Hyppää sisältöön

Afganistanin armeijaa rakennetaan koulutuksella

Maavoimat
Julkaisuajankohta 20.4.2016 10.39
Tiedote

Koko Pohjois-Afganistanin alueella operoivan 209 armeijakunnan esikunnassa toimii viisi suomalaista neuvonantajatehtävissä. Monikansallisen neuvonantajatiimin (ANA HAT) toiminnalla tähdätään Afganistan armeijan (ANA) suorituskyvyn parantamiseen. Everstiluutnantti Jouni on yksi viidestä suomalaisesta neuvonantajasta.

-Toiminta neuvonantajana perustuu luottamukseen. Näin määrittelee everstiluutnatti Jouni tehtävänsä luonnetta neuvonantajana.

-Oikeastaan koko neuvonantaja sanaa olisi vältettävä, hän kuvaa lähestymistapaansa. Se saattaa antaa toiminnasta virheellisen kuvan. Me teemme yhteistyötä pitkään sotaa käyneen maan kokeneiden upseereiden kanssa. Ulkopuolisen on äkkiä hankala antaa neuvoja miten asioita pitäisi hoitaa.

-Kaikkein tärkeintä on luottamuksen hankkiminen. Se saattaa kestää useita kuukausia, toteaa Jouni. Luottamus hankitaan tutustumalla ihmisiin, toimintatapoihin ja paikalliseen kulttuuriin.

Toimintatapojen ymmärtäminen onkin avain tuloksekkaalle yhteistyölle. Jounin mielestä hedelmällisintä on, kun pääsee tarjoamaan vaihtoehtoista toimintamallia käsillä olevaan ongelmaan. Tällöin afgaaniosapuolella on mahdollisuus joko ottaa malli käyttöön, tai edetä oman vaihtoehtonsa pohjalta. Jounin kokemus on, että vaikka yhteisten keskustelujen vaikutusta on joskus vaikea arvioida, niin lopullisessa päätöksenteossa toisessa organisaatiossa koeteltuja näkemyksiä kuitenkin arvostetaan ja otetaan huomioon. Paikallisessa, johtajakeskeisessä kulttuurissa päätöksenteon jälkeen vaikutukset voivat olla nähtävissä nopeastikin.

Everstiluutnantti Jouni toimii neuvonantajana henkilöstöosaston päällikölle, eversti Abdul Hamid Wafalle. Eversti Wafa on toiminut ANA:n henkilöstöhallinnossa kuusi vuotta. Tämän vuoden tammikuusta alkaen palveluspaikka on ollut pohjoisessa toimivan 209 armeijakunnan esikunta.

Vuosia jatkuneen kansainvälisen yhteisön tukeman armeijan kehittämisen vaikutusta arvioitaessa suurimpana edistysaskeleena eversti Wafa pitää koulutustoiminnan kehittymistä.

-Erityisesti tästä ovat hyötyneet taistelijat kentällä, painottaa eversti Wafa.

Hän näkee NATO -johtoisen koalition roolin olleen koulutuksen kehittämisessä merkittävä. Myös taloudellinen tuki on ollut huomattavaa. Eversti Wafa toivookin koulutusyhteistyön jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Vaikka paljon on jo saavutettu sotilaallisesti, koulutusta voitaisiin viedä vielä eteenpäin muillakin sektoreilla. Henkilöstöpäällikkö toivoo, että tulevaisuudessa palvelukseen astuville pystyttäisiin tarjoamaan myös mahdollisuus luku- ja kirjoitustaidon hankkimiseen. Tähän tähtäävää toimintaa on jo käynnistetty joissakin yksiköissä.

-Koulutusta ei voi olla koskaan liikaa, toteaa eversti Wafa kuin alleviivatakseen sanomaansa.

Mitä tulee henkilöstöhallinnan haasteisiin, ne ovat luonteeltaan samanlaisia maasta riippumatta. Tämän on huomannut everstiluutnantti Jouni palveluksensa aikana. Hänellä on pitkä kokemus henkilöstösektorilta Puolustusvoimissa. Tämä on varmasti vaikuttanut osaltaan siihen, että tehtävä Afganistanissa on tuntunut omalta.

-Olen viihtynyt työssäni. Olen myös huomannut, että tuloksiakin on saavutettavissa.

Aikaisemmin vuosina 2011-2012 Bosniassa koulutuksen koordinointi tehtävissä palvellut Jouni ehti viettää reilun vuoden verran eläkepäiviä, kun pestiä Afganistaniin tarjottiin.

-Kun lapset ovat jo lähteneet kotoa ja tiesin aviopuolison pärjäävän, lähtöön ei ollut estettä.

Jounin kokemuksen mukaan neuvonantajan tehtäviin hakeutuvalla tulee olla rauhallinen ja tasapainoinen luonne. Ikääkin tulisi olla riittävästi. Afgaanikulttuurissa lapset ja lapsenlapset tuovat arvostusta. Lisäksi Jouni haluaa ottaa esiin yhden asian.

-Koska luottamuksen rakentaminen vie aikaa ja on kuitenkin työn kannalta välttämätöntä, jokaisen neuvonantajaksi lähtijän tulisi lähtökohtaisesti palvella 12kuukautta.