Hyppää sisältöön

100 vuotta reserviupseerikoulutusta – kolmas kurkistus Reserviupseerikoulutus 100 vuotta maalla, merellä ja ilmassa -juhlateoksen sisältöön

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 13.11.2020 10.30
Tiedote
RUK 100 -juhlakirjan kansi

Reserviuspeerikoulutus maalla, merellä ja ilmassa: Meri- ja rannikkopuolustuksen reservin upseerikoulutus. Maan itsenäistyttyä reserviupseerikoulutusta annettiin vuodesta 1920 vuoteen 1930 vain Haminassa. Ensin 1920 reserviupseerikursseilla ja vuodesta 1923 alkaen Reserviupseerikoulussa. Tänään, sata vuotta myöhemmin, Reserviupseerikoulu on edelleen Haminassa. Mutta upseereita koulutetaan reserviin myös kuudessa muussa paikassa. Heitä koulutetaan Merisotakoulussa Suomenlinnassa ja Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Lisäksi upseerikokelaita valmistuu Logistiikkakoulusta Riihimäeltä, Urheilukoulusta Santahaminasta, Panssarikoulusta (Maasotakoulusta) Parolannummelta, Viestikoulusta (Maasotakoulusta) Riihimäeltä ja Laskuvarjojääkärikoulusta Utista.

Kirjan 13. luku: Merivoimien ja rannikkopuolustuksen reservin upseerikoulutus 1918–2020

Merivoimien oma reserviupseerikoulutus alkoi Suomessa vuonna 1930. Itsenäinen Suomi
oli kuitenkin kouluttanut upseereita reserviin meri- ja rannikkopuolustuksen tarpeisiin jo ennen tätä. Seuranneina vuosina rannikkotykistön reserviupseereita koulutettiin välillä omissa opetuslaitoksissaan rannikkotykistön kuuluessa vuodesta 1952 vuoteen 1998 Maavoimiin.

Tärkeimmät laivaston ja rannikko tykistön reserviupseeriston kouluttajat ovat olleet vuodesta 1930 Merisotakoulu ja Rannikkotykistökoulu. Tänään koulutus Merivoimien reserviin, niin laivastoon kuin rannikkopuolustuksenkin tarpeisiin annetaan pääasiassa Merisotakoululla. Puolustushaaraan, suureen sodan ajan johtajatarpeeseen, koulutetaan kuitenkin yhä upseerioppilaita myös Maavoimien sotilasopetuslaitoksissa.
 

Reserviupseerikoulutus 100 vuotta maalla, merellä ja ilmassa -kirjan sisällysluettelo luvusta, jossa käsitellään Merivoimien reserviupseerikoulutusta. Tänään Merivoimien reserviupseerikurssin käyneitä upseerikokelaita koulutetaan merivoimallisiin tarpeisiin - rannikkopatterin patteriupseereiksi, tulenjohtajiksi, laskinupseereiksi ja siirrettävän uravalvontajärjestelmän jaosjohtajiksi sekä meritiedustelukomppanian rannikkotutka-, tiedustelu- ja merivalvonta-/tulenjohtoryhmien johtajiksi. Parhaimmisto voidaan tarvittaessa kouluttaa joukkueen johtajaksi tai varajohtajaksi.

On kuitenkin syytä muistaa, että kaikki Merivoimiin sijoitettavat eivät suorita reserviupseerikurssia Merisotakoulussa. Merivoimat on jo vuosia tarvinnut osaamista myös muista aselajeista kuin rannikkotykistöstä ja laivastosta. Vielä tänä päivänäkin osa Merivoimissa palveluksensa aloittaneista ja reserviupseerikurssilIe päässeistä saa koulutuksensa Maavoimien reserviupseerikurssilla Haminassa.

Yhteys Haminaan on säilynyt. Sieltähän kaikki alkoi satavuotta sitten.

Yllä olevat tekstit ovat otteita Reserviupseerikoulutus 100 vuotta maalla, merellä ja ilmassa -kirjan sivuilta 388–391. Alkuperäinen teksti: kapteeniluutnantti Timo Jääsärö, Merisotakoulu.

´