Hyppää sisältöön

Aliupseerien kurssin viimeisiä rutistuksia Maasotakoululla

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 5.5.2020 14.47
Tiedote
Taistelija tähtää asellaa maastossa.

Puolustusvoimien palkattuun henkilökuntaan kuuluvien aliupseereiden perustason maavoimaopinnot Maasotakoulussa ovat edenneet viimeisiin harjoituksiin. Maasotakouluun kuuluva Jalkaväkikoulu toteutti korona- eli Covid 19 -tilanteen johdosta sopeutetun ampumaharjoituksen Taipalsaaren ampuma-alueella 26.4. - 1.5.2020. Harjoituksen johti Täydennyskoulutusosaston johtaja majuri Jouni Ruotsalainen.

Perustason maavoimaopintoja on jouduttu sopeuttamaan korona-viruksen leviämisen hidastamiseksi maaliskuun puolestavälistä saakka. Sopeutuksen perusteena ovat olleet muun muassa lähiopetuksen ja matkustamisen minimointi. Tästä syystä opetusta on annettu etänä niin paljon kuin se on ollut tarkoituksenmukaista.

"Kaikkea ei tietenkään etänä voi opiskella. Ammunnan varohenkilöiden käytännön opetus on yksi tyypillisimmistä aiheista, josta tarvitaan myös käytännön opetusta. Ampumaharjoitukseen on jouduttukin lisäämään opetusaiheita, joilla varmistetaan oppiminen ja eritoten turvallinen ammuntojen toteutus", kertoo harjoituksen johtaja majuri Jouni Ruotsalainen Jalkaväkikoulun Täydennyskoulutusosastolta.

Vaara-alueen piirtämistä, aliupseeri piirtää kartalle.

Vaara-alueen piirtäminen.

Perustason maavoimaopintojen ampumaharjoitus toteutettiin useiden viikkojen yhtäjaksoisen etäopiskelun jälkeen. Ampumaharjoituksen opetuksen teemana oli tulitoiminnan valvojan tehtävät. Opiskelijat antoivat käytännön näyttöjä sekä sinkojen tulitoiminnan valvojan tehtävissä, että taistelijaparin ja partion tulitoiminnan valvojan tehtävissä.

"Lähtökohdat tulitoiminnanvalvojan näyttöjen antamiseen olivat tällä kurssilla hyvin poikkeukselliset aikaisempiin vuosiin verrattuna. Puuttuvaa lähiopetusta paikattiin harjoituksen aikana esimerkiksi taisteluammunnan vaara-alueen piirtämiseen ja käsisuuntakehän käyttöön liittyen", toteaa kurssinjohtaja kapteeni Tero Metelinen.

Ampumarata.

Ampumarata Taipalsaaren harjoitusalueella.

Heti harjoituksen alussa oli aistittavissa, että opiskelijat olivat kaivanneet käytännön tekemistä. Tämä näkyikin opiskelijoiden erinomaisena toimintana koko harjoituksen ajan, vaikka päivät olivat pitkiä sisältäen muun muassa pimeäammunnan yön pikkutunteina.

"Kun lähiopetus vihdoin jatkui, niin opiskelijoiden motivaatio vaikutti olevan huipussaan", jatkaa kapteeni Metelinen tyytyväisenä opiskelijoidensa toimintaan.

Opiskelijat ovat sopeutuneet vallitsevaan tilanteeseen ja poikkeaviin toimintatapoihin hienolla asenteella.

"Suuret kiitokset teille, opiskelijat. Poikkeustilanne on vaatinut myös teiltä paljon", kiittää majuri Ruotsalainen.

Apilaksen tarkistaminen

Vaikka harjoitellaan ammunnan varohenkilöiden tehtäviä, myös omaa ammattitaitoa tulee kehittää ammuntojen yhteydessä. Aseiden käsittely ja henkilökohtainen ampumataito ovat jokaisen sotilaan perustaitoja aselajista ja iästä riippumatta. Harjaantuminen oli varsin luontevaa, koska tässä poikkeavassa tilanteessa opiskelijat "ammuttivat" toisiaan varusmiesten sijaan. Eli varusmiesten sijaan ampumaharjoituksessa johdettiin toisia ammattialiupseereita, koska varusmiehiä ei koronatilanteen ja rotatoinnin sekä osastoinnin takia kohdattu.

Ampumaradoilla annettiin valmistavaa koulutusta kohdistaen aseet erilaisilla tähtäimillä. Lisäksi ammuttiin sovellettuja ammuntoja eri etäisyyksiltä ja ampuma-asennoista.

Ampumaradalla sotilas ampuu kyljellään.

"Tämän harjoituksen voimanlähde oli Jalkaväkikoulun opettajien laaja-alainen osaaminen ja tinkimätön halu kehittää ja järjestää laadukasta opetusta. Kapellimestarina on toiminut ammuntojen pääopettaja vääpeli Tommi Mänttäri. Harjoituksen ammattitaitoinen tukiorganisaatio mahdollisti yksilöiden toimintakyvyn ylläpidon ja monipuoliset harjoitukset näin ruohikkopalovaaran aikanakin", kertoo harjoituksen johtaja Ruotsalainen.

Tehtävä maastossa paperilla puuhun kiinnitettynä.

Harjoituksen jälkeen opetuksessa siirryttiin seuraavaan vaiheeseen. Heti vapun jälkeen viikonlopun aikana katseet käännettiin tulitoiminnan valvojan tehtävistä taisteluammunnan johtamiseen. Lähijaksoa jatketaan ampumakäskyjen laatimisella ennen pidempää vapaata. Seuraavalla lähijaksolla opiskelijat antavat näytöt taisteluammunnan johtamisessa.

Käsisuuntakehän käyttöä.

Puolustusvoimien eri joukko-osastoista tulevien ammattialiupseereiden Perustason maavoimaopinnot eli yhteinen kurssi Maasotakoulussa ja Lappeenrannassa päättyy pian, eli 22. toukokuuta 2020. Yhteiset opinnot alkoivat tammikuun alussa ja maavoimaopintoihin jatkoi 86 henkilöä maaliskuussa. Maasotakoulu toivottaa tsemppiä viimeisiin rutistuksiin perustason opinnoissa!

Apilaksen ampuminen

´