiä tykistön eri tehtäviin, kuten kenttätykkimiehiksi, kranaatinheitinmiehiksi ja viestimiehiksi.

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo (SALPITPSTO) kouluttaa varusmiehiä ilmatorjunnan eri tehtäviin, kuten tykkimiehiksi, ohjusmiehiksi, viestimiehiksi ja maalilennokkimiehiksi.

Kymen pioneeripataljoona

Kymen pioneeripataljoona (KYMPIONP) kouluttaa varusmiehiä taistelupioneereiksi, raivaajiksi ja eri pioneerikoneiden käyttäjiksi.

Itä-Suomen viestipataljoona

Itä-Suomen viestipataljoona (I-SVP) kouluttaa varusmiehiä viestin eri tehtäviin, kuten viestimiehiksi ja viestihuoltomiehiksi. Myös sotilaspoliisikoulutus annetaan Itä-Suomen viestipataljoonassa.

Karjalan huoltopataljoona

Karjalan huoltopataljoona (KARHP) kouluttaa varusmiehiä täydennys-, kunnossapito-, kuljetus-, lääkintähuolto- ja huoltopalvelutehtäviin sekä järjestää prikaatin huollon palvelut.

Kaikissa joukkoyksiköissä palvelee varusmiehiä erilaisissa kuljetusalan tehtävissä. Ajoneuvot vaihtelevat moottoripyöristä taisteluajoneuvoihin.

Karjalan prikaatiin tuleva alokas

2.6.2016 13.37
Tiedote

Olemme lähettäneet oheisen materiaalin saapumiserän 1/17 tuleville alokkaille. Alokaskyselý tulee lähettää täytettynä Karjalan prikaatiin 13.12.2016 mennessä.

Arvoisa palvelukseen astuva nuori,

Olen tulevan joukko-osastosi komentaja. Olemme valmistelleet Sinulle ja tuleville palvelustovereillesi nousujohteisen ja motivoivan koulutuksen. Paneudu huolellisesti oheiseen kyselylomakkeeseen ja palauta se.

Laita siviiliasiasi kuntoon ja saavu palvelukseen ennakkoluulottomalla ja positiivisella mielellä. Tulet saamaan mielenkiintoisen koulutuksen avoimessa ja reilussa koulutusilmapiirissä.

Mikäli terveydentilasi tai elämäntilanteesi on muuttunut kutsuntojen jälkeen siten, ettet voi aloittaa palvelusta 2.1.2017, ota yhteys siihen puolustusvoimien aluetoimistoon, josta olet palveluksenaloittamismääräyksesi saanut.

Käytän samalla tilaisuutta kutsuaksesi perheesi, vanhempasi ja ystäväsi Vekaranjärvelle 3.2.2017, jolloin saapumiseräsi vannoo sotilasvalan tai antaa juhlallisen vakuutuksen. Tarkemman ohjelman ja aikataulun kerromme aloitettuasi palveluksen.

Terveisin

Karjalan prikaatin komentaja

Prikaatikenraali

Jari Kallio

Lue nämä huolellisesti ja palauta pyydetyt lomakkeet täytettynä 13.12.2016 mennessä karjalan prikaatiin.

ALOKASKYSELY

ALOKASINFOA saapumiserän 1/17 tuleville alokkaille

Karjalan prikaati

Tiedote rokotuksista

Kunto-ohjeita

Liity Facebook -ryhmään KARPR 1/17