Hyppää sisältöön

Kurssinjohtaja, everstiluutnantti Tommi Sikanen:
102-vuotias RUK kouluttaa ja kasvattaa reserviupseereita tulevaisuuteen myös 2020-luvulla

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 28.6.2022 13.17
Uutinen
sotilas kypärä päässä katoo hymyillen kaukaisuuteen
Everstiluutnantti Tommi Sikanen aloitti reserviupseerikurssin johtajana 1.1.2020.

Reserviupseerikurssin johtajana kaksi ja puoli vuotta toimineen everstiluutnantti Tommi Sikasen artikkeli reserviupseerikoulutuksen muutoksesta.

Otsikossa sisällä oleva ”RUK kouluttaa, RUK kasvattaa” on pitkään ollut reserviupseerikoulutuksen tunnuslause. Se on edelleenkin paikkansa pitävä, mutta ymmärrys ihmisten koulutuksesta on kehittynyt ajan saatossa. Kun tunnuslausetta tarkastelee virallisesti vuodenvaihteessa 2020-21 päättyneen Koulutus 2020 -ohjelman tavoitteiden ja vaikutusten kautta, näyttäytyy se hieman pelkistetyltä.

102-vuotias Reserviupseerikoulu on ajan saatossa tuottanut yli 183 000 reservinupseerin suorituskyvyn Puolustusvoimille sekä yhteiskuntaan. Tämän johtajakoulun merkitys koko Suomelle on ollut kiistaton. Nykyäänkin useat merkittävissä asemissa olevat suomalaiset tunnistavat ja mainitsevat saamansa johtajakoulutuksen merkityksen omalle johtajuudelleen määrittävänä tekijänä. Tämä vaikutus ei olisi onnistunut ilman, että reserviupseereiden koulutus on kyennyt elämään ajassa ja tilassa oikealla tavalla.

iso vaalea rakennus, jonka katolla Suomen lippu, taivaalla lentää kaksi hävittäjää
RUK-instituutio on 102-vuotias. Kuvassa RUK:n päärakennus kuvattuna Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhlassa kesäkuussa 2021.

Koulutusjärjestelmän muutos

Puolustusvoiminen Koulutus 2020 -ohjelma on ollut merkittävä koulutusjärjestelmän muutos, jonka ajurina oli ymmärrys oppijan muutoksesta eri ulottuvuuksissa. Reserviupseereiden koulutukseen ohjelma vaikutti merkittävästi. Muutos on kohdistunut johdettaviin ja johtamiseen siinä missä käytännön järjestelyihinkin. 

Reserviupseerikurssin lähtökohdat muuttuivat ohjelman myötä kurssin siirtyessä kalenterissa ja varusmiehen palveluksessa neljä viikkoa eteenpäin. Tämä vastaavasti lyhensi johtajakautta toisesta päästä. Muutokseen liittyvässä analysoinnissa tunnistettiin keskeisiksi kehittämiskohteiksi kurssin sisäinen rakenne ja sen johdonmukaisuus, toimintakyvyn kokonaisuus taistelijana ja johtajana, johtajakoulutuksen keskeisyys sekä opetusmenetelmien ja uusien mahdollisuuksien kuten simuloinnin ja verkko-opetuksen hyödyntäminen.

Reserviupseerikurssin muutos on nyt kestänyt neljä vuotta. Tätä prosessia on osaltaan hankaloittanut koronapandemia. Kuitenkin muutosta on tapahtunut ja se on ollut merkittävä. Keskeisimmät kurssia määrittävät asiat on saatu dokumentoitua kevään 2022 aikana. Tämä mahdollistaa kurssin jatkuvan parantamisen ja kehittämisen, kun lähtökohdat ja selkänoja ovat selvät ja samat kaikille yksiköille ja linjoille.

