Hyppää sisältöön

"Panostin kotitoimistoni työergonomiaan"

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 3.6.2020 12.14
Tiedote
Tom Sandberg seisoo työpöydän äärellä, pöydällä tietokone, kirjoja ja vehreä maisema ikkunassa.

Yliluutnantti Tom Sandberg asuu Helsingissä ja opiskelee sotatieteiden maisterikurssi 9:llä. Kurssi valmistuu elokuussa 2020. Sandbergin tuleva virkapaikka on Maavoimien tutkimuskeskuksen Tutkimus- ja kehittämisosastolla. Sotatieteiden maisteriksi opiskelevat suorittavat tutkintonsa pääopinahjossaan Maanpuolustuskorkeakoulussa (MPKK), mutta osa opinnoista suoritetaan Maasotakoulussa. Koronan vuoksi hänkin siirtyi opiskelemaan etänä. Lue hänen mietteitään etäopiskelusta.

Sotatieteiden maisterikurssi 9:n Maavoimien operaatiotaidon ja taktiikan pääaineopiskelijoiden etäopinnot alkoivat jo helmikuun 2020 puolivälissä pro gradun kirjoittamiseen varattujen "vapaiden" merkeissä. Helmikuun puolessa välissä koronatilanne ei vielä vaikuttanut kovin pahalta, eikä kurssilaisista kukaan olisi uskonut, että koko lähes loppukevät tullaan olemaan etäopinnoissa.

"Hankin toimistooni muun muassa sähköpöydän, kunnollisen työtuolin, satulatuolin sekä puolapuut."

Pro gradun loppuunsaattamista ja valmistumisen jälkeisiä etätöitä varten panostin helmikuussa kotitoimistoni työergonomiaan. Hankin toimistooni muun muassa sähköpöydän, kunnollisen työtuolin, satulatuolin sekä puolapuut. Ergonomisten työvälineiden käyttäminen etäopinnoissa on vähentänyt huomattavasti toimistotyöstä aiheutuvia lihas- ja nivelkipuja, joita minulla oli esimerkiksi kadettikouluaikana. Suosittelen jokaista etäopiskelijaa ja etätyöntekijää laittamaan kotitoimistonsa työergonomian kuntoon. Työnteho paranee, kun työtä on kivutonta tehdä.

Varsinainen korona-aalto iski Suomeen maaliskuun 2020 puolessa välissä. Hallituksen ottaessa käyttöön valmiuslain 17. maaliskuuta 2020, olivat sotatieteiden maisterikurssi 9:n operaatiotaidon ja taktiikan pääaineopiskelijat olleet etäopinnoissa jo kuukauden verran. Poikkeustila ei alkuun siis vaikuttanut opiskeluuni juuri mitenkään.

Uudenmaan eristyksen aikaan jouduin tietenkin, Helsingissä asuvana, jäämään maakuntaan eristyksiin. Eristyksen aikana kodin lähiluonto ja Uudenmaan rannikon kauniit ulkoilualueet tulivat tutuiksi. Eristyksiin jääminen ei sinällään vaikuttanut opiskeluuni mitenkään, sillä pro gradun palautuspäivämäärä lähestyi yhä uhkaavampana. Päivät kuluvat nopeasti tutkimustyön parissa.

Pataljoonan taisteluosaston ylimenohyökkäystä käsittelevän pro graduni palautuspäivämäärä oli kiirastorstai 9. huhtikuuta 2020. Olin suunnitellut lähteväni gradun palautuksen jälkeen viettämään pääsiäistä perinteisesti mökille Saimaan rannalle, mutta Uudenmaan eristyksen vuoksi vietimmekin puolisoni kanssa pääsiäisen kotona. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun koronaepidemia vaikutti minun elämääni.

"Vietimmekin puolisoni kanssa pääsiäisen kotona."

Pääsiäisen jälkeen alkoivat sitten Maanpuolustuskorkeakoulun järjestämät maisterikurssin kevätopinnot. Ensimmäisenä olivat vuorossa rauhanajan perusyksikön johtamisen kurssit. Kurssit toteutettiin pääosin etäluentoina ja lukutehtävinä. Kurssien toteutuksesta ja opetuksen laadusta huomasi, että etäopetukseen oli jouduttu siirtymään kiireellä. Opettajakeskeisen opetuksen laatu laski hieman selvästi kiireessä laadittujen etäoppituntien vuoksi. Toisaalta omatoimisen opiskelun määrä lisääntyi huomattavasti. Huomaan, että etäopintojen aikana olen lukenut huomattavasti enemmän kirjoja ja artikkeleita kuin lähiopetuksessa koskaan. Myös kirjoittaminen on lisääntynyt etäopetuksen myötä. Koen tämä erittäin hyvänä asiana oman oppimiseni kannalta.

