Hyppää sisältöön

Aurora 17 -harjoitus päättyy

Pääesikunta
Julkaisuajankohta 29.9.2017 12.00
Tiedote

Puolustusvoimat osallistui Ruotsin puolustusvoimien Aurora 17 -pääsotaharjoitukseen maa-, meri- ja ilmavoimien harjoitusjoukoilla. Harjoitukseen osallistui Ruotsista noin 19 000 sotilasta ja muita viranomaisia, sekä joukkoja Suomesta, Liettuasta, Norjasta, Puolasta, Ranskasta, Tanskasta, Virosta ja Yhdysvalloista. Harjoitus päättyy perjantaina 29.9.2017.

Harjoitus toteutettiin osana Suomen ja Ruotsin välistä sotilaallista yhteistyötä (FISE). Kansallisen osallistumisen tavoitteena oli kehittää niin Suomen ja Ruotsin välistä kuin kansainvälistä sotilaallista yhteistoimintaa sekä lisätä suomalaisten osaamista monikansallisessa toimintaympäristössä. Lisäksi puolustushaarat asettivat omat toiminnalliset tavoitteensa harjoitukseen. Suorituskykyjä ja osaamista kehitettiin kaikkien puolustushaarojen osalta kansainvälisen harjoituksen tarjoamissa monipuolisissa harjoitustilanteissa.

– Aurora 17 on ollut vaativa kansainvälinen harjoitus, josta on saatu ison harjoituksen suunnitteluun ja toimeenpanoon liittyvää oppia ja kokemusta, joka palvelee myös kansallisen puolustuksen kehittämistä ja harjoitustoimintaa, Suomen harjoitusjoukon vanhin, everstiluutnantti Marko Leppänen toteaa.

Maavoimien osalta harjoituksessa on saatu kokemusta esimerkiksi joukkojen siirroista, yhteisestä johtamisesta ja erilaisista toimintatavoista. Satakunnan jääkäripataljoonan komentajan, everstiluutnantti Tapio Huhtamellan mielestä erityisesti Aurora 17 -harjoituksen vaativat olosuhteet sekä maasto haastoivat harjoitusjoukon.

– Aurora 17 on ollut mainio osoitus siitä, että ruotsalaisten ja suomalaisten koulutus ja suorituskyky on hyvällä pohjalla. Perustaistelumenetelmien soveltaminen onnistui vaativissa olosuhteissa. Lisäksi vain muutamassa päivässä saimme koulutettua yhteisen taisteluosaston, joka pystyy toteuttamaan yhteisiä operaatioita, Huhtamella painottaa.

Merivoimat harjoitteli yhteisen suomalais-ruotsalaisen merellisen taisteluryhmän esikunnassa muun muassa taisteluosaston ja alusosastojen johtamista vaativissa rannikko- ja merioperaatioissa. Harjoitus kehitti yhteisiä toimintatapoja taisteluosastossa sekä mahdollisti harjoittelun muiden osallistujamaiden merellisten suorituskykyjen kanssa. Aurora 17 -harjoitus oli merivoimille hyvä jatkumo Northern Coast -harjoituksesta ja palveli FISE-konseptin mukaisen Suomi-Ruotsi-yhteistyön päämääriä ja tavoitteita.

Ilmavoimien harjoitusosasto osallistui harjoitukseen aina päätöspäivään saakka. Suomalaiset pääsivät harjoittelemaan erillisen lento-osaston operatiivista johtamista kansainvälisessä toimintaympäristössä ja yhteistoimintaa Ruotsin ilmavoimien kanssa. Yhteistoiminnan osalta keskeisimpinä osa-alueina olivat erilaiset ilmapuolustuksen tehtävät kuten varsinainen lentotoiminta, lentotoiminnan johtaminen sekä tukeutuminen. Lisäksi suomalainen lento-osasto osallistui yhteisoperaatioihin sekä niiden  suunnitteluun ja johtamiseen muiden harjoitusosapuolten kanssa.

Havaintojen ja kokemusten perusteella Suomen ja Ruotsin välistä yhteistoimintaa kyetään syventämään entisestään sekä parantamaan toiminnallisia ja taloudellisia ratkaisuja. Suomen osallistuminen Aurora 17 -harjoitukseen palveli joukkojen koulutustavoitteiden saavuttamista ollen samalla Puolustusvoimille erinomainen mahdollisuus puolustushaarojen välisen yhteistoiminnan harjoitteluun kansainvälisessä toimintaympäristössä. Lisäksi merkittävässä roolissa oli joukkojen ja kaluston keskittämisen harjoittelu osana kansainvälisen avunantamista Puolustusvoimien 3. päätehtävän mukaisesti.

 

Kädenlyönti

´