Hyppää sisältöön

232. Maanpuolustuskurssi Kainuun prikaatissa

Kainuun prikaatiMaanpuolustuskurssit
Julkaisuajankohta 31.1.2020 7.55
Tiedote

Maanpuolustuskurssit toimeenpanee 232. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin 20.1.–12.2.2020 Helsingissä.

Kurssin päämääränä on antaa johtavassa asemassa oleville siviili- ja sotilashenkilöille kokonaisnäkemys Suomen ulko-, turvallisuus-, puolustuspolitiikasta sekä kokonaisturvallisuuden ja eri alojen järjestelyistä ja valmiudesta eri valmiustiloissa. Lisäksi kurssilla pyritään edistämään kokonaisturvallisuuden eri aloilla johtavissa tehtävissä toimivien henkilöiden keskinäistä yhteistoimintaa.

Maanpuolustuskurssien toimintaa valvoo valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (UTVA). Yleistä maanpuolustusopetusta ohjaa Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta, jonka jäsenet ovat valtionhallinnon sekä maanpuolustuksen kannalta keskeisten ja yhteiskunnallisesti tärkeiden alojen edustajia.

Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta ohjaa maanpuolustuskurssien opetuksen sisältöä ja kurssien toteuttamistapaa. Lisäksi Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta käsittelee ehdotukset valtakunnallisille maanpuolustuskursseille kutsuttavista henkilöistä ja hyväksyy osanottajat, joiden jakauma noudattaa seuraavia ohjeellisia osuuksia:

  • eduskunta ja puolueet 14 %
  • hallinto 17 %
  • talouselämä 32 %
  • tiedotusvälineet ja järjestöt 19 %
  • tiede, korkeakoulut ja kulttuuri 12 %
  • puolustushallinto ml. RVL 6 %

Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi järjestetään neljä kertaa vuodessa ja se kestää kolme ja puoli viikkoa. Tähän mennessä kurssin (231 kurssia) on käynyt yhteensä noin 9 400 henkilöä. Kursseilla kuullaan asiantuntijoiden alustuksia kokonaisturvallisuuden eri aloilta. Alustusten pohjalta käytävät keskustelut muodostavat merkittävän osan opetusta.

Kurssin aikana toimeenpantava soveltava harjoitus ja siihen liittyvät ryhmätyöt ovat tärkeitä opetuksen käytäntöön soveltamisen kannalta. Kurssilaiset kutsutaan jatkokurssille viiden vuoden ja täydennyskurssille kymmenen vuoden kuluttua.

Kurssin yksi vaihe toteutetaan tiiviinä internaattijaksona vuorotellen neljässä eri varuskunnassa: vuonna 2020 Kajaanissa Kainuun prikaatissa, Rovaniemellä Lapin lennostossa ja Rovaniemen ilmatorjuntapatteristossa, Parolannummella Panssariprikaatissa ja Vekaranjärvellä Karjalan prikaatissa.

Valtakunnallinen maanpuolustuskurssitoiminta käynnistyi lähes kuusikymmentä vuotta sitten keväällä 1961. Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit toimivat hallinnollisesti osana Maanpuolustuskorkeakoulua.

232. Maanpuolustuskurssi internaattivaiheessa Kainuun prikaatissa

Nyt käynnissä oleva kurssi työskentelee internaattijaksollaan Kainuun prikaatissa 4.–6.2.2020. Jakson keskeisenä tavoitteena on kurssin aikana toimeenpantavan soveltavan harjoituksen läpivienti.

Internaattivaiheen tarkoitus on lisäksi perehtyä maavoimien toimintaan ja suorituskykyihin sekä antaa kurssilaisille kuva varuskunnan arjesta. Vierailun aikana kurssi tutustuu varuskunnassa kalustoon, palkattuun henkilöstöön ja varusmiesten koulutukseen.

232. Maanpuolustuskurssilla on yhteensä 52 osanottajaa, joista 21 on naisia. Maanpuolustuskurssien johtajana toimii eversti Sami Nurmi ja apulaisjohtajana everstiluutnantti Paavo Kärnä.

´