Hyppää sisältöön

Aliupseerit ympäri Suomen aloittivat Maasotakoulussa yleistason yhteiset opinnot

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 20.10.2021 17.53
Tiedote

Maasotakoulun johtaja, eversti Kari Pietiläinen toivotti 53 ammattisotilasta, aliupseeria tervetulleiksi Lappeenrantaan 20. lokakuuta 2021, kun heillä alkoi täydennyskoulutuksen tärkeä vaihe. He aloittivat 19.10.2021 Yleistason yhteiset opinnot, joka on aliupseeriston kolmiportaisen koulutusjärjestelmän toinen vaihe.

Nyt alkaneet Yleistason yhteiset opinnot Lappeenrannassa kestävät 19. marraskuuta 2021 asti. Kurssilla opiskelee aliupseereita eri joukko-osastoista ympäri Suomen.

Kolmivaiheinen täydennyskoulutus

Suomen puolustusvoimissa ammattisotilaina työskentelevät aliupseerit saavat uransa aikana täydennyskoulutusta. Nuoret aliupseerit aloittavat ensin 1) perustasolta, sitten siirrytään 2) yleistason opintoihin, ja parhaat pääsevät myöhemmin 3) mestaritason opintoihin.

Perustason jälkeen on mahdollista yletä ylikersantiksi, yleistason jälkeen vääpeliksi, ja mestaritasolla ollaan sotilasmestareita.

Kaikki aliupseerit, jotka työskentelevät Puolustusvoimissa, käyvät uransa eri vaiheissa täydennyskoulutuksessa ja kursseilla Maasotakoulussa, Lappeenrannassa.

Yleistason yhteisiä opintoja toimeenpannaan samalla opetussuunnitelmalla kaikissa puolustushaarakouluissa, eli myös Maasotakoulussa.

Yhteisistä opinnoista maavoimaopintoihin

Yleistason yhteiset opinnot suorittaneista aliupseereista valtaosa jatkaa Maavoimien puolustushaaraopinnoissa ja osa suorittaa puolustushaaraopintonsa Logistiikkakoululla.

Yleistason maavoimaopinnot alkavat 22.11.2021 ja päättyvät 10.12.2021. Yleistason yhteisistä ja maavoimaopinnoista muodostuu yleistason opintokokonaisuus, josta opiskelijat saavat tunnustukseksi kurssimerkin ja todistuksen. Yleistason opintokokonaisuuden suorittaminen antaa mahdollisuuden ylennykseen vääpeliksi.

Kurssin johtaja on Maasotakoulun vanhin aliupseeri, sotilasmestari Vesa Tuovinen.


 

Joukko-osasto Lappeenranta
´