Hyppää sisältöön

Maavoimien operaatiopäällikkö tarkasti suomalaisosaston Kosovossa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 2.10.2023 11.06
Tiedote
Prikaatikenraali Sami-Antti Takamaa ja KFOR-operaation komentaja kenraalimajuri Angelo Michele Ristuccia.

Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Sami-Antti Takamaa tarkasti 26.9.—29.9.2023 suomalaisosaston toiminnan Kosovossa toimivassa KFOR-operaatiossa. Vuonna 1999 perustetun Naton pitkäkestoisimman rauhanturvaoperaation, Kosovo Forcen (KFOR) tehtävänä on sotilaallisella läsnäolollaan estää vihamielisyydet ja taata rauha monietnisessä Kosovossa.

Suomi on osallistunut KFOR-operaatioon sen perustamisesta lähtien, ja operaatiossa on palvellut yhteensä noin 7400 suomalaista. Suomalaista osastoa Kosovossa (SOK) vahvennettiin alkuvuonna 2023 pioneerijoukkueella kasvattaen joukon vahvuuden noin 70 henkilöön. Tarkastusmatkallaan prikaatikenraali Takamaa tapasi operaatiossa palvelevia suomalaisia ja perehtyi joukon tehtäviin. Takamaa oli tyytyväinen joukon toimintaan ja asenteeseen operaatiossa:

– Suomalaiset rauhanturvaajat ovat yli kahden vuosikymmenen ajan tehneet erinomaista työtä operaatiossa ja nauttivat ansaittua arvostusta Kosovossa. Reserviläisistä koostuvan pioneerijoukkueen vahvennus alkuvuodesta on hyvä esimerkki siitä, että suomalaisten ammattitaitoon luotetaan ja tekemäämme työtä arvostetaan.

Kansallisten tapaamisten ohella tarkastusmatkaan sisältyi keskusteluita operaation johdon kanssa. Prikaatikenraali Takamaa tapasi mm. KFOR-operaation komentajan, kenraalimajuri Angelo Michele Ristuccian. Keskusteluissa aiheiksi nousivat muun muassa suomalaisen joukon merkitys operaatiossa sekä Kosovon turvallisuustilanne.

– KFOR:n komentaja oli kokonaisuudessaan erittäin tyytyväinen suomalaisten panokseen operaatiossa. Hän oli opiskelut suomalaisten sotahistoriaa ja siitä erittäin vaikuttunut. Hän piti KFOR:n roolia merkittävänä vakauden ja turvallisuuden näkökulmasta. Kuunnellessani komentajaa sekä keskusteltuani useiden muiden johtohenkilöiden kanssa, niin voi taas olla ylpeä meidän joukon ammattitaidosta, toimeenpanokyvystä sekä motivaatiosta.

Suomalaisen osaston Kosovossa muodostavat pioneerijoukkueen lisäksi esikunta- ja yhteysupseerit ja kansallinen tukiosa. Esikunta- ja yhteysupseerin tehtäviin voi hakeutua palkattuun henkilökuntaan kuuluva tai reserviläinen, jolla on reservinupseerin tai aliupseerin koulutus sekä vahva johtamiskokemus. Pioneerijoukkueessa on useita tehtäviä pioneerikoulutetuille aliupseereille sekä miehistölle.

Kuvat/Images: KFOR HQ

´