Hyppää sisältöön

"Parasta työssä on, kun jakaa osaamistaan muiden kanssa"

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 28.9.2021 13.53
Tiedote
Sotilas maastopuvussa harjoituksessa, taustalla näkyy rakennus ja taistelijoita harjoittelemassa.

Reserviupseerikoulun aliupseerien vanhin on sotilasmestari Janne Tähtinen. Hän sai uuden tehtävän heinäkuussa samaan aikaan, kun Maasotakouluun nimettiin aliupseerien vanhin. Muutkin työt toki jatkuvat, ja aliupseerin vanhimman työt tehdään oman toimen ohessa.

- Toimin tällä hetkellä Jääkärikomppanian vääpelinä Reserviupseerikoulussa Haminassa, kertoo uudeksi Reserviupseerikoulun aliupseeriston vanhimmaksi nimetty sotilasmestari Janne Tähtinen.

Reserviupseerikoulun vanhimman aliupseerin tehtävä ei aiheuta suuria muutoksia hänen nykyiseen tehtäväänsä. Tähtisen tehtäväkuva muuttui siten, että yksikön vääpelin tehtävien ohessa hän hoitaa myös Reserviupseerikoulun aliupseeriston vanhimman tehtävää.

Aliupseeriston vanhimman tehtäviin kuuluu muun muassa mentoroida nuorempia aliupseereita, ohjata ja tukea heidän ammatti-identiteettiään, arvojaan sekä perinteiden kunnioittamista.
Muuttunut tehtävänkuvaus allekirjoitettiin heinäkuussa 2021. Sitä voidaan pitää aliupseeriston vanhimman tehtävän alkamishetkenä RUK:ssa. 

Miltä tehtävä sinusta vaikuttaa näin pestin alussa?

- Tehtävä on uusi ja hakee vielä linjaansa. Tehtävä vaikuttaa mielenkiintoiselta, koska nyt varataan hiukan aikaa esimerkiksi nuorempien ammattisotilaiden ohjaamiseen, Tähtinen kertoo.

- Toivoisin, että tehtävään nimeäminen auttaisi siinä, että nuorempien sotilaiden ääni ja ajatukset kulkeutuisivat nyt minun kauttani helpommin esimiehille. Nuoren sotilaan kynnys saattaa olla hiukan korkeampi mennä puhumaan asioista.

- Porukalla koetetaan pitää tärkein voimavaramme, ihmiset, niin henkisesti kuin fyysisestikin kunnossa. Samalla tuetaan yksilön kehittymistä.

Missä joukko-osastoissa ja tehtävissä olet ollut aiemmin sotilasurallasi?

- Maaliskuussa 1995 aloitin aliupseerin virassa ja tehtävänä oli vartiopäällikkö. Vuonna 2000 jatkoin samassa vartiostossa vartioston johtajana. 2005 vuoden alusta Kotkan ja Haminan vartiostot yhdistettiin Kotkan Rannikkoalueen (entinen Kotkan Rannikkopatteristo) lakkauttamisen myötä ja siirryimme Reserviupseerikoulun kirjoille. Haminan vartiostossa toimin varajohtajana ja raivaajana.

- Vuonna 2009 halusin vaihtelua ja kehittää omaa uraa toiselle polulle. Päätin hakea kouluttajaksi silloiseen Sotilaspoliisikomppaniaan. Vaihto onnistuikin nopeasti ja aloitin heinäkuussa 2009 sotilaspoliisijoukkueen kouluttajana. Koulutin joukkotuotettavaa sotilaspoliisijoukkuetta ja sotilaspoliisialiupseerioppilaita päätoimisesti lokakuuhun 2012, jolloin siirryin yksikön vääpeliksi. Koulutan edelleen voimankäyttöä ja tarvittaessa muitakin aiheita.

Missä kävit armeijan ja miten päädyit sotilasuralle?

- Aloitin varusmiespalveluksen 1993 Kotkan Rannikkopatteristossa. Toimin sotilaspoliisiryhmänjohtajana ja kotiuduin 94 toukokuussa. 

- Päädyin sotilasuralle hiukan vahingossa. Minulla oli paikka valmiina ulkomailla kaupallisella alalla, mutta kun tehtävään kysyttiin, ajattelin, että voisihan sitä ainakin sen aikaa olla armeijassa töissä, että opintolainat on maksettu. Nyt opintolainat on maksettu ja uutta lainaakin on otettu. Eli aika nopeasti huomasin, että armeijan hommat maistuvat niin hyvin, että muut suunnitelmat väistyvät.

- Ei ole tarvinnut katua.

Mikä on tärkeintä työssäsi?

- On mielenkiintoista työskennellä ihmisten kanssa, opettaa ja oppia joka päivä jotakin uutta.

- Minulle tärkein asia on olla itse hyödyllinen järjestelmälle. Ja se, että voi jakaa osaamistaan muiden kanssa.

Millainen Maasotakoulu ja RUK on työpaikkana?

- Maasotakoulu ja RUK on loistava työpaikka. On paljon mahdollisuuksia viedä omaa työuraa haluamaansa suuntaan jopa eri paikkakunnille. Keskusteluyhteys esimiesten kanssa on mutkaton ja esimiehet myös kannustavat kehittämään niin omaa kuin organisaation toimintaa. Itsellä on ollut mukana myös hyvää tuuria, kun lähin esimieheni on ollut poikkeuksetta osaava ja toimiva päällikkö.

Sotilasmestari Janne Tähtinen:
•    RUK:n aliupseerien vanhin. "Työpisteeni on edelleen Jääkärikomppaniassa Haminassa."
•    48-vuotias, asuu Haminassa vaimon ja lasten kanssa. Harrastaa kestävyysurheilua ja kamppailua.

Kuvat Janne Tähtisen kotialbumista.

Hamina Joukko-osasto