Hyppää sisältöön

Aliupseerikurssilla varusmies saa johtajakoulutusta

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 25.7.2022 10.55
Tiedote
Maastopukuinen sotilas seisoo kasarmilla ja katsoo kameraan. Taustalla sisäänkäynti, ja seinällä mm. tulenjohtajien tunnus.

Varusmiespalveluksessa osa taistelijoista saa johtajakoulutuksen. Sitä varten varusmies menee aliupseerikurssille (AUK) ja voi jatkaa siitä myös reserviupseerikurssille (RUK). Näin hänestä tulee varusmiesjohtaja. Kysyimme kommentteja Haminassa palvelevilta alikersanteilta, varusmiehiltä, jotka ovat suorittaneet AU-kurssin aiemmin tänä vuonna. Seuraava AU-kurssi alkaa syyskuussa, jonne nykyisten alokkaiden kannattaa hakeutua ja "antaa johtajakoulutukselle mahdollisuus", kuten kouvolalainen alikersantti Kurttila (kuvassa) toteaa.

Alikersantti Arttu Hämäläinen on 22-vuotias ja kotoisin Kotkasta.

- Aloitin palveluksen tammikuussa 2022 Haminassa Jääkärikomppaniassa eli olen saapumiserää 1/22. Päädyin aliupseerikurssille koulutushaarani kautta. Aluksi minulla ei ollut selvää päämäärää koulutushaarani suhteen, mutta sissiradioaliupseerin koulutus vaikutti mielenkiintoiselta. Lopulta tulin valituksi ja tiesin, että tulisin olemaan palveluksessa vuoden verran.

- Omalta aliupseerikurssiltani opin todella paljon uutta jo senkin takia, koska minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta radioihin tai sähkötykseen.

- Mieleenpainuvimpia hetkiä oli ehdottomasti kaikki ryhmänä tehtävä toiminta, koska meillä oli todella hyvä ryhmähenki. Kaikki olivat kannustavia toisia kohtaan ja jos jollakin ei ”homma luistanut” niin häntä autettiin parhaan osaamisen mukaan.

Aliupseerikurssi kestää 12 viikkoa ja se on jaettu AUK1:een ja AUK2:een.

- AUK1:n aikana aletaan käymään läpi johtamisen kulmakiviä ja AUK2:lla niitä aletaan tuomaan toimintaan mukaan, kertoo alikersantti Hämäläinen.

- Sissiradioaliupseeriksi meillä oli erilliset valintakokeet, joista valittiin parhaiten suoriutuneet kurssille. En ollut valmistautunut erityisesti valintakoetta varten, koska meille ei annettu etukäteen tietoa mitä testissä tulee olemaan. 

Kuvassa alikersantti Hämäläinen tuvassaan ja sissiradistin työvälineitä.

- Aliupseerille mielestäni tärkeitä ominaisuuksia on kärsivällisyys, rehellisyys ja ahkeruus. Nämä ovat tärkeitä taitoja ja ominaisuuksia varsinkin uusien alokkaiden kanssa, kun lähtötasoissa voi olla suuriakin eroja. Aliupseerikurssi on antanut minulle varmuutta omaan esiintymiseen ryhmän edessä sekä olen oppinut paljon uusia taitoja, joista voi olla hyötyä myös siviilissä. Palveluksen jälkeen lähden todennäköisesti suorittamaan rakennusmestarin tutkintoa ammattikorkeakouluun, mutta mitään en ole vielä lyönyt lopullisesti lukkoon. 

- Vinkkejä joita haluan antaa alokkaille liittyen aliupseerikurssiin on: ole aktiivinen, yritä aina parhaasi, ota muut huomioon, muista olla rehellinen vaikka se ei aina tuntuisikaan mukavalta.

Alikersantti Kurttila, 19, kävi aliupseerikurssin tänä vuonna. Hän asuu Kouvolassa, mutta on alunperin kotoisin Lapista. Hän aloitti armeijan 1/22 saapumiserässä tämän vuoden tammikuussa Haminan Jääkärikomppaniassa. Kurttila kotiutuu joulukuun puolessavälissä.

- Oli jo ennen armeijaa aika selkeää, että pyrin AU-kurssille ja se ajatus vahvistui jo alokaskauden ensimmäisillä viikoilla. Hain aliupseerikurssille, koska halusin haastaa itseäni ja saada kasvatettua omaa itsevarmuutta. 

"Nykyään johtotehtävät eivät tuota suurta jännitystä." Alikersantti Kurttila

- Opin kurssin aikana kaikenlaista. Pääpaino oli tulenjohdossa. Aukissa pääsin myös toimimaan johtotehtävissä, mitkä aluksi tuntuivat hieman jännittäviltä. Nykyään johtotehtävät eivät kuitenkaan tuota suurta jännitystä.

- Kurssin kenties mieleenpainuvin asia oli Rovajärven noin kahden viikon ampumaharjoitus. Siellä pääsimme laittamaan tulenjohtotaitomme todellakin koetukselle. Se oli mahtava reissu ja kurssilaisten kesken henki oli hyvä.

Ryhmäilmapiiri vaikuttaa olevan muutenkin rento. Hyvä porukka hoitaa hommat, ja jopa saadaan hyviä kavereita.

 

- Aliupseerikurssi opetti minulle paljon. Itsetuntoni ja itseluottamukseni parani huomattavasti, kun vein itseäni viikosta toiseen enemmän ja enemmän epämukavuusalueelle. Kuntoni myös kasvoi kurssin aikana kiitettävästi, Ahvenlampi tuli tutuksi Vekaranjärvellä. Sain kurssilta myös monta hyvää kaveria, joiden kanssa tulen olemaan tekemisissä myös siviilielämässä. 

