Hyppää sisältöön

”Miina, Asenna!”

Kainuun prikaati
Julkaisuajankohta 27.3.2020 13.12
Tiedote
Varusmiehet opettelevat suluttamista maastossa tieuralla maaliskuisen auringon paistaessa.

Kuluvalla viikolla Pohjan pioneeripataljoonan yksiköt, 1. pioneerikomppania ja Teknillinen komppania käynnistivät erikoiskoulutusjakson koulutuksen poikkeusoloissa.

- Korona-tilanteen edellyttämiin koulutusjärjestelyihin siirtyminen on tapahtunut saumattomasti. Olemme varautuneet koronaan asianmukaisella vakavuudella, mutta muutoin koulutustehtävä etenee perussuunnitelman mukaisesti, toki sopeutettuna muuttuneisiin järjestelyihin, toteaa koulutusta tarkastanut Pohjan pioneeripataljoonan komentaja everstiluutnantti Matti Rautio.

Aurinkoisen keskiviikkopäivän aikana 1. pioneerikomppanian pioneerijoukkueet harjoittelivat tärkeintä osaamisaluetta, suluttamista. Päiväharjoituksen aiheena oli miinoitteiden rakentaminen prikaatin lähiharjoitusalueella.

Varusmiehet opettelevat maastossa suluttamaan tieuraa.

Vastaavasti Teknillisen komppanian joukkueilla oli aiheena raivaamiseen liittyvät taidot ja tehtävät sekä pioneeritiedustelun perusteet.

Saapumiserän 120 aliupseerikurssin pioneerilinjan koulutus käynnistyi torstain aikana. Joukkoomme liittyivät suunnitelman mukaisesti Jääkäriprikaatista Lapin jääkäripataljoonan aliupseerikurssille komentamat oppilaat, tulevat arktisen pioneeritoiminnan taitajat.

- Taistelijoiden ilme oli päättäväinen ja lisäpotkua toimintaan antoi tietoisuus siitä, että seuraavalla viikolla harjoiteltaisiin toimintaa kovilla ampumatarvikkeilla ja räjähteillä.

Poikkeusolojen järjestelyt ovat vaativa testi tälle saapumiserälle Koulutus 2020:n asentoon laadituille tuoreille suunnitelmille. Erityismaininnan ansaitsee tapa, miten suunnitelmat ja opetussisällöt ovat syntyneet pataljoonan yksiköiden ja myös pioneeriaselajin muiden koulutuspaikkojen yhteistyön tuloksena.

Pohjan pioneeripataljoonassa jokainen kouluttaja on tuonut oman panoksensa opetussisältöjen toteutukseen. Musta lippu yhdistää - Pohja Engineers!

Pohjan pioneeripataljoonan komentaja everstiluutnantti Matti Rautio tarkasti koulutuksen lähiharjoitusalueella.