Hyppää sisältöön

216. Maanpuolustuskurssi Kainuun prikaatissa

Kainuun prikaati
1.2.2016 13.28
Tiedote

Maanpuolustuskurssit toimeenpanee 216. Valtakunnallisen Maanpuolustuskurssin 18.1.-10.2.2016 Helsingissä.

Kurssin päämääränä on antaa johtavassa asemassa oleville siviili- ja sotilashenkilöille kokonaisnäkemys Suomen ulko-, turvallisuus-, puolustuspolitiikasta sekä kokonaisturvallisuuden ja kokonaismaanpuolustuksen eri alojen järjestelyistä ja valmiudesta eri valmiustiloissa. Lisäksi kurssilla pyritään edistämään kokonaisturvallisuuden eri aloilla johtavissa tehtävissä toimivien henkilöiden keskinäistä yhteistoimintaa.

Maanpuolustuskurssien toimintaa valvoo Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (UTVA). Yleistä maanpuolustusopetusta ohjaa Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta, jonka jäsenet ovat valtionhallinnon sekä maanpuolustuksen kannalta keskeisten ja yhteiskunnallisesti tärkeiden alojen edustajia. Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta ohjaa maanpuolustuskurssien opetuksen sisältöä ja kurssien toteuttamistapaa. Lisäksi Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta käsittelee ehdotukset valtakunnallisille maanpuolustuskursseille kutsuttavista henkilöistä ja hyväksyy  osanottajat, joiden jakauma noudattaa seuraavia ohjeellisia osuuksia:

  • eduskunta ja puolueet 14 %
  • hallinto 17 %
  • talouselämä 32 %
  • tiedotusvälineet ja järjestöt 19 %
  • tiede, korkeakoulut ja kulttuuri 12 %
  • puolustushallinto ml. RVL 6 %

Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi järjestetään neljä kertaa vuodessa ja se kestää kolme ja puoli viikkoa. Tähän mennessä kurssin (215 kurssia) on käynyt yhteensä 8 657 henkilöä. Osanottajista on ollut kansanedustajia yhteensä 673, joista 124 nykyisestä eduskunnasta.

Kursseilla kuullaan asiantuntijoiden alustuksia kokonaisturvallisuuden eri aloilta. Alustusten pohjalta käytävät keskustelut muodostavat merkittävän osan opetusta. Kurssin aikana toimeenpantava soveltava harjoitus ja siihen liittyvät ryhmätyöt ovat tärkeitä opetuksen käytäntöön soveltamisen kannalta. Kurssilaiset kutsutaan jatkokurssille viiden vuoden ja täydennyskurssille kymmenen vuoden kuluttua.

Soveltavan harjoituksen toinen vaihe toteutetaan tiiviinä internaattijaksona vuorotellen neljässä eri varuskunnassa: vuonna 2016 Kajaanissa Kainuun prikaatissa, Rovaniemellä Lapin ilmatorjuntarykmentissä ja Lapin lennostossa, Upinniemessä Rannikkoprikaatissa ja Vekaranjärvellä Karjalan prikaatissa.

Valtakunnallinen maanpuolustuskurssitoiminta käynnistyi reilut viisikymmentä vuotta sitten keväällä 1961. Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit toimivat hallinnollisesti osana Maanpuolustuskorkeakoulua.

216. Maanpuolustuskurssi

Nyt käynnissä oleva kurssi työskentelee internaattijaksollaan Kainuun prikaatissa kolmena päivänä 2.-4.2.2016. Jakson keskeisenä tavoitteena on kurssin aikana toimeenpantavan soveltavan harjoituksen toisen vaiheen läpivienti. Harjoituksessa kurssilaisista muodostetut ministeriöt tekevät esityksiä omien hallinnonalojensa toimenpiteiksi kuvitteelliseen harjoitustilanteeseen perustuen. Ratkaisut käsitellään harjoituksen päätteeksi yhteisessä hallituksen istunnossa.

Vierailun aikana kurssi tutustuu Kainuun prikaatissa kalustoon, palkattuun henkilöstöön ja varusmiesten koulutukseen.

216. Maanpuolustuskurssilla on yhteensä 46 osanottajaa, joista 10 on naisia. Maanpuolustuskurssien johtajana toimii eversti Mika Kalliomaa ja apulaisjohtajana majuri Timo Hänninen.