- Aliupseerin elämä näin noin kuukauden kokemuksella on oikein mielekästä. Jos tätä joku alokas lukee ja on kiinnostusta edes vähän hakeutua johtajakoulutukseen, suosittelen sitä lämpimästi. Vaikka tuntuisi siltä, että ei minusta olisi johtajaksi, kannattaa silti antaa johtajakoulutukselle mahdollisuus. Ja suosittelen kaikkia tietenkin hakemaan tulenjohtoon, se vasta onkin mielekästä puuhaa.

- Kurssille haetaan alokaskauden loppupuolella. Haminassa voi käydä AU-kurssin, mutta sen voi käydä myös esimerkiksi Porin prikaatissa tai Karjalan prikaatissa. Itse olen käynyt kurssini Karjalan prikaatissa 1. Kenttätykistöpatterissa Tulenjohtolinjalla, alikersantti Kurttila kertoo.

Onko sisäänpääsykokeita tai -testejä, jos hakee AU-kurssille?

- Itselläni ei ollut testejä ennen kurssin alkua. Joillekin AU-kursseille saattaa olla. Kurssiin kannattaa varautua fyysisesti ja henkisesti. Hyvä kunto on aina plussaa, mutta ei tarvitse olla mikään supermies pärjätäkseen. Kannattaa varautua myös siihen, että koulutus muuttuu rankemmaksi ja aletaan vaatimaan paljon enemmän kuin esim. KH-kaudella, alikersantti Kurttila kertoo.

Aliupseerilla pitää olla motivaatio ja asenne kohdallaan.

- Oma-aloitteisuus, hyvä itsetunto, halu kehittyä ovat mielestäni asioita, jotka olisi hyvä olla jokaisella aliupseerilla. Näillä pärjää aika pitkälle!

"Sain kurssilta myös monta hyvää kaveria."

Mitä sinulla on suunnitelmissa varusmiespalveluksen jälkeen?

- Intin jälkeen suunnitelmissa on pitää pieni loma ennen töiden alkua. Jatkan töitä vanhassa työpaikassani palvaamossa tammikuussa. Töiden ohella treenaan ja valmistaudun Poliisiammattikorkeakoulun pääsykokeisiin. Aion tottakai myös ottaa rennosti ja viettää aikaa paljon ystävien ja perheen kanssa, alikersantti Kurttila sanoo.

Seuraava AU-kurssi alkaa syyskuussa -alokas, hakeudu mukaan!

Heinäkuussa 2022 palveluksen aloittaneilla varusmiesjohtajiksi valituilla aliupseerikurssi alkaa Maasotakoulussa 26.9.2022 ja se päättyy 15.12.2022.

Haminassa aliupseerikurssilla on Jääkärikomppanian sotilaspoliisilinja ja Kuljetuskomppanian kuljetuslinja. Aiempaan verrattuna Jääkärikomppaniassa järjestetään sotilaspoliisilinjan lisäksi myös sissiradistilinja. Muiden linjojen aliupseerikursseja järjestetään muissa joukko-osastoissa, mm. tulenjohto- ja huoltopalvelu-, aseseppä-, jalkaväki- ja lääkintäaliupseerien sekä tiedustelualiupseerien osalta. 

Aliupseerikurssi jakautuu kahteen osaan: AUK1:een ja AUK2:een. Osa AUK1:n suorittaneista valitaan reserviupseerikurssille eli RUK:iin. Seuraava RU-kurssi eli RUK261 alkaa 6.11.2022. Valinnat reserviupseerikurssille tehdään aliupseerikurssin 1. jakson lopussa.

Kurssien jälkeen varusmies siirtyy loppupalveluksen ajaksi johtamaan ja kouluttamaan nuorempia varusmiehiä. Kokemusta karttuu niin sodanajan tehtäviä ja kriisiaikoja varten, kuin siviilielämää ja -töitä ajatellen.

AUK1-kurssilla varusmies saa koulutusta eri aiheista, koulutuksen painottuessa muun muassa syväjohtamisen, fyysisen toimintakyvyn sekä jalkaväen ryhmänjohtajan koulutuskokonaisuuksiin.  

AUK2:lla syvennetään ja kerrataan aiemmin opittua sekä keskitytään aselajikohtaisiin erityispiirteisiin.

Kuljetusaliupseerilinjalla harjoitellaan kuljetustehtävien johtamista ja toteuttamista sekä harjaannutaan samalla ajoneuvojen käsittelyssä vaativissa maasto-olosuhteissa.

Sotilaspoliisialiupseerilinjalla keskitytään AUK2:n aikana sotilaspoliisien tyyppitehtävien johtamiseen ryhmä-tasalla. Sotilaspoliisien tyyppitehtäviä ovat muun muassa kohteensuojaus, aluevalvonta, etsintä- ja kiinniottotehtävät, erikoisjoukkojen vastainen toiminta, henkilönsuojaus ja sotavankitehtävät. Sotilaspoliisialiupseerilinjalla painopiste luodaan käytännön tekemiseen tyyppitehtävien parissa, jotta valmistuville alikersanteille saadaan riittävä ammattitaito niin aselajin kuin johtamisen ja kouluttamisen osalta johtajakautta varten.

Lisäksi AUK2:n aikana varusmiesjohtajat saavat perusteet koulutuksien toteuttamiseen ja tekevät useita vertaisharjoitteita omiin aselajitehtäviinsä sopivissa aiheissa. 

´