Hyppää sisältöön

Yleistiedoksianto - Panssariprikaatin päätös 1.2.2023

Panssariprikaati
Julkaisuajankohta 3.2.2023 9.51
Tiedote

Panssariprikaati on tehnyt 2.2.2023 Puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä Puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan aikavälillä 6. - 10.3.2023. Päätös koskee Pirkanmaan alueella olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita.

Puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen harjoitustoiminnan kannalta välttämätöntä. Puolustusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai vahinkoa omaisuudelle.

Panssariprikaatin johtamassa paikallispuolustusharjoitus Pirkanmaa 1/23 -harjoituksessa käytetään liitteessä 1 esitettyjä alueita. Harjoitus toteutetaan 6. - 10.3.2023.

Puolustusvoimilla ei ole kuitenkaan oikeutta käyttää rakennuksia, niihin liittyviä piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia viljelysmaita eikä maa- ja metsätaloudellisia koekenttiä.

Kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta suoritetaan kiinteistön omistajalle tai haltijalle käyvän hinnan mukainen korvaus. Vahingon ilmetessä pyydetään ottamaan yhteyttä harjoituksen aikana Pirkanmaan aluetoimistoon vahingon laadun ja määrän toteamiseksi. Harjoituksen jälkeen todettujen vahinkojen osalta pyydetään ottamaan yhteyttä Panssariprikaatiin. 

Kyseinen harjoitus ei ole toteutettavissa sen laadun perusteella pelkästään Puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevilla alueilla. Harjoituksen luonne ja siihen liittyvät tehtävät edellyttävät laajaa toiminta-aluetta. Edellä mainittujen perusteluiden nojalla Puolustusvoimilla on välttämätön tarve käyttää tilapäisesti sotilaalliseen harjoitustoimintaan muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Tähän päätökseen tyytymätön voi vaatia kirjallisesti oikaisua. Oikaisuvaatimusohjeet ovat liitteenä 2. Liitteenä 3 on hallintolain (6.6.2003/434) mukainen yleistiedoksianto.

Asiaa Panssariprikaatissa hoitaa majuri Jani Mikkonen (0299 800, Puolustusvoimien vaihde) [email protected] ja Pirkanmaan aluetoimistossa everstiluutnantti Veli Rajala (0299 800, Puolustusvoimien vaihde) [email protected]

Aluetoimisto tai muu palvelupiste Joukko-osasto Pirkanmaa Pirkanmaan aluetoimisto Yhteistoiminta-alue Yleistiedoksianto
´