Kurssin rakenne on saatu kirjattua opetussuunnitelman muotoon, jonka pohjalle on rakennettu kaikkia koskeva kurssi- ja harjoitekorttirakenne. Nämä kortit on viety Puolustusvoimien kuva- ja mediapankkiin. Toimintakykykoulutus on jäsennetty kurssin rakenteeseen ja kuormitukseen erittäin hyvin. Henkisen ulottuvuuden sisällöissä haetaan henkilökunnan jatkokoulutuksella syvyyttä. Johtajakoulutus on nostettu keskiöön koulutuksessa, joka päivä. Tämä vaatii jatkuvaa työtä, koska Reserviupseerikurssin henkilökunnasta noin 25 prosenttia vaihtuu vuosittain. Joukkueen johtajien koulutus on oma lajinsa ja se vaatii kouluttajalta omanlaista ammattitaitoa. Kurssin kaikissa yksiköissä käytetään opetusmenetelmiä monipuolisesti sekä hyödynnetään verkkoalustoja ja simulaattoreita niin luokassa kuin maastossa. Itseopiskelun määrä on lisääntynyt jonkin verran ja ryhmätöitä tehdään aiempaa enemmän.

Neljä vuotta kestäneen prosessin aikana on huomattu tälläkin kertaa, että keskitie vanhan ja uuden välillä näyttää olevan avain menestykseen. Tällä haluan sanoa sitä, että taistelunjohtajien kouluttaminen tapahtuu edelleen maastossa tilanteenmukaisessa toiminnassa. Ei verkossa ja luokassa. Uusien menetelmien ja apuvälineiden käytössä on huomioitava se, että käytössä oleva aika käytetään optimaalisesti suhteessa tavoitteeseen. Aikaa ei kurssille loppujen lopuksi tullut yhtään lisää.  

kaksi sotilasta seisovat singot selässään talvivarusteissa maastolaatikon edessä
Kouluttaminen tapahtuu edelleen maastossa tilanteenmukaisessa toiminnassa.

Kurssilla rakennetaan kivijalka

Reserviupseerikurssin tavoitteena on edelleen tuottaa ammattitaitoinen, yhteistyökykyinen ja oppimishaluinen johtaja, joka johtaa joukkoaan omalla esimerkillään ja saa tehtävän edellyttämän toiminnan syntymään joukon sisältä. Tämä prosessi käynnistetään ja sitä kehitetään reserviupseerikurssin aikana monipuolisella, mutta samalla tiukalla ja vaativalla toiminnalla. Reserviupseerikoulutuksen osalta on muistettava, että kurssin aikana rakennetaan kivijalka henkilön 40 vuoden reserviupseerin uralle. Tällöin arvoihin ja asenteisiin sekä oppimishaluun ja -kykyyn kohdistuu erityinen huomio läpi kurssin.

Tämä artikkeli alkoi lyhyellä, mutta ytimekkäällä tunnuslauseella. Edellä mainitun ja kuluneen kahden ja puolen vuoden kurssinjohtajuuden perusteella olisin valmis laventamaan tätä tunnuslausetta – ”RUK kouluttaa, RUK kasvattaa – RUK opettaa, RUK valmentaa”. Nämä neljä teon sanaa kuvaavat yhdessä paremmin kaikkea sitä mitä reserviupseerikoulutus on 2020-luvulla. Siinä missä yksittäisiä suorituksia koulutetaan, niin laajempia kokonaisuuksia opetetaan. Upseerioppilaita kasvatetaan arvoihin ja asenteisiin mutta myös valmennetaan johtamisen ilmiöihin taistelukentän tapahtumien sekä kehon ja mielen ulottuvuuksissa. 

Jatkuvalla positiivisen itsekriittisellä työllä, jossa liike ei pysähdy mutta jossa ei rynnätä joka paikkaan voimme osaltamme varmistaa, että suomalainen reserviupseerikoulutus elää seuraavatkin sata vuotta ja keskeiset johtajamme ovat mahdollisimman valmiita tulevaisuuden haasteisiin.


Everstiluutnantti Tommi Sikanen aloitti reserviupseerikurssin johtajana 1.1.2020. Sikanen siirtyy uusiin tehtäviin Pääesikunnan henkilöstöosastolle, ja uutena reserviupseerikurssin johtajana aloittaa 1.7.2022 everstiluutnantti Teemu Hassi
 

´