Hyppää sisältöön

Aliupseerien opintojen viimeinen ampumaharjoitus oli Taipalsaarella

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 19.5.2020 11.51
Tiedote
Taistelija tukee parinsa irtaantumista maastossa. Taistelija mahallaan maassa ja ampuu aseella.

Viimeisiä viedään, kun aliupseerien työuraan Puolustusvoimissa kuuluvat perustason maavoimaopintojen viimeisiä harjoituksia käydään läpi Lappeenrannassa Maasotakoulussa. Opinnot päättyvät perjantaina 22. toukokuuta 2020 ja aliupseerit siirtyvät takaisin omiin joukko-osastoihinsa eri puolille Suomea. Tässä artikkelissa tunnelmia perustason opintojen viimeisestä ampumaharjoituksesta Taipalsaarella.

Puolustusvoimien palkattuun henkilökuntaan kuuluvien aliupseereiden perustason maavoimaopinnot ovat jatkuneet viikon mittaisten "korona-vapaiden" jälkeen. Maasotakouluun kuuluva Jalkaväkikoulu toteutti perustason kolmannen ampumaharjoituksen Taipalsaaren ampuma-alueella 13. - 17.5.2020. Harjoituksen johti Täydennyskoulutusosaston johtaja majuri Jouni Ruotsalainen.

Ampumaharjoituksen opetuksen teemana oli taisteluammunnan johtajan tehtävät. Opiskelijat antoivat käytännön näyttöjä taistelijapari- ja partioammuntojen johtamisessa sekä sinkoammunnan johtajan tehtävissä. Ampumaharjoitus oli jatkumo vappuna päättyneeseen edelliseen ampumaharjoitukseen.

Maastopukuisia sotilaitkuulemassa ammunnanjohtajan käskyä. Taistelijat kyykyssä ympyrämäisessä muodostelmassa maastossa.

"Perustason maavoimaopintoihin on saatu rakennettua selkeä nousujohteisuus. Ase- ja ampumakoulutus alkoi jo yhteisissä opinnoissa tammikuussa ja silloin osaamistavoitteena oli perusammuntojen johtaminen. Opiskelijat antoivat tästä näytöt helmikuun harjoituksessa. Meneillään olevissa perustason maavoimaopinnoissa ase- ja ampumakoulutus sisältää viiden viikon kokonaisuuden, mikä alkoi tulitoiminnan valvojan tehtävien oppimisella päättyen nyt tähän harjoitukseen, missä opiskelijat ovat antaneet käytännön näytöt taisteluammunnan johtamiseen", kertoo harjoituksen johtaja majuri Ruotsalainen.

Edellisen ampumaharjoituksen päätteeksi opiskelijat laativat ampumakäskyt tämän harjoituksen taisteluammunnoistaan.

Ampumakäsky on asiakirja, josta ilmenee ammunnan kokonaisuus kouluttamisen ja palvelusturvallisuuden näkökulmasta.

"Ampumakäskyn laatimisella varmistetaan Puolustusvoimien järjestämän koulutuksen tärkein asia eli palvelusturvallisuus. Laaditut ampumakäskyt esitellään ampumaharjoituksen johtajalle, joka tarkastaa ja joko suoraan tai muutosten myötä hyväksyy ammunnat toteutettavaksi", kertoo majuri Ruotsalainen.

Poikkeusoloista johtunut sopeutettu opintojen läpivientisuunnitelma ei ole vaikuttanut merkittävästi taisteluammunnan johtamisen osaamiseen loppujen lopuksi.

"Nähtävästi etäopiskelullakin näitä asioita oppii, kun siihen yhdistää lähiopetusta tarkoituksenmukaisella tavalla. Olen tyytyväinen opiskelijoiden osaamistasoon ja asenteeseen", toteaa kurssin johtaja kapteeni Tero Metelinen.

Maastossa savuaa, kun snkotaistelija on työssään tulitoiminnassa.

Opiskelijat ovat edelleen jatkaneet hienoja suorituksia esimerkillisellä asenteella. Kurssin opetukseen osallistuneet henkilöt ja koko Jalkaväkikoulun henkilökunta ovat poikkeuksetta kehuneet opiskelijoiden suorituksia opintojen aikana.

"Olen todella tyytyväinen opiskelijoiden opiskelumotivaatioon, kurssihenkeen ja haluun kehittää itseään. Perusteet ase- ja ampumakoulutukseen on nyt opiskelijoille annettu. Opetus on testattu kirjallisilla ja käytännön näyttökokeilla. Jokainen opiskelija on suorittanut kaikki kokeet hyväksytysti. Olen tyytyväinen saavuttamaamme opiskelijoiden osaamistasoon ja voin hyvillä mielin laskea opiskelijat takaisin työelämään opettamaan opittuja asioita", toteaa ase- ja ampumakoulutuksen pääopettaja vääpeli Tommi Mänttäri.

Halu oppia on ollut käsin kosketeltavaa.

Opiskelijat ovat panostaneet ammuntojen valmisteluihin ja omaan johtamissuoritukseen. He antoivat paljon erinomaisia osaamisen näyttöjä. Ja muut opiskelijat tukevat mahdollisesti hieman heikompaa.

kaksi sotilasta puolustusasemissa harjoituksessa.

"Opiskelijoilla keskuudessaan on mahtava henki. Taisin jo silloin helmikuun harjoituksessa kertoa, että nyt ´taloon´ on saatu erinomaisia aliupseereita ja mainitsin, että joukko-osastot ovat onnistuneet rekrytoinneissaan. Tämä talven tunne on vain vahvistunut edettyämme kesän kynnykselle ja opintojen päätökseen", päättää harjoituksen johtaja Ruotsalainen.

Opinnot siirtyivät viimeiselle viikolle, jossa osaamisen teemana on suojeluharjoituksen johtajuus. Perustason maavoimaopinnot päättyvät sopeutettujen opintojen läpivientisuunnitelman mukaisesti perjantaina 22.5.2020.

Sotilas evakuoimassa harjoituksessa toista, "loukkaantunut" on vilttien sisällä paketoituna kuljetusajoneuvon lavalla.

Evakuointiharjoitus oli osa ampumaharjoitusta. Hyvin on kaveri paketissa ja valmis hoitoon vietäväksi!
Joukko-osasto Lappeenranta