Hyppää sisältöön

Norfolkin yhteisoperaatiojohtoportaan apulaiskomentaja vieraili Suomessa

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 7.2.2024 12.10
Tiedote
Norfolkin yhteisoperaatiojohtoportaan apulaiskomentaja, kontra-amiraali Tim Henry sekä Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Vesa Virtanen

Norfolkin yhteisoperaatiojohtoportaan (Joint Force Command Norfolk, JFC Norfolk) apulaiskomentaja, kontra-amiraali Tim Henry vieraili Suomessa 5.–6. helmikuuta 2024. Ohjelmaan sisältyivät vierailut Pääesikunnassa sekä Maavoimien esikunnassa. Pääesikunnassa vierailua isännöi Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Vesa Virtanen, ja Maavoimien esikunnassa isäntänä toimi Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Pasi Välimäki.

Kontra-amiraali Henrylle esiteltiin Suomen puolustusjärjestelmää, sotilaallista yleistilannetta ja operatiivista toimintaympäristöä. Keskusteluissa käsiteltiin laajasti Naton yhteiseen suunnitteluun vaikuttavia kokonaisuuksia. Vierailunsa aikana kontra-amiraali Henry tapasi myös puolustusministeriön kansliapäällikkö Esa Pulkkisen.

Pääesikunnan-vierailulla keskusteltiin muun muassa strategisesta ja operatiivisesta suunnittelusta sekä näiden yhteensovittamisesta. Lisäksi keskusteluissa oli esillä suomalaisen henkilöstön lisääminen Naton komentorakenteissa. Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Vesa Virtasen mukaan avoin vuoropuhelu on tärkeää sotilaallisen yhteensovittamisen edetessä.

– Naton kaikki kolme yhteisoperaatiojohtoporrasta ovat meille keskeisiä komentorakenteen yhteistyöosapuolia. On tärkeää, että pystyimme käymään avointa keskustelua kontra-amiraali Henryn kanssa keskeisistä molempia osapuolia koskevista kysymyksistä. Kokonaisvaltainen puolustussuunnitelmamme on muokkautunut vuosien kehittämisen tuloksena. Nato-jäsenyyden myötä yhteensovitamme nyt omaa suunnitelmaamme liittolaisten kanssa. Vierailun aikaiset keskustelut luovat hyvän pohjan tämän työn jatkamiselle.

Maavoimien esikunnassa keskusteluissa käsiteltiin Maavoimien rakennetta, toimintaa ja valmiutta. Keskusteluissa olivat operatiivinen toimintaympäristö, Pohjolan vaihtelevat sää- ja muut olosuhteet sekä niiden vaikutukset maapuolustuksen toteutukseen ja joukkojen koulutukseen.

– Kontra-amiraali Henryn kanssa käydyt keskustelut lisäsivät molemmin puolin ymmärrystä niin toimintaympäristöstä kuin sotilaallisesta yhteistoiminnasta Pohjolassa. Saimme esiteltyä suomalaista asevelvollisuutta ja maavoimien toiminnan erityispiirteitä, jotka ovat meille tärkeitä. Päivän aikana käydyissä keskusteluissa kuulimme Naton Norfolkin yhteisoperaatiojohtoportaan ajankohtaisia ajatuksia yhteisestä suunnittelusta ja toiminnasta. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin, Maavoimien komentaja, kenraaliluutantti Pasi Välimäki kertoo.

Kontra-amiraali Henryn mukaan vierailu Suomessa oli antoisa. Hän toteaa keskusteluiden lisänneen ymmärrystä paikallisesta toimintaympäristöstä ja syventäneen yhteistyötä:

– Suomi on liittokunnan tärkeä ja arvostettu jäsen, ja olen kiitollinen Puolustusvoimien kutsusta keskustella Suomen sotilaallisesta tilanteesta ja toimintaympäristöstä. Tämä oli arvokas vierailu, joka on parantanut Norfolkin yhteisoperaatiojohtoportaan ymmärrystä ja antanut tietoa suunnitteluprosesseihimme. Kiitän kenraaliluutnantti Vesa Virtasta ja kenraaliluutnantti Pasi Välimäkeä ja heidän esikuntiaan erinomaisesta isännöinnistäni ja odotan jatkuvaa yhteistyötämme tulevaisuudessa.

Maavoimien komentaja, kenraaliluutantti Pasi Välimäki ja kontra-amiraali Henry Maavoimien esikunnassa

Yhdysvaltojen Virginiassa sijaitseva Norfolkin yhteisoperaatiojohtoporras (Joint Force Command Norfolk) on yksi Naton kolmesta operatiivisen tason johtoportaasta, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja tukevat liittouman sotilaallisia operaatioita. 

´