Kevään operaatiotaidon ja taktiikan syventävät opintojaksot suoritettiin myös etäopintoina. Aiheina olivat joukkoyksikön taistelu rakennetulla alueella sekä valmiusyhtymän taistelu. Sotataidonlaitoksella oli selvästi ollut enemmän aikaa suunnitella etäopetuksen järjestämistä ja tämä näkyi positiivisesti etäopetuksen laadussa. PowerPoint-oppitunnit, joihin on lisätty opettajan äänitys, ovat olleen mielestäni todella hyvä opetusmenetelmä. Opiskelija voi niiden avulla itse määrittää oppitunnin ajankohdan ja keston.

"Sotataidonlaitoksella oli ollut enemmän aikaa suunnitella etäopetusta."

Taktiikan syventävillä opintojaksoilla toteutettiin monipuolisen etäopetuksen lisäksi kaksi erilaista sotapeliä etäyhteyksillä. Sotapeleissä opiskelijoille jaettiin ensin operatiiviset perusteet, joiden pohjalta opiskelijat laativat pienryhmissä joukkoyksikön komentajan päätöksen tai osia siitä. Päätöksen jälkeen varsinaiset pelitilanteet kerrottiin opiskelijoille tilannekatsauksissa, samaan tapaan kuin Maasotakoulun esikunta- ja johtamisharjoituksessa aiemmin. Tilannekatsauksen jälkeen opiskelijat laativat pienryhmissä ratkaisun tilanteisiin ja esittelivät ne opettajalle ja muille pienryhmille. Taktisen pohdinnan, keskustelun ja palautteen jälkeen siirryttiin seuraavaan tilannekatsaukseen ja niin edelleen.

"Taktiikan syventävät opinnot ovat mielestäni onnistuneet etäyhteyksillä lähes yhtä hyvin."

Taktiikan syventävät opinnot ovat mielestäni onnistuneet etäyhteyksillä lähes yhtä hyvin kuin lähiopetuksessa. Etäyhteyksillä ei ole voitu harjoitella joukkoyksikön esikunnan johtamista eikä esikunnan fyysistä työskentelyä karttoineen, kelmuineen ja tusseineen. Tämä on ollut mielestäni etäopetuksen suurin haitta. Tärkeintä taktiikan etäopiskelussa on ollut opiskelijoiden taktisen ajattelun kehittäminen. Mielestäni etäopiskelu antaa sille jopa paremmat mahdollisuudet kuin lähiopetus ja esikuntatyöskentely.

Omaa etäopiskeluani ja taktisen ajatteluni kehittymistä on edesauttanut se, ettei kotonani ole juuri mitään sen suurempia häiriötekijöitä, kuten lasten etäkoulua. Ymmärrän, ettei etäopiskelu ole ollut kaikille kurssiveljille niin helppoa ja opettavasta, kuin mitä se on minulle ollut.

"Valmistumisen jälkeinen iltajuhla tullaan järjestämään ehkä vuonna 2021."

Sotatieteiden maisterikurssi 9:llä on kaksi viikkoa lähiopetusta ennen juhannuksen jälkeen alkavaa kesälomaa. Kurssin yleisen mielipiteen mukaan opiskelijoita harmittaa lähiopetukseen siirtymisessä lähinnä se, että helmikuusta asti kasvatetut tuuheat parrat pitää ajaa pois. Todellinen harminpaikka on mielestäni kuitenkin se, että elokuussa koittavaan valmistumiseen liittyvät juhlallisuudet on koronatilanteen vuoksi jouduttu perumaan. Valmistumisen jälkeinen iltajuhla tullaan järjestämään ehkä vuonna 2021. Toivottavasti mahdollisimman moni kurssiveljistä pääsee tuolloin juhliin, sillä muuten kurssimme viimeiseksi yhteiseksi tilaisuudeksi jäi kurssinjohtajan oppitunti helmikuussa 2020.

Sotatieteiden maisteriksi opiskelevat suorittavat tutkintonsa pääopinahjossaan Maanpuolustuskorkeakoulussa (MPKK), mutta osa opinnoista suoritetaan Maasotakoulussa. Ensin he suorittavat MPKK:ssa ja Maasotakoulussa sotatieteiden kandidaatin tutkinnon, sitten he työskentelevät muutaman vuoden Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa. Sen jälkeen alkavat sotatieteiden maisterin tutkintoon johtavat opinnot. Lisätietoja: www.upseeriksi.fi

´