Hyppää sisältöön

Aliupseerista upseeriksi -kurssilla reserviläinen täydentää osaamistaan johtajana

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 22.7.2020 11.57
Tiedote
sotilaita aseet kädessä harjoittelemassa maastossa

Maasotakouluun kuuluva Reserviupseerikoulu järjestää reserviläisille joka toinen vuosi Aliupseerista upseeriksi -kurssin, eli sodanajan johtajakurssin. Kurssilla opiskelee kerrallaan 30 aktiivista reserviläistä. Kurssille voi päästä, jos on varusmiespalveluksessa tai naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa saanut aliupseerikoulutuksen ja on ollut aktiivinen reserviläinen armeijan jälkeen. Kurssi kestää lokakuusta helmikuuhun ja sillä suoritetaan 15 osaamispistettä. Opinnot koostuvat lähi- ja etäjaksoista. Opiskeluun kuuluu myös maastoharjoituksia yhdessä varusmiesten ja reserviupseerikurssilaisten kanssa.

- Kurssi on yhtä aikaa Maavoimien reserviupseerikurssin kanssa. Opiskelijoille opetetaan jääkärijoukkueen johtamista jääkärikomppanian viitekehyksessä. Kurssin opetus on monimuoto-opetusta. Se koostuu etäopiskelusta, oppitunneista, päiväharjoituksista ja sotaharjoituksista. Sotaharjoitukset toteutetaan reserviupseerikurssin harjoitusten yhteydessä. Tästä on hyvät kokemukset, esimerkiksi se mahdollistaa kaksipuoleiset simulaattoritaistelut Kärkikomppanian kanssa, tulevan SOJO18-kurssin johtaja kapteeni Teemu Sairanen Reserviupseerikoulusta kertoo.

Etäopintojaksot voi suorittaa siviilitöiden ohessa. Oman motivaation lisäksi perheen ja työnantajan tuki ovat edellytys kurssin suorittamiselle.

Kurssi vaatii paljon, mutta myös antaa paljon. Reserviläinen voi täydentää osaamistaan varusmiespalveluksen jälkeen, päästä vaativampiin tehtäviin sekä olla mukana maanpuolustustyössä myös reservissä hankitun kokemuksen ja osaamisen myötä. Ei vain pitkän aikaa sitten suoritetun asepalveluksen osaamisen pohjalta.

Kurssin jälkeen opiskelijat ovat suorittaneet reserviupseerin tutkinnon ja heidät voidaan ylentää vänrikeiksi ja aliluutnanteiksi. 

Kurssin aikana opiskellaan reserviupseerikurssin opetussuunnitelman mukaisia oppiaineita. Opinnoissa harjaannutaan taktiikkaan, johtamiseen, saadaan aselaji- ja koulutushaarakoulutusta, ja fyysisellä toimintakyvyllä eli liikunnallakin on sijansa. Kurssilla ensimmäisellä lähijaksolla juostaan 12 minuutin juoksutesti, jonka vähimmäisvaatimus on 2 300 metriä. Jos opiskelija ei tätä rajaa saavuta, hänen opintonsa keskeytetään.

Valinnoissa huomioidaan muun muassa hakijan rauhanturvatehtävät ja vähintään kymmenen vuoden toiminta-aika reservissä. Lisäksi reservin aliupseerilla pitää olla sodanajan sijoitus ja suunniteltuna johtajan tai päällikön tehtävät sodanajan varalta. Oma aktiivisuus reserviläisenä, siviiliosaaminen ja motivaatio vaikuttavat siihen, suunnitteleeko Puolustusvoimat reserviläiselle poikkeusolojen tehtäviksi johtajan tai päällikön tehtäviä.

- Tärkeimpinä valintakriteereinä sodanajan johtajakurssille on henkilön reservissä hankkima korkeampi osaaminen ja sen perusteella Puolustusvoimien suunnittelema vaativa sodanajan tehtävä, vapaaehtoisen maanpuolustuksen suunnittelu-upseeri, majuri Pekka Rytkölä Maasotakoulusta kertoo.
 

Mitä hyötyä reserviläiselle on Aliupseerista upseeriksi- eli Sodanajan johtajakurssista?

- Reserviläinen saa kurssin suorittamalla vaativammat tehtävät reservissä ja voi saada vänrikin tai aliluutnantin sotilasarvon, SOJO18-kurssin johtaja kapteeni Teemu Sairanen sanoo.

Mitä hyötyä tästä kurssista on Puolustusvoimille ja maanpuolustukselle?

- Puolustusvoimat saa sitoutuneita ja ammattitaitoisia reserviupseereita, kapteeni Sairanen toteaa.

Hakuaikaa 2.10.2020 asti

Seuraava SOJO-kurssi, johon otetaan reserviläisiä, alkaa lokakuussa 2021 ja loppuu helmikuussa 2022. Tälle SOJO18-kurssille otetaan 30 reserviläistä. Reserviläinen voi hakea SOJO18- kurssille 2. lokakuuta 2020 mennessä. Hakemuksia otetaan vastaan Puolustusvoimien aluetoimistoissa. 

Aluetoimistot Puolustusvoimien nettisivulla: https://puolustusvoimat.fi/aluetoimistot

Aliupseerista upseeriksi -kurssi

•    Yhdistelmä vanhasta Täydennyskurssista, eli Aliupseerista upseeriksi reservissä -kurssista (TK) sekä Sotilasjohtamisen kurssista (SOJO).
•    Kenelle: Reservin aliupseereille, jotka ovat osoittautuneet johtajaominaisuuksiltaan kyvykkäiksi
ja joita suunnitellaan reservin upseerin tehtäviin. Aliupseerikoulun käyneille Puolustusvoimissa palveleville henkilöille, jotka tarvitsevat reservin upseerin koulutuksen erikoisupseerin tehtävään tai omaan sodan ajan tehtäväänsä.
•    Järjestetään reserviläisille joka toinen vuosi Reserviupseerikoulussa Haminassa.
•    Täydennyskoulutuksella osaava ja motivoitunut reserviläinen kouluttautuu ja sijoittuu vaativampiin poikkeusolojen tehtäviin. Näin voidaan ottaa huomioon henkilön siviiliosaaminen ja armeijan jälkeen reservissä hankittu johtamiskokemus.
•    Kurssin päättyessä kurssilaisen on osattava mm. kouluttamisen periaatteet, joukkueen johtamisen perusteet puolustus- ja hyökkäystaistelussa komppanian osana, tunnettava mekanisoidun pataljoonan organisaatio, sotavarustus ja toimintaperiaatteet, tunnettava komppanian johtaminen taistelussa alueellisen taisteluosaston osana, sitouduttava Puolustusvoimien toimintaan, tavoitteisiin ja arvoihin.

´